Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 314/2011 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 11/10 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-314
Čísloč. 314/2011 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 6. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 11/10 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
AliasNález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-314" title="Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci">
Nález č. 314/2011 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 314/2011 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-314]Nález č. 314/2011 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 314/2011 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 314/2011 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-314]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 314/2011 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-314 Nález č. 314/2011 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 314/2011 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 314/2011 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 19. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-314


Zpět na předpis