Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 299/2012 Sb.Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách

Částka 105/2012
Platnost od 13.09.2012
Účinnost od 01.10.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

299

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2012

o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví přípustný obsah kyseliny erukové jako toxikologicky významné látky v některých potravinách.

§ 2

Přípustný obsah kyseliny erukové v některých potravinách

Obsah kyseliny erukové

a) v olejích, tucích a jejich směsích, které jsou určeny k lidské spotřebě,

b) v potravinách, k nimž byly přidány oleje, tuky nebo jejich směsi, nesmí překročit 5 % z celkového množství mastných kyselin v tukové složce.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady č. 76/621/EHS ze dne 20. července 1976, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích určených jako takových k lidské spotřebě a v potravinách obsahujících oleje nebo tuky.

Přesunout nahoru