Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 44/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 16/2011
Platnost od 28.02.2011
Účinnost od 01.03.2011
Zrušeno k 01.01.2018 (341/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. února 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb. a nařízení vlády č. 381/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

2. V § 4 odst. 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

3. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „není-li v odstavci 4 stanoveno jinak“.

4. V § 5 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem18d) poskytujícím zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nebo v zařízení záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

Poznámka pod čarou č. 18d zní:

18d) § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

5. V § 5 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 5 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

7. V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

8. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 4, která zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxe Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7680834090409800106301152012500135701472015960223402379026870301103200034040
2do 2 let79708660938010180110501197012970140801527016560229902449027650309403291035020
3do 4 let82608990973010560114601241013460146201585017200236902524028450318103385036030
4do 6 let857093301012010960119001289013980151801645017850243902599029270327103482037100
5do 9 let892096801050011380123501338014510157601707018520251202679030130336403583038190
6do 12 let9260100401089011800128201388015050163601771019210258802761031020346003688039320
7do 15 let9610104401131012260133001441015610169801840019950266702847031950356203797040500
8do 19 let9970108301174012710138101495016200176201909020690274902936032910366503911041730
9do 23 let10340112301219013200143301552016810182801980021480283303028033900377404029043000
10do 27 let10750116701265013700148801611017440189802056022290292103123034940388604151044310
11do 32 let11150121001313014220154501672018120197002134023140301203222036010400304277045690
12nad 32 let11580125701363014750160401735018800204502214024020310803325037130412404407047110“.

Dosavadní přílohy č. 4 až 6 se označují jako přílohy č. 5 až 7.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2011.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Přesunout nahoru