Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 2/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem

Částka 1/2012
Platnost od 05.01.2012
Účinnost od 05.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


Čl. I

Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části A bodu 1 písmenu b) se slova „testosteron a“ nahrazují slovem „testosteron,“.

2. V příloze č. 1 části A bodu 1 se na konci písmene b) na samostatném řádku doplňují slova „a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.“.

3. V příloze č. 2 část B včetně nadpisu zní:

„B. GENOVÝ DOPING

1. Transfer nukleových kyselin nebo jejich sekvencí s potenciálem zvýšit sportovní výkon.

2. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk s potenciálem zvýšit sportovní výkon.

3. Použití látek, které přímo nebo nepřímo ovlivňují funkce známé svým vlivem na výkonnost modifikováním genové exprese, například receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome Proliferator Activated Receptor d (PPARd) agonists/ (například GW 1516) a Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta /PPARd-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (například AICAR).“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru