Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Nález č. 94/2011 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání

Částka 35/2011
Platnost od 12.04.2011
Účinnost od 12.04.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX