Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 408/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Částka 144/2011
Platnost od 21.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

408

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2011,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon"):


§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 1 710
dvě 2 340
tři 3 060
čtyři a více 3 690

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna 666
dvě 911
tři 1 192
čtyři a více 1 472

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 7 068 5 616 5 352 4 563 4 379
dvě 10 144 8 157 7 796 6 715 6 464
tři 13 813 11 214 10 742 9 330 9 001
čtyři a více 17 269 14 135 13 565 11 862 11 466

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 4 053 4 053 4 053 4 053 4 053
dvě 6 042 6 042 6 042 6 042 6 042
tři 8 421 8 421 8 421 8 421 8 421
čtyři a více 10 699 10 699 10 699 10 699 10 699

§ 3

Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2012.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Přesunout nahoru