Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 418/2011 Sb.Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Částka 146/2011
Platnost od 22.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
10 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 418/2011 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, a některé další zákony

Novela zákona implementuje do českého právního řádu směrnice a nařízení EU.

Poslední změna: 23.01.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., zákon č. 141/1961 Sb., zákon č. 418/2011 Sb.

Zákon zejména navyšuje jednotlivé hranice škody v trestním zákoníku a posiluje roly stran v trestním řízení.

Poslední změna: 29.11.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a další související zákony

Hlavním cílem novely je uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicí EP a Rady 2014/42/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 55/2017 Sb. s účinností od 18.03.2017
Návrh poslanců na vydání zákona proti terorismu

Cílem návrhu zákona je především zavedení skutkové podstaty trestného činu terorismu do trestního zákoníku. V návaznosti na to má být doplněna odpovědnost právnických osob a důvody vzetí do vazby.

Návrh neprošel 01.02.2017 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a další související zákony

Novela zákona se týká následujících čtyř tematických okruhů: A) Financování a podpora terorismu, B) Svádění k maření výkonu spravedlnosti, C) Úplatkářství, a D) Rasismus, xenofobie a jiná nesnášenlivost.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.12.2016 pod číslem 455/2016 Sb. s účinností od 01.02.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Cílem předkládaného návrhu je přehodnotit okruh trestných činů, za které může být právnická osoba trestně postižitelná.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.06.2016 pod číslem 183/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Předkládaný návrh mění text některých ustanovení tak, aby jejich znění bylo již v souladu s novou úpravou v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.04.2016 pod číslem 135/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, a další související zákony

Cílem návrhu je zefektivnit správu zajištěného majetku a snížit její finanční náročnost, zlepšit postavení obětí trestné činnosti při zajišťování jejich majetkoprávních nároků v trestním řízení a rozšířit možnosti efektivního zajištění a odčerpání majetku osobě, proti níž se vede trestní řízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.04.2015 pod číslem 86/2015 Sb. s účinností od 01.06.2015