Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 203/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru,náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovanéhozáznamu sociálního pracovníka

Částka 71/2012
Platnost od 15.06.2012
Účinnost od 15.06.2012
Zrušeno k 01.11.2013 (306/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

203

VYHLÁŠKA

ze dne 7. června 2012,

kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 4b odst. 7 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, se mění takto:

1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Namísto plastové karty je karta podle odstavce 1 písm. b) po dobu do 31. prosince 2012 vydávána jako papírová karta, která je zatavena do průhledné laminační fólie.“.

2. V § 2 odst. 2 se slova „19,1 mm x 19,1 mm“ nahrazují slovy „23 mm x 17,8 mm“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Karta podle § 1 odst. 2 je na přední straně opatřena též otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby.“.

3. V § 2 odst. 4, § 4 a v § 5 se slova „podle § 1 písm. a)“ nahrazují slovy „podle § 1 odst. 1 písm. a)“.

4. V § 4 se slova „podle § 1 písm. b)“ nahrazují slovy „podle § 1 odst. 1 písm. b)“.

5. V § 5 se slova „podle § 1 písm. b)“ nahrazují slovy „podle § 1 odst. 1 písm. b) a odst. 2“.

6. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 424/2011 Sb.

Vzor karty sociálních systémů

1. karta s elektronickým nosičem dat bez funkce průkazu osoby se zdravotním postižením

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

2. karta s elektronickým nosičem dat s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením

a) karta s elektronickým nosičem dat s funkcí průkazu TP

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

b) karta s elektronickým nosičem dat s funkcí průkazu ZTP

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

c) karta s elektronickým nosičem dat s funkcí průkazu ZTP/P

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

3. karta bez elektronického nosiče dat pouze s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením

a) karta bez elektronického nosiče dat pouze s funkcí průkazu TP

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

b) karta bez elektronického nosiče dat pouze s funkcí průkazu ZTP

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

c) karta bez elektronického nosiče dat pouze s funkcí průkazu ZTP/P

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 424/2011 Sb.

Vzor potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů

1. potvrzení bez funkce průkazu osoby se zdravotním postižením

potvrzení bez funkce průkazu osoby se zdravotním postižením

2. potvrzení s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením

a) potvrzení s funkcí průkazu TP

potvrzení s funkcí průkazu TP

b) potvrzení s funkcí průkazu ZTP

potvrzení s funkcí průkazu ZTP

c) potvrzení s funkcí průkazu ZTP/P

potvrzení s funkcí průkazu ZTP/P“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Papírové karty s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením, vydané od 1. ledna 2012 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za papírové karty podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 424/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Přesunout nahoru