Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 399/2011 Sb.Nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Částka 139/2011
Platnost od 16.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Zrušeno k 01.01.2017 (263/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

399

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2011

o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Vláda nařizuje podle § 3e odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 249/2011 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje sazbu poplatku za žádost a sazbu udržovacího poplatku pro jednotlivé činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle § 3c atomového zákona (dále jen „zákon“).

§ 2

Sazba poplatku za žádost

Sazba poplatku za žádost

a) podle § 3c odst. 1 písm. a) zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k umístění

1. jaderně energetického reaktoru s tepelným výkonem větším než 50 MW, 19600000 Kč,

2. výzkumného reaktoru s nulovým výkonem, 8400000 Kč,

3. výzkumného reaktoru s tepelným výkonem do 50 MW, 14000000 Kč,

4. zařízení pro výrobu jaderného paliva, 19600000 Kč,

5. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva, 14000000 Kč,

6. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, 11200000 Kč,

7. úložiště radioaktivních odpadů, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní radionuklidy, 11200000 Kč,

b) podle § 3c odst. 1 písm. b) zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k výstavbě

1. jaderně energetického reaktoru s tepelným výkonem větším než 50 MW, 126000000 Kč,

2. výzkumného reaktoru s nulovým výkonem, 14000000 Kč,

3. výzkumného reaktoru s tepelným výkonem do 50 MW, 19600000 Kč,

4. zařízení pro výrobu jaderného paliva, 84000000 Kč,

5. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva, 19600000 Kč,

6. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, 14000000 Kč,

7. úložiště radioaktivních odpadů, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní radionuklidy, 14000000 Kč,

c) podle § 3c odst. 1 písm. c) zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání prvního povolení k provozu

1. jaderně energetického reaktoru s tepelným výkonem větším než 50 MW, 42000000 Kč,

2. výzkumného reaktoru s nulovým výkonem, 4200000 Kč,

3. výzkumného reaktoru s tepelným výkonem do 50 MW, 11200000 Kč,

4. zařízení pro výrobu jaderného paliva, 42000000 Kč,

5. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva, 11200000 Kč,

6. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, 11200000 Kč,

7. úložiště radioaktivních odpadů, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní radionuklidy, 11200000 Kč,

8. pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, 11200000 Kč,

d) podle § 3c odst. 1 písm. d) zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 1400000 Kč.

§ 3

Sazba udržovacího poplatku

Sazba udržovacího poplatku

a) podle § 3c odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu

1. jaderně energetického reaktoru s tepelným výkonem větším než 50 MW, 2100000 Kč,

2. výzkumného reaktoru s nulovým výkonem, 1000 Kč,

3. výzkumného reaktoru s tepelným výkonem do 50 MW, 1000 Kč,

4. zařízení pro výrobu jaderného paliva, 934000 Kč,

5. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva z jaderně energetického reaktoru, 234000 Kč,

6. zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva z výzkumného reaktoru, 1000 Kč,

7. zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, 117000 Kč,

8. úložiště radioaktivních odpadů, s výjimkou úložišť obsahujících výlučně přírodní radionuklidy, 175000 Kč,

b) podle § 3c odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 35000 Kč,

c) podle § 3c odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 117000 Kč.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Přesunout nahoru