Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 354/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Částka 123/2011
Platnost od 29.11.2011
Účinnost od 01.01.2012
Zrušeno k 01.01.2015 (240/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

354

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 152/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb., nařízení vlády č. 404/2009 Sb., nařízení vlády č. 26/2010 Sb., nařízení vlády č. 415/2010 Sb. a nařízení vlády č. 243/2011 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní

㤠2

Výše časového poplatku

Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění činí

a) na kalendářní rok    1500 Kč,

b) na 1 měsíc                440 Kč,

c) na 10 dnů                  310 Kč.“.

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 484/2006 Sb.

Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice

a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 21.00 hod. včetně

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0-II Emisní třída III a IV Emisní třída V a vyšší
Počet náprav
234≤234≤234≤
4,248,1011,763,316,359,192,124,065,88

b) pro ostatní časová období v týdnu

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0-II Emisní třída III a IV Emisní třída V a vyšší
Počet náprav
234≤234≤234≤
3,345,678,242,614,456,441,672,854,12“.

3. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 484/2006 Sb.

Sazby mýtného pro silnice I. třídy

a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 21.00 hod. včetně

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0-II Emisní třída III a IV Emisní třída V a vyšší
Počet náprav
234≤234≤234≤
2,003,925,601,563,064,381,001,962,80

b) pro ostatní časová období v týdnu

Tabulka mýtných sazeb (Kč/km)
Emisní třída 0-II Emisní třída III a IV Emisní třída V a vyšší
Počet náprav
234≤234≤234≤
1,582,743,921,232,143,060,791,371,96“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde o § 2 písm. a), které nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr dopravy:

Mgr. Dobeš v. r.

Přesunout nahoru