Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

Částka 1/2011
Platnost od 07.01.2011
Účinnost od 22.01.2011
Zrušeno k 01.06.2015 (122/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

VYHLÁŠKA

ze dne 27. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 22 odst. 4 a § 108 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:


Čl. I

Vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky, se mění takto:

1. V § 14 odst. 1 se na konci písmena a) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmena b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

c) střídavě modrá pole s černým nápisem „POLICIE ČR“ a žlutá pole s černým nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“, nebo

d) střídavě žlutá pole s černým nápisem „POLICIE ČR“ a modrá pole s černým nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“.“.

2. V příloze č. 1 bodu 1 písm. a) se na konci doplňují vyobrazení:

“.

3. V příloze č. 1 bodu 1 písm. b) se na konci doplňují vyobrazení:

“.

4. V příloze č. 1 bodu 2 písm. a) se na konci doplňují vyobrazení:

“.

5. V příloze č. 1 bodu 2 písm. b) se na konci doplňují vyobrazení:

“.

6. V příloze č. 1 bodu 2 se doplňuje písmeno d), které zní:

d) verze pro leteckou službu

“.

7. V příloze č. 1 bodu 5 se na konci doplňuje vyobrazení:

“.

8. V příloze č. 4 bodu 5 se na konci doplňují vyobrazení:

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. John v. r.

Přesunout nahoru