Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/2012 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly

Částka 10/2012
Platnost od 24.01.2012
Účinnost od 24.01.2012
Zrušeno k 01.01.2014 (392/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

VYHLÁŠKA

ze dne 18. ledna 2012,

kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 308/2011 Sb., k provedení § 38b odst. 3 a § 75 odst. 5 veterinárního zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši paušální částky nákladů spojených s

a) vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,

b) prováděním pohraniční veterinární kontroly na období 2 let.

§ 2

Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu

(1) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 185 Kč.

(2) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.

§ 3

Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly

Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly na roky 2012 a 2013 je stanovena v příloze této vyhlášky.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.


Příloha k vyhlášce č. 26/2012 Sb.

VÝŠE PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVÁDĚNÍM POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ KONTROLY NA ROKY 2012 A 2013

Živočišné produkty

Vstupující komodita Parametry zásilky Poplatek
Živočišné produkty
určené k lidské spotřebě
do 6 tun 1800 Kč / zásilka
do 46 tun 250 Kč / tuna
nad 46 tun 20000 Kč / zásilka
Živočišné produkty
neurčené k lidské spotřebě
do 6 tun 1800 Kč / zásilka
do 46 tun 250 Kč / tuna
nad 46 tun 20000 Kč / zásilka

Živá zvířata

Vstupující komodita Parametry zásilky Poplatek
Živá zvířata
koňovití
1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
živé ryby
do 40000 kusů 1200 Kč / zásilka
nad 40000 kusů 1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
terarijní zvířata
do 1000 kusů 1200 Kč / zásilka
nad 1000 kusů 1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
• psi
• kočky
• fretky
500 Kč / kus
Max. 1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
• drůbež
• drobná pernatá zvěř
• násadová vejce
• králíci
• drobná srstnatá zvěř
1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
• ptáci
• včely a čmeláci
• hlodavci
• hmyzožravci
• malí savci
• letouni
• zvířata určená pro zoologické zahrady
• kožešinová zvířata
1 200 Kč / zásilka

Tranzit produktů a živých zvířat

Vstupující komodita Poplatek
bez rozlišení1800 Kč / zásilka
+ 600 Kč / ZČHP*)

*) ZČHP - započatá čtvrthodina každého pracovníka podílejícího se na kontrole

Přesunout nahoru