Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 334/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.

Částka 116/2011
Platnost od 14.11.2011
Účinnost od 29.11.2011
Zrušeno k 01.10.2019 (226/2019 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

334

VYHLÁŠKA

ze dne 8. listopadu 2011,

kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


Čl. I

Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „má být přijat“ nahrazují slovy „se uchází o přijetí“.

2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „vztahujícího se k dosavadnímu výkonu služebního místa“.

3. V příloze č. 1 oddíl II zní:

„Oddíl II

Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby v bezpečnostních sborech podle katalogu činností v bezpečnostních sborech

Celní správa České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech1.1. Celní správa České republiky
vrchní inspektor bod 3
komisař bod 6

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech 1.1. Celní správa České republiky
vrchní referent bod 1, 2, 3
asistent bod 1, 2, 3, 4
vrchní asistent bod 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11
vrchní inspektor bod 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13
komisař bod 3, 5
vrchní komisař bod 3
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 2.1. Celní správa České republiky 2.1.1. Činnosti ve správě
vrchní inspektor bod 4
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1
komisař bod 1
vrchní komisař bod 1
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
vrchní referent bod 1
asistent bod 1

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech 1.1. Celní správa České republiky
vrchní asistent bod 5, 6
inspektor bod 7, 8, 12
vrchní inspektor bod 6, 7, 8, 12
komisař bod 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11
vrchní komisař bod 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
rada bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
vrchní rada bod 1, 2
vrchní státní rada bod 1
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 2.1. Celní správa České republiky 2.1.1. Činnosti ve správě
asistent bod 1, 2
inspektor bod 1, 2, 3
vrchní inspektor bod 1, 2, 3
komisař bod 1, 2
vrchní komisař bod 1, 2
rada bod 1
2.1.2. Správní činnosti
vrchní asistent bod 1, 2, 3
inspektor bod 1, 2, 3
vrchní inspektor bod 1, 2
komisař bod 1, 2, 3
vrchní komisař bod 1, 2, 3
rada bod 1, 2, 3
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektor bod 2
vrchní komisař bod 2
rada bod 1
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
vrchní asistent bod 1
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1
vrchní komisař bod 1

Vězeňská služba České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech 1.2. Vězeňská služba České republiky
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 2.2. Vězeňská služba České republiky 2.2.2. Další činnosti
vrchní asistent bod 1
vrchní inspektor bod 1, 2, 3
komisař bod 1, 2, 3, 4

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech 1.2. Vězeňská služba České republiky
referent bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní referent bod 1, 2, 3, 4, 5
asistent bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní asistent bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní inspektor bod 1, 2, 3
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 2.2. Vězeňská služba České republiky 2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1
2.2.2. Další činnosti
asistent bod 1
inspektor bod 1

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech 1.2. Vězeňská služba České republiky
komisař bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4
rada bod 1, 2, 3, 4
vrchní rada bod 1, 2, 3, 4
vrchní státní rada bod 1
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 2.2. Vězeňská služba České republiky 2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektor bod 2
komisař bod 1, 2, 3, 4
vrchní komisař bod 1, 2, 3
rada bod 1
vrchní rada bod 1
2.2.2. Další činnosti
vrchní komisař bod 1, 2

Policie České republiky

Podle sloupce I. se jako jiný zvláštní požadavek posuzují

Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech 1.3 Policie České republiky
inspektor bod 5
vrchní inspektor
(s výjimkou vrchního inspektora koordinujícího činnosti zásahové jednotky na místě zásahu)
bod 6, 7, 9
komisař bod 5
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 2.3. Policie České republiky 2.3.12. Další činnosti
inspektor bod 1

Podle sloupce II. se jako jiný zvláštní požadavek posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech 1.3. Policie České republiky
vrchní referent bod 1
asistent bod 1, 2, 3
vrchní asistent bod 1, 2, 3, 4
inspektor bod 4
vrchní inspektor bod 7
komisař
(s výjimkou komisaře s činností převážně administrativního charakteru)
bod 1, 2, 11
vrchní komisař
(s výjimkou vrchního komisaře s činností převážně administrativního charakteru)
bod 1, 2, 7, 8, 9, 10
rada
(s výjimkou rady s činností převážně administrativního charakteru)
bod 2, 4
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 2.3. Policie České republiky 2.3.5. Dopravní činnosti
vrchní inspektor bod 1
komisař bod 1
vrchní komisař bod 1
rada bod 1
vrchní rada bod 1
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1
2.3.12. Další činnosti
vrchní referent bod 1
asistent bod 1, 2
vrchní asistent bod 1, 2
inspektor bod 2
vrchní inspektor bod 3

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech 1.3. Policie České republiky
vrchní referent bod 2, 3, 4
inspektor bod 1, 2, 3, 6, 7, 8
vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
komisař bod 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
vrchní komisař bod 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13
rada bod 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
vrchní rada bod 1, 2, 3
vrchní státní rada bod 1, 2
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 2.3. Policie České republiky 2.3.1. Činnosti ve správě
vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisař bod 1, 2, 3, 4
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4
rada bod 1, 2
2.3.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií
vrchní referent bod 1
asistent bod 1, 2, 3
vrchní asistent bod 1, 2, 3, 4
inspektor bod 1, 2, 3, 4
vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisař bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
rada bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní rada bod 1
2.3.3. Provozně technické činnosti
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1
2.3.4. Další specializované činnosti
komisař bod 1
vrchní komisař bod 1, 2, 3
rada bod 1
2.3.6. Správní činnosti
vrchní inspektor bod 1
komisař bod 1
vrchní komisař bod 1, 2
rada bod 1, 2
2.3.7. Činnosti při zabezpečování protokolárních akcí a při realizaci dokumentárních a instruktážních multimediálních záznamů
asistent bod 1
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1, 2
komisař bod 1
vrchní komisař bod 1
rada bod 1
2.3.8. Činnosti výzkumné a vývojové
vrchní komisař bod 1
rada bod 1, 2
vrchní rada bod 1, 2
vrchní státní rada bod 1, 2
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektor bod 2
komisař bod 1, 2, 3, 4
vrchní komisař bod 1, 2, 3
rada bod 1, 2, 3
vrchní rada bod 1, 2
vrchní státní rada bod 1
2.3.10. Činnost v chovu a výcviku služebních zvířat
vrchní asistent bod 1
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1
komisař bod 1, 2
vrchní komisař bod 1
rada bod 1
2.3.11. Činnosti zdravotnické
vrchní asistent bod 1
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1
rada bod 1, 2
vrchní rada bod 1
2.3.12. Další činnosti
vrchní inspektor bod 1, 2, 4, 5
komisař bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisař bod 1, 2, 3

Hasičský záchranný sbor České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech 2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky 2.4.11. Další činnosti
asistent bod 1
vrchní asistent bod 1

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech 1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky
referent bod 1
vrchní referent bod 1
asistent bod 1
vrchní asistent bod 1, 2
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 2

Podle sloupce III. se posuzují

Občané a příslušníci jmenovaní do ostatních výše neuvedených služebních hodností, kteří vykonávají výše nespecifikované činnosti. Jestliže je příslušník zařazen v jednotce hasičského záchranného sboru kraje nebo zajišťuje doplnění minimálních početních stavů v jednotce hasičského záchranného sboru kraje, je posuzován, (musí splňovat zdravotní způsobilost) podle sloupce II.

Úřad pro zahraniční styky a informace

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností
1. Základní činnosti
vrchní inspektor bod 3
komisař bod 2
2. Podpůrné činnosti
2.1. Bezpečnostní činnost
vrchní asistent bod 1, 2
asistent bod 1
2.4. Výcvikové a vzdělávací činnosti
vrchní inspektor bod 1, 2
komisař bod 1, 2
vrchní komisař bod 1

Podle sloupce II. se posuzují

1. Základní činnosti
inspektor bod 7
komisař bod 1, 3, 7
vrchní komisař bod 4, 5, 6
rada bod 1, 2, 3
2. Podpůrné činnosti 2.1. Bezpečnostní činnost
inspektor bod 1, 4
vrchní inspektor bod 1, 2

Podle sloupce III. se posuzují

Občané a příslušníci zařazovaní na ostatní výše neuvedené činnosti.

Bezpečnostní informační služba

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti Bezpečnostní informační služba
asistent bod 6
vrchní asistent bod 1
inspektor bod 1, 11
vrchní inspektor bod 1, 3, 18, 19
komisař bod 1, 4, 24
vrchní komisař bod 1, 4, 24
rada bod 1

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti Bezpečnostní informační služba
referent bod 1
vrchní referent bod 4
asistent bod 7
vrchní asistent bod 6, 9
inspektor bod 7
vrchní inspektor bod 7, 8, 9, 21
komisař bod 2, 6, 8
vrchní komisař bod 2, 9
rada bod 2, 8
2. Ostatní činnosti Bezpečnostní informační služba 2.2. Provozně technické činnosti
referent bod 3
vrchní referent bod 2
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektor bod 16
komisař bod 20

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti Bezpečnostní informační služba
asistent bod 8
vrchní asistent bod 3, 15
inspektor bod 3, 4, 6, 10, 17
vrchní inspektor bod 2, 5, 6, 12, 20
komisař bod 3, 5, 7, 11, 12, 13, 23
vrchní komisař bod 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 21, 23
rada bod 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 20
vrchní rada bod 1, 2, 3, 4, 7
vrchní státní rada bod 1, 2
2. Ostatní činnosti Bezpečnostní informační služba 2.1. Činnosti ve správě
referent bod 2
vrchní referent bod 1, 5
asistent bod 1, 2, 3, 9, 10
vrchní asistent bod 2, 4, 5, 11, 12
inspektor bod 2, 5, 12, 13, 14
vrchní inspektor bod 4, 13, 14, 15
komisař bod 14, 15, 16, 17, 18
vrchní komisař bod 16, 17
rada bod 12, 13
vrchní rada bod 5
2.2. Provozně technické činnosti
vrchní referent bod 3
asistent bod 4,5
vrchní asistent bod 7, 8
inspektor bod 8, 9
vrchní inspektor bod 10, 11
komisař bod 9, 10
vrchní komisař bod 11, 12
rada bod 21
2.3. Další specializované činnosti
vrchní inspektor bod 17
komisař bod 21, 22
vrchní komisař bod 19, 20, 22
rada bod 15, 16, 19
vrchní rada bod 6
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní asistent bod 10
inspektor bod 15
komisař bod 19
vrchní komisař bod 18
rada bod 14
2.5. Činnosti zdravotnické
vrchní asistent bod 13, 14
inspektor bod 16
rada bod 18
vrchní rada bod 8“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Kubice v. r.

Přesunout nahoru