Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší

Částka 69/2012
Platnost od 13.06.2012
Účinnost od 01.09.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
15 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 201/2012 Sb.

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 06.04.2021 (Postoupeno Senátu)
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Nařízení vlády uvádí národní legislativu do souladu s některými ustanoveními právních předpisů Evropské unie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
02.12.2020 v částce č. 202 pod číslem 492/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.10.2020 v částce č. 163 pod číslem 403/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Stávající rozřazení vozidel do emisních kategorií je zastaralé a to je jedním z důvodů, proč dosud nejsou nízkoemisní zóny podle § 14 zákona o ochraně ovzduší obcemi vyhlašovány. Efekt nízkoemisní zóny by při současných parametrech vozidel v jednotlivých kategoriích byl velmi nedostatečný ve srovnání s vynaloženými prostředky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.06.2020 v částce č. 107 pod číslem 280/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší

Zákon ruší povinnost přimíchávání biologických složek do pohonných hmot.

Návrh neprošel 19.06.2019 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší

Novela má za cíl zrušit sankci až ve výši 50. 000,- Kč, pokud není úřední osobě umožněn vstup do obydlí za účelem kontroly domácího kotle a paliv.

Poslední změna: 10.10.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Nařízení vlády navazuje na novelu zákona o ochraně ovzduší.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.08.2018 pod číslem 189/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Novela provádí částečnou transpozici směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 172/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Novelou dochází k transpozici směrnice EU.

Poslední změna: 05.02.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Částečná transpozice směrnice EU.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Novela zvyšuje a zabezpečuje ochranu ovzduší tak, aby nadále nebyla snižována kvalita ovzduší v důsledku působení emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.11.2016 pod číslem 369/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Návrh zákona obsahuje změny v daňovém zvýhodnění biopaliv. Tato úprava implementuje Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období let 2015 – 2020 Ministerstva zemědělství.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 382/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a další související zákony v oblasti pohonných hmot a biopaliv

Novela upravuje 4 hlavní témata: změny v daňovém zvýhodnění biopaliv (pokračování daňového zvýhodnění vysokoprocentních a čistých biopaliv), zdanění a omezení nakládání se surovým tabákem, úprava kaucí distributorů pohonných hmot (zavedení snížené kauce ve výši 10 mil. Kč) a zavedení sledování plnění povinnosti uvádět stanovené množství biopaliv v pohonných hmotách v průběhu kalendářního roku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.06.2015 pod číslem 157/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015