Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012

Částka 44/2012
Platnost od 06.04.2012
Účinnost od 06.04.2012
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

VYHLÁŠKA

ze dne 28. března 2012,

kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012, se mění takto:

1. V příloze č. 2 v části I písmeno e) se bod číslo 8. zrušuje.

2. V příloze č. 2 v části II písmeno e) v bodě číslo 2. písm. a) se slova „ , evidence držitelů průkazek TP (tělesně postižení), ZTP (zvlášť tělesně postižení) a ZTP/P (zvlášť tělesně postižení s průvodcem)“ zrušují.

3. V příloze č. 2 v části II písmeno e) se bod číslo 8. zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předsedkyně:

doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.

Přesunout nahoru