Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 38/2011 Sb.Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby

Částka 13/2011
Platnost od 23.02.2011
Účinnost od 23.02.2011
Zrušeno k 01.01.2014 (364/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. února 2011

o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby

Vláda nařizuje podle § 60 odst. 1 a § 63 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 135/2002 Sb. a zákona č. 28/2011 Sb.:


§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) informace, které poskytuje poskytovatel, za kterého se pro účely tohoto nařízení považuje osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo kdokoliv, kdo jedná jejím jménem nebo v jejím zastoupení, spotřebiteli před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává

1. užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na více než jeden časový úsek, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání ubytovacího zařízení“),

2. výhoda spojená s ubytováním, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dlouhodobý rekreační produkt“),

3. pomoc při úplatném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého rekreačního produktu (dále jen „další prodej“), nebo

4. účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně převést právo užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího zařízení (dále jen „výměna“),

b) náležitosti formuláře pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna,

c) náležitosti formuláře pro informace o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna, a informace vztahující se k odstoupení od smlouvy.

§ 2

Formuláře jsou obsaženy v přílohách č. 1 až 5 k tomuto nařízení.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 23. února 2011.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Kocourek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 38/2011 Sb.

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 38/2011 Sb.

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dlouhodobý rekreační produkt

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dlouhodobý rekreační produkt

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 38/2011 Sb.

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává další prodej

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává další prodej

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 38/2011 Sb.

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává výměna

Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává výměna

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 38/2011 Sb.

Formulář pro odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna, a informace o právu na odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna, a informace o právu na odstoupení od smlouvy

Přesunout nahoru