Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 136/2011 Sb.Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Částka 52/2011
Platnost od 25.05.2011
Účinnost od 01.07.2011
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a další související zákony

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Poslední změna: 26.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů.

Novela doplňuje pravomoci České národní banky vydávat pamětní bankovky a obchodní mince s názvem české dukáty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2018 pod číslem 89/2018 Sb. s účinností od 15.06.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o České národní bance

Úprava pravomocí a povinností ČNB.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

Předkládá se v návaznosti na novelu zákona o oběhu bankovek a mincí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.12.2016 pod číslem 418/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

Návrh zákona je předkládán z důvodu potřeby zajištění souladu zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí s požadavky praxe a legislativního zpřehlednění textu. Návrh zákona zejména napravuje legislativně technické nepřesnosti zákona o oběhu bankovek a mincí a dále přináší řešení některých věcných otázek. Současně se navrhuje zrušit devizový zákon a potřebná ustanovení přesunout do krizového zákona.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.10.2016 pod číslem 323/2016 Sb. s účinností od 18.10.2016