Přejít na PLUS

Odkaz na sdělení č. 368/2011 Sb.Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS-st. 33/11 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci ústavně konformní interpretace § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-368
Čísloč. 368/2011 Sb.
NázevSdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS-st. 33/11 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci ústavně konformní interpretace § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
AliasSdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska ÚS ČR ve věci ústavně konformní interpretace § 16 č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-368" title="Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska ÚS ČR ve věci ústavně konformní interpretace § 16 č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků">
Sdělení č. 368/2011 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 368/2011 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-368]Sdělení č. 368/2011 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Sdělení č. 368/2011 Sb.Odkaz v Texy

"Sdělení č. 368/2011 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-368]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 368/2011 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-368 Sdělení č. 368/2011 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 368/2011 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Sdělení č. 368/2011 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 18. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-368


Zpět na předpis