Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 356/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 125/2011
Platnost od 30.11.2011
Účinnost od 01.12.2011
Zrušeno k 01.01.2013 (470/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

356

VYHLÁŠKA

ze dne 25. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 288/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb., vyhlášky č. 14/2009 Sb., vyhlášky č. 483/2009 Sb. a vyhlášky č. 333/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 2 zní:

(2) První díl kupónu, který se umísťuje ve vozidle, má tvar čtverce se zaoblenými rohy a u kupónu s platností na jeden rok je levý horní roh přední strany a pravý horní roh zadní strany tiskové plochy obloukovitě vykrojen; vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.“.

2. V § 4 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. c) se slova „ , včetně zvětšených kontur stejných písmen“ zrušují.

3. V § 4 odst. 1 písmeno j) zní:

j) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem osobního vozidla, obrysem mapy republiky a číslicí 2012, která na přední straně kupónu částečně překrývá opticky variabilní barvu; v motivu je vyraženo písmeno R, M nebo D označující dobu platnosti kupónu,“.

4. V § 4 odst. 3 písm. d) se slova „DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE“ nahrazují slovy „ZPOPLATNĚNÉ DÁLNICE A SILNICE“.

5. V § 4 odst. 3 písmeno i) zní:

i) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem osobního vozidla, obrysem mapy republiky a číslicí 2012, která na přední straně částečně překrývá opticky variabilní barvu,“.

6. V § 4 odstavec 5 zní:

(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónu platného pro:

jeden rok barvy zelená a šedozelená,

jeden měsíc barvy modrá a šedozelená,

deset dnů barvy růžová a šedozelená.“.

7. V § 5 odstavce 1 až 5 znějí:

(1) Piktogram vozidla symbolizující hmotnostní kategorii vozidla je umístěn na přední straně u levé střední části kupónu. Na zadní straně je piktogram umístěn u pravé střední části kupónu. Piktogram je vysoký 3 mm a široký 8,5 mm.

(2) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn v pravé dolní části přední strany a ve střední části vlevo na zadní straně kupónu.

(3) Číslo označující rok platnosti je na přední straně kupónu umístěno v pravé horní polovině nad rámečkem pro zápis registrační značky a na zadní straně v levé horní polovině kupónu. Číslice jsou vysoké 11 mm.

(4) Písmeno označující dobu platnosti je na přední straně kupónu umístěno v dolní pravé části a na zadní straně kupónu v levé dolní části. Písmena R a D jsou vysoká 17 mm a písmeno M je vysoké 20 mm. Kontura všech písmen je umístěna ve střední části obou stran kupónu a je otočena o 45°.

(5) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“ jsou umístěny na přední straně kupónu v levé horní části a na zadní straně v pravé horní části kupónu. Oba symboly značek jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.“.

8. V § 5 odstavce 7 a 8 znějí:

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je na přední straně kupónu umístěn v jeho horní části. Rámeček je 5,5 mm vysoký a dlouhý 42 mm. Písmena RZ jsou 2 mm vysoká a jsou umístěna nalevo od rámečku.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné pořadové číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední straně kupónu v pravé části nad písmenem označujícím dobu platnosti. Série je umístěna vlevo od šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.“.

9. V § 6 odstavce 2 až 6 znějí:

(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn vpravo od symbolů dopravních značek. Piktogram je vysoký 3 mm a široký 8,5 mm.

(3) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn v horní levé části kupónu nad symboly dopravních značek.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno v pravé spodní části kupónu a číslice jsou vysoké 5 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno ve spodní části kupónu nalevo od číslice 2012. Písmena R a D jsou vysoká 14 mm a písmeno M je vysoké 17 mm. Kontura všech písmen je umístěna v horní střední části kupónu a otočena o 45°.

(6) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“ jsou umístěny v levé horní části pod údajem o největší povolené hmotnosti vozidla. Oba symboly dopravních značek jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.“.

10. V § 6 odst. 10 se slova „DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE“ nahrazují slovy „ZPOPLATNĚNÉ DÁLNICE A SILNICE“.

11. V § 22 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

(2) Postup podle odstavce 1 neplatí pro vozidla kategorie M2 a M36).

6) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

12. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku

1. Kupón s platností na jeden rok
Kupón s platností na jeden rok

2. Kupón s platností na jeden měsíc
Kupón s platností na jeden měsíc

3. Kupón s platností na deset dnů
Kupón s platností na deset dnů

“.

13. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku

(k § 20 odst. 1 zákona)

Označení Úsek Délka (km)
D1Praha, Chodov - Říkovice (exity 2-272) 269,9
D1Lipník nad Bečvou - Ostrava, Rudná (exity 298-354) 57,7
D2 Brno, Chrlice - státní hranice (exit 3 až km 61)
(v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka)
57,8
D5 Praha, Třebonice - státní hranice (exit 1 až km 151) (v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka) 150,9
D8 Zdiby - státní hranice (exit 1 až km 92)
(v opačném směru až od Varvažov, odpočívka)
92,8
D11 Praha, Horní Počernice - Sedlice (exity 1-84) 84,7
R1 Modletice (D1/R1) - Praha, Řepy (exity 76-26) 33,6
R4 Jíloviště - Skalka (exity 8/9-41) 31,6
R6 Praha, Řepy-Nové Strašecí (exity 1-32) 31,7
R6 Jenišov - Cheb, sever (exity 131-169)
(bude zpoplatněno až po zprovoznění a příslušném dopravním značení celého úseku)
37,5
R7 Praha, Ruzyně-letiště - Knovíz (exity 2-18) 16,6
R10 Praha, Satalice - Ohrazenice (exity 1-71) 71,3
R35 Liberec, Hodkovická - Ohrazenice (exity 26-44) 17,5
R35 Sedlice - Opatovice (exity 126-129) 4,1
R35 Mohelnice, jih - Křelov (exity 235-261) 25,8
R35 Olomouc, Topolany - Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296) 33,0
R46 Vyškov, východ - Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39) 39,2
R48 Bělotín - Bělotín, východ (exity 1-3) 3,5
R48 Rychaltice - Frýdek-Místek, západ (exity 38-45) (bude zpoplatněno až po zprovoznění a příslušném dopravním značení celého úseku) 6,7
R48 Frýdek-Místek - Žukov (km 47 až exit 70) 19,4
R52 Rajhrad - Pohořelice, jih (exity 10-26) 16,9
R55 Hulín - Otrokovice (exity 16-32) 16,4
R56 Ostrava, Hrabová-průmyslová zóna - Frýdek-Místek (exity 40-51) 11,5
R63 Bystřany - Řehlovice (exity 1-7) 7,0“.

14. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému

(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení Úsek Délka (km)
D1Praha, Spořilov - Říkovice (exity 1-272) 271,9
D1Lipník nad Bečvou - státní hranice (exit 298 až km 377) 79,5
D2 Brno, jih - státní hranice (exit 1 až km 61) 61,0
D3 Mezno - Čekanice (exity 62-76) 14,2
D5 Praha, Třebonice - státní hranice (exit 1 až km 151) 150,9
D8 Praha, Březiněves - státní hranice (km -3,5 až km 92) 95,6
D11 Praha, Horní Počernice - Sedlice (exity 1-84) 84,7
R1 Praha, Satalice - Praha, Běchovice 3,3
R1 Modletice (D1/R1) - Praha, Ruzyně-staré letiště (exity 76-28) 35,4
R4 Jíloviště - Skalka (exity 8/9-41) 31,6
R4 Radobytce - Nová Hospoda (exity 77-84) 6,8
R6 Praha, Řepy-Nové Strašecí (exity 1-32) 31,7
R6 Jenišov - Cheb, sever (exity 131-169) 37,5
R7 Praha, Ruzyně-letiště - Knovíz (exity 2-18) 16,6
R7 Bítozeves - Žiželice (exity 60-66) 5,3
R10 Praha, Satalice - Ohrazenice (exity 1-71) 71,3
R35 Liberec, Hodkovická - Ohrazenice (exity 26-44) 17,5
R35 Sedlice - Opatovice (exity 126-129) 4,1
R35 Mohelnice, jih - Křelov (exity 235-261) 25,8
R35 Olomouc, Topolany - Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296) 33,0
R46 Vyškov, východ - Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39) 39,2
R48 Bělotín - Bělotín, východ (exity 1-3) 3,5
R48 Rychaltice - Frýdek-Místek, západ (exity 38-45) (bude zpoplatněno až po zprovoznění a příslušném dopravním značení celého úseku) 6,7
R48 Frýdek-Místek - Žukov (km 47 až exit 70) 19,4
R52 Rajhrad - Pohořelice, jih (exity 10-26) 16,9
R55 Hulín - Otrokovice (exity 16-32) 16,4
R56 Ostrava, Hrabová - Frýdek-Místek (exity 39-51) 12,2
R63 Bystřany - Řehlovice (exity 1-7) 7,0“.

15. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému

(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení Úsek Délka (km)
I/7 Panenský Týnec - Smolnice (exity 37-41) 2,5
I/11 Hradec Králové, Kukleny - Hradec Králové, Plotiště nad Labem 3,4
I/11 Český Těšín, Svibice - Mosty u Jablunkova, státní hranice 23,1
I/30 Lhotka nad Labem - Ústí nad Labem, Vaňov 14,4
I/33 Plotiště nad Labem - Náchod, Branka 29,2
I/35 Křelov - Olomouc, Řepčín (okružní křižovatka) 2,4
I/35 Horní Chrastava - Liberec, Hodkovická (exit 26) 12,8
I/38 Jihlava, Bedřichov - Jihlava, západ 3,6
I/46 Olomouc, Slavonín - Olomouc, centrum 1,1
I/47 Kroměříž, východ - Hulín 3,6
I/47 Přerov - Bělotín 22,4
I/48 Bělotín, východ - Frýdek-Místek
(bude zpoplatněno pouze do zprovoznění a po příslušném dopravním značení úseku R48 Rychaltice - Frýdek-Místek, západ)
40,0
I/48 Bělotín, východ - Rychaltice
(bude zpoplatněno až po zprovoznění a příslušném dopravním značení úseku R48 Rychaltice - Frýdek-Místek, západ)
33,8
I/52 Modříie, sever - Rajhrad 4,3
I/52 Pohořelice, jih - Mikulov, státní hranice 20,7
I/55 Přerov, Horní Moštěnice - Hulín (I/47) 11,4
I/58 Skotnice - Krmelín 13,2“

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011, s výjimkou článku I bodů 13 až 15, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru