Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 244/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 83/2012
Platnost od 13.07.2012
Účinnost od 31.10.2012
Zrušeno k 01.08.2013 (223/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

244

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2012,

kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění vyhlášky č. 89/2010 Sb., vyhlášky č. 220/2010 Sb. a vyhlášky č. 362/2011 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Rady 2011/84/EU ze dne 20. září 2011, kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.“.

2. V příloze č. 3 části 1 položka pod referenčním číslem 12 zní:

„12Peroxid vodíku a ostatní sloučeniny nebo směsi, které peroxid vodíku uvolňují, včetně látek karbamid peroxid a peroxid zinečnatýa) směsi pro péči o vlasya) 12% H2O2 (40 objemů), přítomného nebo uvolněnéhoa) Používejte vhodné ochranné rukavice.
b) směsi pro péči o pokožkub) 4% H2O2, přítomného nebo uvolněnéhoa), b), c), e) Obsahuje peroxid vodíku.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.
c) směsi pro tvrzení nehtůc) 2% H2O2, přítomného nebo uvolněného
d) prostředky pro ústní hygienu, včetně ústní vody, zubní pasty a prostředků na bělení nebo zesvětlení zubůd)≤0,1% H2O2, přítomného nebo uvolněného
e) prostředky na bělení nebo zesvětlení zubůe)>0,1% ≤ 6% H2O2, přítomného nebo uvolněnéhoe) K prodeji pouze zubním lékařům.
U každého cyklu použití je první použití vyhrazeno pro zubní lékaře(13) nebo k provedení pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti.
Poté poskytnout spotřebiteli k dokončení cyklu použití.
Nepoužívat pro osoby mladší 18 let.
e) Koncentrace H2O2, přítomného nebo uvolněného, uvedena v procentech.
K prodeji pouze zubním lékařům.
U každého cyklu použití se první použití provádí pouze zubními lékaři nebo pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti.
Poté poskytnout spotřebiteli k dokončení cyklu použití.Nepoužívat pro osoby mladší 18 let.

(13) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších zákonů.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. října 2012.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Přesunout nahoru