Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 158/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

Částka 59/2011
Platnost od 13.06.2011
Účinnost od 01.07.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158

VYHLÁŠKA

ze dne 31. května 2011,

kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 37j odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb. a vyhlášky č. 285/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l) homogenním materiálem - materiál, který nemůže být mechanicky rozdělen na různorodé materiálové složky, a který má neměnné složení ve všech svých částech, zejména plasty, keramika, sklo, kovy, slitiny, papír, pryž.“.

2. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

Seznam použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů (PBB) nebo polybromovaných difenyletherů (PBDE), na která se nevztahuje § 37j odst. 3 zákona

PoužitíRozsah a doba platnosti
1Rtuť v jednopaticových kompaktních zářivkách, jejíž obsah nepřevyšuje (najeden hořák):
1a)Pro všeobecné osvětlování < 30 W: 5 mgPlatí do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 3,5 mg najeden hořák, a to do 31. prosince 2012; po 31. prosinci 2012 může být použito 2,5 mg najeden hořák.
1b)Pro všeobecné osvětlování ≥30 W a < 50 W: 5 mgPlatí do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 3,5 mg najeden hořák.
1c)Pro všeobecné osvětlování ≥50 W a < 150 W: 5 mg
1d)Pro všeobecné osvětlování ≥ 150 W: 15 mg
1e)Pro zářivky kruhového nebo čtvercového tvaru s průměrem trubice ≤ 17mm pro všeobecné osvětlováníBez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 7 mg na jeden hořák.
1f)Pro zvláštní účely: 5 mg
2 a)Rtuť v dvoupaticových lineárních zářivkách pro všeobecné osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (na jednu zářivku):
2a)l)Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální dobou životnosti a průměrem trubice < 9 mm (např. T2): 5 mgPlatí do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 4 mg na jednu zářivku.
2 a) 2)Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální dobou životnosti a průměrem trubice ≥ 9 mm a ≤ 17 mm (např. T5): 5 mgPlatí do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 3 mg na jednu zářivku.
2a) 3)Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální dobou životnosti a průměrem trubice > 17 mm a ≤ 28 mm (např. T8): 5 mgPlatí do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 3,5 mg na jednu zářivku.
2a) 4)Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s normální dobou životnosti a průměrem trubice > 28 mm (např. T12): 5 mgPlatí do 31. prosince 2012; po 31. prosinci 2012 může být použito 3,5 mg na jednu zářivku.
2a) 5)Pro zářivky s třípásmovým luminoforem s prodlouženou životností (≥ 25 000 h): 8 mgPlatí do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 5 mg na jednu zářivku.
2 b)Rtuť v jiných zářivkách, jejíž obsah nepřevyšuje (na jednu zářivku):
2 b) 1)Pro lineární zářivky s halofosfátovými luminfory s průměrem trubice > 28 mm (např. T10 a T12): 10 mgPlatí do 13. dubna 2012.
2 b) 2)Pro nelineární zářivky s halofosfátovými luminfory (všech průměrů): 15 mgPlatí do 13. dubna 2016.
2 b) 3)Pro nelineární zářivky s třípásmovým luminoforem s průměrem trubice > 17 mm (např. T9)Bez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 15 mg na jednu zářivku.
2 b) 4)Pro světelné zdroje pro jiné obecné osvětlení a zvláštní účely (např. indukční výbojky)Bez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 15 mg na jedno svítidlo.
3Rtuť v zářivkách se studenou katodou (CCFL) a zářivkách s externí elektrodou (EEFL) pro zvláštní účely, jejíž obsah nepřevyšuje (na jednu zářivku):
3 a)Pro krátké (≤ 500 mm)Bez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 3,5 mg na jednu zářivku.
3 b)Pro středně dlouhé (> 500 mm a ≤ 1500 mm)Bez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 5 mg na jednu zářivku.
3 c)Pro dlouhé (> 1 500 mm)Bez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 13 mg na jednu zářivku.
4 a)Rtuť v jiných nízkotlakých výbojkách, jejíž obsah nepřevyšuje (na jednu výbojku):Bez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 15 mg na jednu výbojku.
4 b)Rtuť ve vysokotlakých sodíkových výbojkách se zlepšeným podáním barev Ra > 60 pro všeobecné osvětlení, jejíž obsah nepřevyšuje (najeden hořák):
4b)-IP ≤ 155 WBez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 30 mg na jeden hořák.
4 b)-II155 W < P ≤ 405 WBez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 40 mg na jeden hořák.
4 b)-IIIP > 405 WBez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 40 mg na jeden hořák.
4 c)Rtuť v jiných vysokotlakých sodíkových výbojkách pro všeobecné osvětlování, jejíž obsah nepřevyšuje (najeden hořák):
4c)-IP ≤ 155 WBez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 25 mg na jeden hořák.
4 c)-II155 W < P ≤ 405WBez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 30 mg na jeden hořák.
4 c)-IIIP > 405 WBez omezení do 31. prosince 2011; po 31. prosinci 2011 může být použito 40 mg na jeden hořák.
4d)Rtuť ve vysokotlakých rtuťových výbojkáchPlatí do 13. dubna 2015.
4e)Rtuť v halogenidových výbojkách
4f)Rtuť v jiných výbojkách pro zvláštní použití konkrétně neuvedených v této příloze
5 a)Olovo ve skle obrazovek s katodovou trubicí
5 b)Olovo ve skle zářivek, jehož obsah nepřevyšuje 0,2 % hmotnostních
6 a)Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění a v pozinkované oceli, obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
6 b)Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku, obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova
6 c)Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova
7 a)Olovo v pájkách s vysokým bodem tání (např. slitiny olova obsahující 85% hmotnostních olova nebo více)
7 b)Olovo v pájkách pro servery, paměti a systémy pro ukládání dat a pro zařízení síťové infrastruktury pro přepínání, signalizaci, přenos a správu sítě pro telekomunikace
7c)-IOlovo, obsažené ve skleněných nebo keramických částech elektrických a elektronických dílů, kromě dielektrických keramických částí kondenzátem, např.v piezoelektrických přístrojích, nebo ve skleněné nebo keramické pojivové směsi
7 c)-IIOlovo v dielektrických keramických částech kondenzátem pro jmenovité střídavé napětí 125 V nebo stejnosměrné napětí 250 V nebo vyšší
7 c)-IIIOlovo v dielektrických keramických částech kondenzátem pro jmenovité střídavé napětí menší než 125 V nebo stejnosměrné napětí 250 VPlatí do 1. ledna 2013 a po tomto datu může být použito v dílech EEZ uvedených na trh před 1. lednem 2013.
8 a)Kadmium a jeho sloučeniny v bezpečnostních tepelných pojistkáchPlatí do 1. ledna 2012 a po tomto datu může být použito v dílech EEZ uvedených na trh před 1. lednem 2012.
8 b)Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech
9Šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině
9 b)Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v kompresorech obsahujících chladící látku v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení
10 a)Olovo používané v pružných konektorových systémech se zalisovanými kolíky typu C-pressMůže být použito v dílech EEZ uvedených na trh před 24. zářím 2010.
10 b)Olovo používané v jiných pružných konektorových systémech než se zalisovanými kolíky typu C-pressPlatí do 1. ledna 2013 a po tomto datu může být použito v dílech EEZ uvedených na trh před 1. lednem 2013.
11Olovo používané jako povrchový materiál u modulu typu c-ring pro vedení teplaMůže být použito v dílech EEZ uvedených na trh před 24. zářím 2010.
12 a)Olovo ve skle pro optické účely
12 b)Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti
13Olovo v pájkách obsahující více než dva prvky pro spojení mezi kolíky a sadou mikroprocesorů o obsahu olova vyšším než 80 % a nižším než 85 % hmotnostníchPlatí do 1. ledna 2011 a po tomto datu může být použito v dílech EEZ uvedených na trh před 1. lednem 2011.
14Olovo v pájkách při montáži stabilního elektrického propojení mezi polovodičovým čipem a nosičem čipu v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“
15Olovo v lineárních žárovkách s trubicemi potaženými silikátemPlatí do 1. září 2013.
16Halogenidy olova jako zdroj záření ve výbojkách s vysokou intenzitou výboje (HID) používaných v profesionálních reprografických aplikacích
17 a)Olovo jako aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostních olova) výbojek, jsou-li používány jako speciální zdroje světla v diazografické reprografii, litografii, lapačích hmyzu, fotochemických a konzervovacích postupech a obsahující luminofory jako například SMS ((Sr,Ba)2MgSi207:Pb)Platí do 1. ledna 2011.
17 b)Olovo jako aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostních olova) výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory jako například BSP (BaSi205:Pb)
18Olovo obsahující PbBiSn-Hg a PbInSn-Hg v určitých směsích jako hlavní amalgám a PbSn-Hg jako vedlejší amalgám v kompaktních, energeticky velmi úsporných výbojkáchPlatí do 1. června 2011.
19Oxid olova ve skle používaném ke spojení předních a zadních podkladů v plochých zářivkách používaných v displejích na bázi tekutých krystalů (LCD)Platí do 1. června 2011.
20Olovo a kadmium v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo, jako je borosilikátové sklo nebo sodnovápenaté sklo
21Olovo v ukončeních součástek s malou roztečí, jiných než konektorů s roztečí 0,65 mm nebo menšíMůže být použito v dílech EEZ uvedených na trh před 24. zářím 2010.
22Olovo v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech
23Oxid olova v displejích s povrchovým vedením emitorů elektronů (SED) používaných zejména ve stavebních komponentech, zejména těsnicí fritě a fritovém kroužku
24Oxid olova ve skleněné baňce UVB zářivek s černým sklemPlatí do 1. června 2011.
25Slitiny olova jako pájky pro měniče používané ve vysokovýkonových reproduktorech (určených pro několikahodinový provoz při hladině akustického výkonu 125 dB SPL a vyšších)Platí do 24. září 2010.
26Olovo v křišťálovém skle6a)
27Kadmiové slitiny jako elektrické/mechanické pájené spoje elektrických vodičů umístěných přímo na kmitacích cívkách měničů používaných ve vysokovýkonových reproduktorech s hladinou zvukového tlaku ve výši 100 dB (A) a vyšší
28Olovo v pájecích materiálech v plochých zářivkách bez obsahu rtuti (které se používají například v displejích na bázi tekutých krystalů, v designovém či průmyslovém osvětlení)
29Oxid olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro argonové a kryptonové laserové trubice
30Olovo v pájkách na pájení tenkých měděných drátů o průměru rovnajícím se nebo menším než 100 um ve výkonových transformátorech
31Olovo v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů
32Rtuť používaná jako inhibitor rozprašování katody ve stejnosměrných plazmových obrazovkách s obsahem do 30 mg na obrazovkuPlatí do 1. července 2010.
33Olovo v pokovené vrstvě vysokonapěťových diod s pouzdrem ze skla na bázi borátu zinečnatého
34Kadmium a oxid kademnatý v pastách pro tlusté vrstvy používaných na oxid berylnatý spojený s hliníkem
35Kadmium ve světelných diodách (LED) II-VI konvertuj ících barvu (< 10μg Cd na mm 2 plochy emitující světlo) pro použití v systémech polovodičového osvětlení nebo vizualizacePlatí do 1. července 2014.
36Olovo, rtuť, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) nebo polybromované difenylethery (PBDE) v homogenních materiálech nejvýše do 0,1 % hmotnostních jejich koncentrace a kadmium v homogenních materiálech nejvýše do 0,01 % hmotnostních jeho koncentrace
“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V případě, že dojde v dané skupině elektrozařízení ke zrušení pravomocného rozhodnutí o zápisu provozovatele kolektivního systému do Seznamu pro zajišťování společného plnění financování nakládání s historickým elektrozařízením, plní výrobce od okamžiku zrušení tohoto rozhodnutí své povinnosti finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními podle části třetí vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím kolektivního systému, který byl zrušeným pravomocným rozhodnutím zapsán do Seznamu pro zajišťování společného plnění financování nakládání s historickým elektrozařízením, nebo prostřednictvím jiného kolektivního systému, který podal do dne 12. října 2005 návrh na zápis do Seznamu pro zajišťování společného plnění financování nakládání s historickým elektrozařízením v dané skupině elektrozařízení.

2. Způsobem podle bodu 1 plní výrobce své povinnosti finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci nového rozhodnutí ve věci zápisu provozovatele kolektivního systému do Seznamu pro zajišťování společného plnění financování nakládání s historickým elektrozařízením.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Přesunout nahoru