Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 304/2011 Sb.Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les

Částka 107/2011
Platnost od 18.10.2011
Účinnost od 01.11.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

304

VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2011

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóny“) na území Chráněné krajinné oblasti Český les1).

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy v měřítku 1 : 2000, včetně elektronické podoby a na podkladě Základní mapy České republiky v měřítku 1 : 10000, je uloženo v sídle Správy Chráněné krajinné oblasti Český les v Přimdě a v ústředním seznamu2).

(3) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Český les je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2011.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


Příloha k vyhlášce č. 304/2011 Sb.

Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Český les

Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti Český les

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 70/2005 Sb., kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les.

2) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Přesunout nahoru