Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Nález č. 314/2011 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 11/10 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Částka 109/2011
Platnost od 21.10.2011
Účinnost od 21.10.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX