Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 222/2011 Sb.Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

Částka 79/2011
Platnost od 22.07.2011
Účinnost od 01.09.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

222

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2011

o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zavedení letního času v letech 2012 až 2016.

§ 2

Počátek a konec letního času v letech 2012 až 2016

(1) Letní čas se zavádí

a) v roce 2012 dnem 25. března,

b) v roce 2013 dnem 31. března,

c) v roce 2014 dnem 30. března,

d) v roce 2015 dnem 29. března,

e) v roce 2016 dnem 27. března.

V těchto dnech o druhé hodině středoevropského času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

(2) Letní čas končí

a) v roce 2012 dnem 28. října,

b) v roce 2013 dnem 27. října,

c) v roce 2014 dnem 26. října,

d) v roce 2015 dnem 25. října,

e) v roce 2016 dnem 30. října.

V těchto dnech o třetí hodině letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.

§ 3

Vliv zavedení letního času na stanovenou týdenní pracovní dobu

(1) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým počátek letního času v letech 2012 až 2016 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu kratší.

(2) Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, kterým konec letního času v letech 2012 až 2016 připadne do jejich směny, pokud se tato směna v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude v příslušném týdnu o 1 hodinu delší.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času.
Sdělení Komise v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času - Harmonogram období letního času (2011/C 83/06).

Přesunout nahoru