Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 199/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-199
Čísloč. 199/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-199">
Zákon č. 199/2012 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 199/2012 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-199]Zákon č. 199/2012 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 199/2012 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 199/2012 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-199]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 199/2012 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-199 Zákon č. 199/2012 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 199/2012 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 199/2012 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 25. 6. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-199


Zpět na předpis