Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Částka 95/2012
Platnost od 22.08.2012
Účinnost od 01.10.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
14 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 275/2012 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o volbách do zastupitelstev krajů, zákon o volbách do Parlamentu České republiky, zákon o volbě prezidenta republiky a zákon o volbách do Evropského parlamentu

Novela má za cíl umožnit vydávání voličských průkazů voličům u obecních či zastupitelských úřadů, kde nejsou tito voliči vedeni.

Poslední změna: 24.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a některé další zákona

Zákon umožňuje korespondenční hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a při volbách prezidenta.

Poslední změna: 30.07.2019 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění volební zákony

Novela se zaměřuje především na podmínky činnosti okrskových volebních komisí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 38/2019 Sb. s účinností od 02.03.2019
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Tato technická vyhláška upravuje novou podobu vzorů pro úřední listiny používané při volbách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 39/2019 Sb. s účinností od 02.03.2019
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Jedná se o změnu vyhlášek ke všem pěti volebním zákonům, jejímž účelem je plošné navýšení odměn všem členům okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.08.2018 pod číslem 185/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Vyhláška zapracovává navýšení odměn předsedům a zapisovatelům všech okrskových volebních komisí o 500 Kč.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.12.2017 pod číslem 475/2017 Sb. s účinností od 29.12.2017
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republik, a některé další zákony

Cílem návrhu zákona je zavedení možnosti korespondenčního hlasování ve volbách do Parlamentu ČR, do Evropského parlamentu a ve volbě prezidenta republiky.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh vyhlášky o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

Vyhláška stanovuje vzor formuláře pro zprávu o financování volební kampaně.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.04.2017 pod číslem 113/2017 Sb. s účinností od 15.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění volební zákony

Technická novela. Napravuje nedostatky, které byly shledány judikaturou nebo praxí. Přizpůsobuje zákony elektronizaci veřejné správy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.03.2017 pod číslem 90/2017 Sb. s účinností od 13.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony

Úprava financování volebních kampaní včetně výdajových limitů na volební kampaně. Navrhuje se, aby ve volebních zákonech upravujících volby do Parlamentu, tj. Poslanecké sněmovny a Senátu, volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu byla pravidla volební kampaně a jejího financování upravena v zásadě jednotně.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.10.2016 pod číslem 322/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona předpokládá vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodní smluv („e-Sbírka“) a elektronického systému tvorby právních předpisů („e-Legislativa“) a vytvoření související právní úpravy ve formě nového zákona nahrazujícího stávající právní úpravu vyhlašování práva obsaženou v zákoně č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.07.2016 pod číslem 222/2016 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a ostatní volební zákony

Novela mění vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu. A dále se ruší některá obsolentní ustanovení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.04.2016 pod číslem 114/2016 Sb. s účinností od 13.04.2016