Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 97/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Částka 36/2011
Platnost od 12.04.2011
Účinnost od 12.04.2011
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

ZÁKON

ze dne 23. března 2011,

kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „1044000908000“ nahrazuje číslem „1055700908000“ a číslo „1179000908000“ se nahrazuje číslem „1190700908000“.

2. V příloze č. 1 se číslo „1044000908“ nahrazuje číslem „1055700908“ a číslo „1179000908“ se nahrazuje číslem „1190700908“.

3. V příloze č. 2 se číslo „527052034“ nahrazuje číslem „538752034“, číslo „531463917“ se nahrazuje číslem „543163917“ a číslo „1044000908“ se nahrazuje číslem „1055700908“.

4. V příloze č. 3 se číslo „13149907“ nahrazuje číslem „24849907“ a číslo „1179000908“ se nahrazuje číslem „1190700908“.

5. V příloze č. 4 kapitole 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu se číslo „13149907“ nahrazuje číslem „24849907“ a doplňuje se nový specifický ukazatel rozpočtu výdajů „Dotace na obnovitelné zdroje energie“ ve výši „11700000“.

6. V příloze č. 4 kapitole 398 Všeobecná pokladní správa se číslo „531381271“ nahrazuje číslem „543081271“, číslo „527052034“ se nahrazuje číslem „538752034“, číslo „16639618“ se nahrazuje číslem „16419030“ a číslo „1260002“ se nahrazuje číslem „1480590“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Přesunout nahoru