Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 156/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 59/2011
Platnost od 13.06.2011
Účinnost od 01.08.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

156

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. května 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích):


Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb. a nařízení vlády č. 228/2009 Sb., se mění takto:

1. V položce 2 část B zní:

„B. Poplatky za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe k síti elektronických komunikací
B.1.Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 601 až 608 a DNe = 72, 73, 771
B.2. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 611
B.3. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 7900 až 79991
B.4. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 700100
B.5. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 702 až 7051
B.6. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 9101
B.7. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 9711000
   Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 971 symetrické nebo lehce zapamatovatelné2000
B.8. Poplatek za telefonní číslo s přístupovým kódem DNe = 97630000“.

2. Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Kocourek v. r.

Přesunout nahoru