Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 3/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

Částka 1/2012
Platnost od 05.01.2012
Účinnost od 05.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


Čl. I

Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části A bodu 1 se slova „z celkové hmotnosti rostliny“ nahrazují slovy „v kvetoucím nebo plodonosném vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou zrn) včetně listů“.

2. V příloze č. 1 části A se body 2 až 4 zrušují. Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 2.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru