Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 41/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-41
Čísloč. 41/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-41">
Zákon č. 41/2011 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 41/2011 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-41]Zákon č. 41/2011 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 41/2011 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 41/2011 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-41]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 41/2011 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-41 Zákon č. 41/2011 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 41/2011 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 41/2011 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 17. 6. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-41


Zpět na předpis