Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/2011 Sb.Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření

Částka 5/2011
Platnost od 31.01.2011
Účinnost od 15.02.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2011

o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


Stanovení ochranných pásem

§ 1

K ochraně přírodních léčivých zdrojů minerální vody (dále jen „zdroj“), které se nacházejí v obci Karviná, městská část Karviná-Lázně Darkov a Karviná-Hranice, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

§ 2

(1) Ochranné pásmo I. stupně zdroje nacházejícího se v Karviné, městská část Karviná-Lázně Darkov, který je jímán vrtem

a) Nový vrt, je situováno na pozemkové parcele č. 199/2 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 této vyhlášky,

b) Helena, je situováno na pozemkové parcele č. 11/1 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 2 této vyhlášky,

c) Vilemína, je situováno na pozemkové parcele č. 11/1 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 3 této vyhlášky,

d) NP 680 - Věra, je situováno na pozemkové parcele č. 5/1, č. 5/2 a č. 5/3 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 4 této vyhlášky,

e) NP 694 - Valentýna, je situováno na pozemkové parcele č. 458/8 a č. 458/27 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 5 této vyhlášky,

f) NP 735 - Jaromír, je situováno na pozemkové parcele č. 490/4 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 6 této vyhlášky,

g) NP 736, je situováno na pozemkové parcele č. 638/21 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 7 této vyhlášky,

h) NP 737, je situováno na pozemkové parcele č. 125/3 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 8 této vyhlášky.

(2) V ochranném pásmu I. stupně je vymezeno pásmo fyzické ochrany zdroje. Pásmo fyzické ochrany pro zdroj jímaný vrtem

a) Nový vrt je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,

b) Helena je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,

c) Vilemína je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,

d) NP 680 - Věra je vymezeno pozemkem ve tvaru obdélníku o rozměrech 6 x 15 m, jehož delší strana směřuje od severovýchodu k jihozápadu; zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,

e) NP 694 - Valentýna je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,

f) NP 735 - Jaromír je vymezeno pozemkem ve tvaru obdélníku o rozměrech 7 x 16 m, jehož delší strana směřuje od severozápadu k jihovýchodu; zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,

g) NP 736 je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,

h) NP 737 je vymezeno pozemkem ve tvaru obdélníku o rozměrech 10 x 12 m, jehož delší strana směřuje od severozápadu k jihovýchodu; zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany.

§ 3

(1) Ochranné pásmo I. stupně zdroje nacházejícího se v Karviné, městská část Karviná-Hranice, který je jímán vrtem

a) NP 738 - Jordán, je situováno na pozemkové parcele č. 2411/40, č. 2411/39 a č. 2395 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a na části pozemkové parcely č. 2411/1 a č. 2391 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 9 této vyhlášky,

b) NP 740, je situováno na pozemkové parcele č. 1507/2 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 10 této vyhlášky,

c) NP 742 - Eduard, je situováno na pozemkové parcele č. 2411/39, č. 2411/40 a č. 2395 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a na části pozemkové parcely č. 2411/1 a č. 2391 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 11 této vyhlášky,

d) NP 743 - František, je situováno na pozemkové parcele č. 1831/7 a č. 1831/9 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 12 této vyhlášky,

e) NP 744 - Vlasta, je situováno na pozemkové parcele č. 1935/2 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 13 této vyhlášky,

f) NP 747 - Miroslav, je situováno na pozemkové parcele č. 2411/7 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 14 této vyhlášky.

(2) V ochranném pásmu I. stupně je vymezeno pásmo fyzické ochrany zdroje. Pásmo fyzické ochrany pro zdroj jímaný vrtem

a) NP 738 - Jordán je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,

b) NP 740 je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,

c) NP 742 - Eduard je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,

d) NP 743 - František je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,

e) NP 744 - Vlasta je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,

f) NP 747 - Miroslav je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany.

§ 4

Pásma fyzické ochrany zdrojů se oplotí pevným plotem; jestliže se nacházejí v parkových úpravách, oplotí se živým plotem. Na území pásem fyzické ochrany zdrojů je nepovolaným vstup zakázán.

§ 5

(1) Ochranné pásmo II. stupně zdrojů uvedených v § 2 odst. 1 a v § 3 odst. 1 se stanoví k ochraně statických zásob přírodních léčivých zdrojů minerálních vod.

(2) Ochranné pásmo II. stupně je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50000, jejíž kopie je přílohou č. 15 této vyhlášky.

(3) Ochranná pásma I. stupně jsou stanovena souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální, které jsou přílohou č. 16 této vyhlášky.

§ 6

Vymezení ochranného pásma I. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 a vymezení ochranného pásma II. stupně v základních mapách České republiky v měřítku 1 : 10000 a 1 : 50000 jsou k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Magistrátu města Karviná a na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.

§ 7

Vymezení konkrétních ochranných opatření

(1) V ochranných pásmech I. stupně je zakázáno:

a) provádět zemní práce a práce narušující půdní pokryv, mimo práce konané v zájmu využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, údržby stávající technické a dopravní infrastruktury a mimo schválených sanačních a rekultivačních prací souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti,

b) používat trhaviny, mimo práce konané v zájmu využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, údržby stávající technické a dopravní infrastruktury a mimo schválených sanačních a rekultivačních prací souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti,

c) provozovat chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře,

d) udržovat travní porosty jiným způsobem než sečením.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno:

a) jímat a odvádět vodu s obsahem jodidů vyšším než 5 mg/l z hloubek větších než 150 m k jiným než lázeňským účelům; to neplatí, jde-li o jímání nebo odvádění vod z důlních děl v takovém rozsahu, ve kterém byly jímány a odváděny před nabytím účinnosti této vyhlášky, nebo jde o průsaky do hlavních důlních děl, jež mohou ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu,

b) využívat geotermální energii objekty hlubšími než 150 m,

c) využívat geotermální energii objekty do hloubky 150 m, vyjma plošných kolektorů pro tepelná čerpadla do hloubky 5 m, bez souhlasu Ministerstva zdravotnictví a s užitím látek, které by mohly při úniku ze systému kontaminovat podzemní vody,

d) ukládat nebezpečný odpad do důlních děl.

(3) Zákazy stanovené v odstavci 1 písm. a) a b) se nepoužijí, jde-li o hornickou činnost v ochranných pásmech I. stupně zdrojů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až e), a to na území, v němž se ochranná pásma překrývají s dobývacími prostory, které jsou uvedeny v souhrnné evidenci dobývacích prostorů vedené Českým báňským úřadem podle zákona upravujícího ochranu a využití nerostného bohatství pod i. č. 20034 „Stonava“, i. č. 20052 „Darkov“, i. č. 20041 „Karviná-Doly I“, i. č. 20042 „Karviná-Doly II“ a i. č. 20044 „Louky“.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2011.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „Nový vrt“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „Nový vrt“

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „Helena“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „Helena“

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „Vilemína“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „Vilemína“

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „Věra (NP-680)“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „Věra (NP-680)“

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „Valentýna (NP-694)“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „Valentýna (NP-694)“

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „Jaromír (NP-735)“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „Jaromír (NP-735)“

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „NP-736“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „NP-736“

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „NP-737“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „NP-737“

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „Jordán (NP-738)“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „Jordán (NP-738)“

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „NP-740“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „NP-740“

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „Eduard (NP-742)“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „Eduard (NP-742)“

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „František (NP-743)“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „František (NP-743)“

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „Vlasta (NP-744)“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „Vlasta (NP-744)“

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná
Zdroj „Miroslav (NP-747)“

Ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná Zdroj „Miroslav (NP-747)“

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů Karviná

Ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů Karviná

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 12/2011 Sb.

Ochranná pásma I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních vod Karviná vymezená souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální

1) Zdroj Nový vrt
YX
1)451831,651102440,67
2)451836,951102418,16
3)451886,381102451,10
2) Zdroj Helena
1)451491,031102444,22
2)451545,661102478,08
3)451540,451102472,73
4)451534,631102466,19
5)451521,741102508,16
6)451511,731102499,43
7)451500,081102487,99
8)451489,071102476,05
9)451478,601102464,11
10)451478,641102462,71
3) Zdroj Vilemína
1)451328,601102243,32
2)451364,271102316,22
3)451414,441102283,30
4)451365,401102208,58
5)451320,381102249,33
6)451325,581102257,25
4) Zdroj NP 680 - Věra
1)451315,391102478,01
2)451322,051102484,39
3)451326,781102488,31
4)451331,721102492,02
5)451350,001102504,30
6)451312,611102476,05
7)451307,921102474,97
8)451304,211102475,67
9)451241,231102520,21
10)451373,481102541,63
11)451378,721102521,50
12)451304,111102523,59
5) Zdroj NP 694 - Valentýna
1)451250,511102049,92
2)451240,611102059,86
3)451222,661102042,46
4)451232,541102032,54
5)451240,431102039,36
6)451244,111102043,03
7)451232,031102033,05
6) Zdroj NP 735 - Jaromír
1)450659,811102454,43
2)450655,681102450,35
3)450671,101102443,62
4)450666,551102439,02
5)450666,921102438,39
6)450655,051102449,73
7) Zdroj NP 736
1)450016,491102032,57
2)450011,791102034,63
3)450007,871102028,72
4)449989,851101999,72
5)450001,281101989,75
6)450010,111102006,52
7)450013,161102017,31
8)450015,131102024,87
9)450016,641102028,50
10)450015,491102035,28
11)450016,441102033,95
12)450009,011102004,43
13)450012,731102037,38
14)450015,441102035,35
15)450015,441102035,35
16)450016,391102034,43
8) Zdroj NP 737
1)450056,811102603,71
2)450049,761102596,38
3)450043,141102610,24
4)450038,811102614,81
5)450039,861102622,36
6)450042,331102618,30
7)450039,321102606,82
8)450033,911102616,88
9) Zdroj NP 738 - Jordán
1)450094,991099810,39
2)450110,351099817,67
3)450142,701099832,99
4)450161,501099784,15
5)450121,801099769,10
6)450104,301099792,61
7)450133,221099774,51
8)450120,191099771,27
10) Zdroj NP 740
1)449137,641100830,67
2)449149,251100834,13
3)449152,671100822,58
4)449141,161100819,12
5)449160,531100798,14
6)449148,841100821,43
7)449156,481100797,69
11) Zdroj NP 742 - Eduard
1)450094,991099810,39
2)450110,351099817,67
3)450142,701099832,99
4)450161,501099784,15
5)450121,801099769,10
6)450104,301099792,61
7)450133,221099774,51
8)450120,191099771,27
12) Zdroj NP 743 - František
1)449524,641099920,21
2)449586,791099946,80
3)449570,511099972,90
4)449550,431099960,38
5)449551,121099925,65
6)449550,921099935,88
7)449569,861099972,50
13) Zdroj NP 744 -Vlasta
1)450337,011100106,99
2)450343,361100097,32
3)450350,011100087,30
4)450340,251100109,32
5)450353,201100104,29
6)450359,701100094,28
7)450346,621100099,63
8)450336,281100115,34
9)450334,721100110,47
10)450336,131100114,61
14) Zdroj NP 747 - Miroslav
1)449954,001099515,40
2)449933,151099502,39
3)449956,601099466,30
4)449978,551099478,37
Přesunout nahoru