Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 219/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78/2011
Platnost od 22.07.2011
Účinnost od 01.08.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

219

ZÁKON

ze dne 21. června 2011,

kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. Izrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. II

V § 7b odst. 9 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 439/2003 Sb., se věta druhá zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. III

V § 7b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 439/2003 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se slova „a jsou označeny nápisem „humanita“ “ zrušují.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Přesunout nahoru