Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 72/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-72
Čísloč. 72/2011 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-72">
Vyhláška č. 72/2011 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 72/2011 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-72]Vyhláška č. 72/2011 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 72/2011 Sb.Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 72/2011 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-72]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 72/2011 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-72 Vyhláška č. 72/2011 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 72/2011 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 72/2011 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 25. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-72


Zpět na předpis