Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 156/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 59/2011
Platnost od 13.06.2011
Účinnost od 01.08.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

156

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. května 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích):


Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb. a nařízení vlády č. 228/2009 Sb., se mění takto:

1. V položce 2 část B zní:

„B. Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe k síti elektronických komunikací
B.1.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 601 až 608 a DNe = 72, 73, 771
B.2. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 611
B.3. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 7900 až 79991
B.4. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 700100
B.5. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 702 až 7051
B.6. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 9101
B.7. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 9711000
   Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
B.8. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 97630000“.

2. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Kocourek v. r.

Přesunout nahoru