Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 111/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

Částka 43/2012
Platnost od 04.04.2012
Účinnost od 05.04.2012
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2012,

kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

V § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, se slova „ústních zkoušek maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo absolutoria“ nahrazují slovy „společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky; obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před konáním společné části maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. dubna 2012.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru