Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 323/2011 Sb.Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Částka 113/2011
Platnost od 09.11.2011
Účinnost od 01.12.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

323

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2011

o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 90 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva školství a osvěty č. B - 45.761/46 - III/1, o zřízení botanické reservace na ppkč. 197/1,3 v katastrální obci Mělnická Vrutice, ze dne 26. 8. 1946.

2. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 17.977/72, o zřízení chráněného naleziště Slatinná louka u Velenky, ze dne 29. 12. 1972.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Přesunout nahoru