Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 124/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Částka 46/2012
Platnost od 12.04.2012
Účinnost od 15.04.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

124

VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2012,

kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., k provedení § 29 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:


Čl. I

Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb., vyhlášky č. 267/2009 Sb. a vyhlášky č. 53/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno g) zní:

g) evropským harmonizovaným číslem jednotné telefonní číslo stanovené právním předpisem Evropské unie.“.

2. V § 3, § 4 odst. 3, § 5 odst. 2 a v § 10 odst. 2 se slova „prostřednictvím internetového protokolu“ zrušují.

3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠4a

Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání

Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání1) slouží pro celosvětový přístup ke službě volání na účet volaného. Mezinárodní přestupný znak se používá obdobně jako u mezinárodního čísla podle § 4 odst. 3. Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání je uveden v příloze č. 1.

1) Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.169.“.

4. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Telefonní čísla pro přístup k neveřejným komunikačním sítím s délkou 9 číslic se přidělují v číselné řadě po sobě jdoucích čísel s přírůstkem o velikosti „1“, a to v řadě 10000 čísel a jejich násobcích.“.

5. V § 25 se slova „znaky "*" ("hvězdička") a "#" ("dvojitý křížek"),“ nahrazují slovy „znaky "*" ("hvězdička") nebo "#" ("dvojitý křížek"),“ a slova „s jiným obdobným znakem vyjadřujícím např. konec volby,“ se zrušují.

6. V § 27a odst. 5 se slova „Nepřenositelná jsou“ nahrazují slovy „Povinnost přenositelnosti podle zákona o elektronických komunikacích se nevztahuje na“.

7. V § 27a odst. 5 písm. e) se slova „9890 až 9899“ nahrazují slovy „98900 až 98999“.

8. V § 27 odst. 5 písm. f) se slova „9500 až 9599“ nahrazují slovy „95000 až 95999“.

9. V příloze č. 1 se za bod 1. vkládá nový bod 1a., který zní:

1a. Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání

Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání“.

10. V Příloze č. 1 bod 4.1. zní:

4.1. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 11

1110 až 111Rezerva
112Jednotné evropské číslo tísňového volání
113 až 115Rezerva
116000 až 116111Evropská harmonizovaná čísla1)
116112Rezerva1)
116113 až 116999Evropská harmonizovaná čísla1)
117Rezerva
1180 až 1189Informace o národních a mezinárodních telefonních číslech účastníků a další související informace
119Rezerva

1) Rozhodnutí Komise 2007/116/ES o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou.“.

11. V Příloze č. 1 bod 5, bod 6 a bod 7 znějí:

5. Kódy číslovacích oblastí (kódy TC)

Kódy TCČíslovací oblast
21),311),321)Hlavní město Praha, Středočeský kraj
35Karlovarský kraj
37Plzeňský kraj
38, 39Jihočeský kraj
41, 47Ústecký kraj
46Pardubický kraj
48Liberecký kraj
49Královéhradecký kraj
51, 53, 54Jihomoravský kraj
55, 59Moravskoslezský kraj
56Kraj Vysočina
57Zlínský kraj
58Olomoucký kraj
01 až 09, 20, 30, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 52Rezerva

1) Krajskou příslušnost telefonního čísla určuje geografická poloha koncového bodu veřejné pevné komunikační sítě.

6. Přístupové kódy k síti elektronických komunikací

Přístupové kódy k síti
(DNe)
Síť elektronických komunikacíČíslice následující po přístupovém kóduPoznámky
ABCD
600Rezerva pro veřejné mobilní sítě
601 až 608Veřejná mobilní telefonní síťNelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
609, 620 až 699Rezerva pro veřejné mobilní sítě
61Rezerva pro veřejné komunikační sítě určené pro přístup ke konvergovaným službám
700Veřejná síť univerzálních osobních telekomunikací (UPT) podle doporučení ITU-T E.168, ITU-T F.851 a ITU-T F.852
702 až 705Veřejná mobilní telefonní síťNelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
706 až 719Rezerva pro veřejné mobilní sítě
72, 73Veřejná mobilní telefonní síťNelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
74 až 76Rezerva pro veřejné mobilní telefonní sítě
77Veřejná mobilní telefonní síťNelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
78Rezerva pro veřejné mobilní sítě
7900 až 7999Veřejná mobilní telefonní síťNelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
910Veřejné komunikační sítě pro přenos hlasuPro poskytování veřejně dostupné telefonní služby je možné využít nomadicitu koncového bodu sítě.
911 až 919Rezerva pro veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu
971Přístup k síti Internet prostřednictvím poskytovatele přístupu ke službě
976Přístup k veřejné datové síti a k síti Internet s vyjádřenou cenou prostřednictvím poskytovatele přístupu ke službě.++Kombinace číslic A, B určuje výši ceny volání za minutu v Kč vč. DPH.
Pokud A=0, pak B≠0.

7. Přístupové kódy ke službě elektronických komunikací

Přístupové kódy
(SAC)
Služba elektronických komunikacíČíslice následující po přístupovém kóduPoznámky
ABCD
800Přístup ke službám na účet volaného podle normy ETS 300 208 a doporučení ITU-T E.152++
800Přístup ke službám přímého volání ze zahraničí do vlastní země (Home Country Direct) podle doporučení ITU-T E. 153++++A=0, B=0Kombinace číslic C, D určuje poskytovatele přístupu ke službě
801 až 809Rezerva pro přístup ke službám se sdílenými náklady
810 až 819Přístup ke službám se sdílenými náklady podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E.154
820 až 829Přístup ke službám virtuálních volacích karet podle normy ETS 300711 a doporučení ITU-T E.116 a ITU-T E.118
830 až 839Přístup ke službám se sdílenými náklady podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E.154
840 až 842, 847 až 849Přístup ke službám univerzálního přístupového čísla podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E.154
843 až 846Přístup ke službám se sdílenými náklady podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E.154
850 až 899Rezerva pro přístup ke službám se sdílenými náklady
900Přístup ke službám s vyjádřenou cenou - hlasové služby - zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155++Pokud číslice A=0, pak 1 číslice B≠0.Kombinace číslic A, B určuje výši ceny volání v Kč za minutu, vč. DPH.
901 až 904Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby
905Přístup ke službám s vyjádřenou cenou - hlasové služby - jednorázová cena za spojení podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155++Číslice A≠0Desetinásobek kombinace číslic A, B určuje výši ceny za jedno volání v Kč, vč. DPH
906Přístup ke službám s vyjádřenou cenou -hlasové služby -zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155++Pokud číslice A=0, pak 1 číslice B≠0.Kombinace číslic A, B určuje výši ceny volání v Kč za minutu, vč. DPH.
907Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby
908Přístup ke službám s vyjádřenou cenou -hlasové služby jednorázová cena za spojení podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155++Kombinace číslic A, B určuje výši ceny zajedno volání v Kč, vč. DPH.
909Přístup ke službám s vyjádřenou cenou -hlasové služby - zábavné služby pro dospělé podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155++Pokud číslice A=0, pak 1 číslice B≠O.Kombinace číslic A, B určuje výši ceny volání v Kč za minutu, vč. DPH.
92Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou
940 až 949Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou

“.

12. V Příloze č. 1 bod 9. zní:

9. Přístupové kódy k neveřejným komunikačním sítím

Přístupové kódyDruh neveřejných sítíPoznámka
95000 až 95999Přístup k neveřejným komunikačním sítímDélka telefonního čísla je 9 číslic.
972 až 974Přístup k neveřejným komunikačním sítímDélka telefonního 1 čísla je 9 číslic.
975Rezerva přístupu k neveřejným komunikačním sítím
980Přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN)Délka telefonního 1 čísla je 9 až 12 číslic.
981 až 982Rezerva pro přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN)
983Přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN)Délka telefonního 1 čísla je 7 číslic.
984 až 988Rezerva pro přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN)
98900 až 98999Přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN)Délka telefonního čísla je 9 číslic.
990 až 999Rezerva

“.

13. V Příloze č. 1 bod 11. zní:

11. Formát mezinárodního identifikátoru účastníka mobilní telefonní sítě

Formát mezinárodního identifikátoru účastníka mobilní telefonní sítě

kde je:

MCC - mezinárodní kód mobilní telefonní sítě,

MNC - kód mobilní telefonní sítě,

MSIN - identifikační číslo účastníka mobilní telefonní sítě,

IMSI - mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2012.


Ministr:

MUDr. Kuba v. r.

Přesunout nahoru