Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 463/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

Částka 159/2011
Platnost od 30.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

463

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) hlavními jídly oběd a večeře,

b) doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře,

c) obědem polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce),

d) večeří hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).“.

2. V § 5 odst. 3 se částka „250 Kč“ nahrazuje částkou „300 Kč“.

3. V příloze č. 1 vysvětlivky č. 2 a 3 znějí:

2. Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + - 25 % s výjimkou tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1 : 1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu.

3. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Při propočtu průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42. U sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg).“.

4. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Finanční limity na nákup potravin

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídlaFinanční limity Kč/den/strávník
1. Strávníci do 6 let
snídaně7,00 až 13,00
přesnídávka6,00 až 9,00
oběd14,00 až 25,00
svačina6,00 až 9,00
večeře12,00 až 19,00
Celkem (celodenní)45,00 až 75,00
na nápoje3,00 až 5,00
2. Strávníci 7-10 let
snídaně9,00 až 15,00
přesnídávka7,00 až 12,00
oběd16,00 až 32,00
svačina6,00 až 10,00
večeře14,00 až 25,00
Celkem (celodenní)52,00 až 94,00
3. Strávníci 11-14 let
snídaně10,00 až 16,00
přesnídávka7,00 až 12,00
oběd19,00 až 34,00
svačina7,00 až 11,00
večeře15,00 až 27,00
Celkem (celodenní)58,00 až 100,00
4. Strávníci 15 a více let
snídaně11,00 až 17,00
přesnídávka7,00 až 12,00
oběd20,00 až 37,00
svačina7,00 až 11,00
večeře17,00 až 34,00
Celkem (celodenní)62,00 až 111,00
II. večeře9,00 až 16,00

Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na padesátihaléře nahoru.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru