Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 234/2012 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 23/11 ve věci návrhu na zrušení § 171 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., respektive na vyslovení protiústavnosti § 171 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění do 31. 12. 2010

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-234
Čísloč. 234/2012 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 23/11 ve věci návrhu na zrušení § 171 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., respektive na vyslovení protiústavnosti § 171 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění do 31. 12. 2010
AliasNález ÚS ČR o odmítnutí a zamítnutí návrhu na zrušení ust. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-234" title="Nález ÚS ČR o odmítnutí a zamítnutí návrhu na zrušení ust. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR">
Nález č. 234/2012 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 234/2012 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-234]Nález č. 234/2012 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 234/2012 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 234/2012 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-234]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 234/2012 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-234 Nález č. 234/2012 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 234/2012 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 234/2012 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 25. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-234


Zpět na předpis