Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky

Částka 32/2010
Platnost od 01.04.2010
Účinnost od 01.04.2010
Zrušeno k 01.08.2013 (223/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2010,

kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Rady 79/661/EHS ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 82/147/EHS ze dne 11. února 1982, kterou se přizpůsobuje příloha II ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Rady 82/368/EHS ze dne 17. května 1982, kterou se podruhé mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Druhá směrnice Komise 83/191/EHS ze dne 30. března 1983, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV a V ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Třetí směrnice Komise 83/341/EHS ze dne 29. června 1983, kterou se přizpůsobují přílohy II, III a V ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Čtvrtá směrnice Komise 83/496/EHS ze dne 22. září 1983, kterou se přizpůsobuje příloha VI ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Rady 83/574/EHS ze dne 26. října 1983, kterou se po třetí mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Pátá směrnice Komise 84/415/EHS ze dne 18. července 1984, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV, V a VI ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Šestá směrnice Komise 85/391/EHS ze dne 16. července 1985, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV, V a VI ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Sedmá směrnice Komise 86/179/EHS ze dne 28. února 1986, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV a V ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Osmá směrnice Komise 86/199/EHS ze dne 26. března 1986, kterou se přizpůsobují přílohy II, IV a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Devátá směrnice Komise 87/137/EHS ze dne 2. února 1987, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV, V a VI ke směrnici 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Desátá směrnice Komise 88/233/EHS ze dne 2. března 1988, kterou se přizpůsobují přílohy II, III, IV a VI ke směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Rady 88/667/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se po čtvrté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Jedenáctá směrnice Komise 89/174/EHS ze dne 21. února 1989, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Rady 89/679/EHS ze dne 21. prosince 1989, kterou se popáté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvanáctá směrnice Komise 90/121/EHS ze dne 20. února 1990, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Třináctá směrnice Komise 91/184/EHS ze dne 13. března 1991, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Čtrnáctá směrnice Komise 92/8/EHS ze dne 18. února 1992, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy III, IV, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Patnáctá směrnice Komise 92/86/EHS ze dne 21. října 1992, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, IV, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Rady 93/35/EHS ze dne 14. června 1993, kterou se pošesté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Šestnáctá směrnice Komise 93/47/EHS ze dne 22. června 1993, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Sedmnáctá směrnice Komise 94/32/ES ze dne 29. června 1994, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, V, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 95/17/ES ze dne 19. června 1995, kterou se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 76/768/EHS, pokud jde o nezařazení jedné nebo více přísad do seznamu používaného k označování kosmetických prostředků.
Osmnáctá směrnice Komise 95/34/ES ze dne 10. července 1995, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Devatenáctá směrnice Komise 96/41/ES ze dne 25. června 1996, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá směrnice Komise 97/1/ES ze dne 10. ledna 1997, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá první směrnice Komise 97/45/ES ze dne 14. července 1997, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá druhá směrnice Komise 98/16/ES ze dne 5. března 1998, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá třetí směrnice Komise 98/62/ES ze dne 3. září 1998, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá čtvrtá směrnice Komise 2000/6/ES ze dne 29. února 2000, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III, VI a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Dvacátá pátá směrnice Komise 2000/11/ES ze dne 10. března 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha II směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2000/41/ES ze dne 19. června 2000, kterou se podruhé odkládá termín, po němž budou zakázány zkoušky na zvířatech pro přísady nebo pro kombinace přísad kosmetických prostředků.
Dvacátá šestá směrnice Komise 2002/34/ES ze dne 15. dubna 2002, kterou se přizpůsobují technickému pokroku přílohy II, III a VII směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2003/1/ES ze dne 6. ledna 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha II směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2003/16/ES ze dne 19. února 2003, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha III směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/15/ES ze dne 27. února 2003, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2003/80/ES ze dne 5. září 2003, kterou se stanoví symbol pro trvanlivost kosmetických prostředků uvedený v příloze VIIIa směrnice Rady 76/768/EHS.
Směrnice Komise 2003/83/ES ze dne 24. září 2003, kterou se přizpůsobují přílohy II, III a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/88/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 21. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 15. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX.
Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/42/ES ze dne 20. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II, IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/52/ES ze dne 9. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/80/ES ze dne 21. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2006/65/ES ze dne 19. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2006/78/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/1/ES ze dne 29. ledna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/17/ES ze dne 22. března 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh III a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/22/ES ze dne 17. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/67/ES ze dne 22. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/14/ES ze dne 15. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/42/ES ze dne 3. dubna 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/88/ES ze dne 23. září 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, směrnice 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Směrnice Komise 2008/123/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a VII technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/6/ES ze dne 4. února 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/36/ES ze dne 16. dubna 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/129/ES ze dne 9. října 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/130/ES ze dne 12. října 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/134/ES ze dne 28. října 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2009/159/EU ze dne 16. prosince 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2009/164/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků.“.

2. V příloze č. 2 se slova položky s referenčním číslem 450 „Olej z verbeny (Lippia citriodora Kunth.) (CAS 8024-12-2), při použití jako vonná přísada“ nahrazují slovy „Esenciální oleje z verbeny (Lippia citriodora Kunth.) a jejich deriváty, jiné než absolute extrakt (CAS 8024-12-2), při použití jako vonná přísada“.

3. Příloha č. 3 k vyhlášce zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 448/2009 Sb.

Část 1

Seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením, nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek a podmínky použití

Ref. číslo Látka Omezení Podmínky použití a varování, které musí být vytištěno na obalu
Oblast aplikace a/nebo použití Maximální povolená koncentrace (hmotn. %) ve finálním výrobku Další omezení
a b c d e f
1a Kyselina boritá, boritany a tetraboritany s výjimkou látky č. 1184 v příloze č.2. /boric acid, borates and tetraborates/***a) talek, pudry, zásypy b) prostředky pro hygienu dutiny ústní c) ostatní prostředky (s výjimkou výrobků do koupele a výrobků k trvalé ondulaci) a) 5,0 % (jako kyselina boritá) b) 0,1 % (jako kyselina boritá) c) 3,0 % (jako kyselina boritá) a) 1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let 2. Nesmí se používat po peelingu nebo na podrážděnou kůži, pokud koncentrace volně rozpustných boritanů přesahuje 1,5% (hmot. % jako kyselina boritá) b) 1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let. c) 1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let 2. Nesmí se používat po peelingu nebo na podrážděnou kůži, pokud koncentrace volně rozpustných boritanů přesahuje 1,5% (hmot. % jako kyselina boritá) a) 1. Nepoužívat pro děti do tří let. 2. Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži.   b) 1. Nepolykat.2. Nepoužívat pro děti do 3 let.  c) 1. Nepoužívat pro děti do 3 let. 2. Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži.
1b Tetraboritany /Tetraborates/*** a) prostředky do koupele b) prostředky ke kadeření, trvalé ondulaci vlasů a) 18% (jako kyselina boritá) b) 8% (jako kyselina boritá) Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let. a) Nepoužívat do koupele u dětí do 3 let b) Dobře opláchněte.
2a Kyselina thioglykolová a její soli; kyslina sulfanyloctová a její soli* /thioglycollic acid and its salts/*** a) pro úpravu vlasů (kadeření, rovnání) - obecné použití - profesionální použití b) depilační prostředky c) ostatní prostředky pro péči o vlasy, po aplikaci odstraňované Vyjádřeno v přepočtu na kyselinu: 8% v aplikační formě prostředku pH: 7,0 - 9,5 11% v aplikační formě prostředku pH: 7,0 - 9,5 5% v aplikační formě prostředku pH: 7,0 - 12,7 2% v aplikační formě prostředku pH: 7,0 - 9,5 a), b), c) - návod k použití musí obsahovat: Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. a), c) - Používejte vhodné ochranné rukavice. a) Obsahuje thiolykolát. Dodržujte návod k použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Jen pro profesionální použití. b), c) Obsahuje thioglykolát. Dodržujte návod k použití. Uchovávejte mimo dosah dětí.
2b Estery kyseliny thioglykolové; estery kyseliny sulfanyloctové* /thioglycollic acid esters/*** Prostředky pro úpravu vlasů a) obecné použití b) profesionální použití Vyjádřeno v přepočtu na kyselinu: 8% v aplikační formě prostředku pH: 6,0 - 9,5 11% v aplikační formě prostředku pH: 6,0 - 9,5 Návod k použití musí obsahovat: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice. Obsahuje thioglykolát. Dodržujte návod k použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Jen pro profesionální použití
3 Kyselina šťavelová**, její estery a alkalické soli /oxalic acid, its esters and alkaline salts/*** Prostředky k péči o vlasy 5 %  Jen pro profesionální použití
4 Amoniak /ammonia/***  6 % v přepočtu na NH3  Pro více než 2 %: Obsahuje amoniak
5 Tosylchloramid sodný; N-chlor-4-methyl-benzensulfonamid, sodná sůl* /tosylchloramide sodium/***  0,2 %   
6 Chlorečnany alkalických kovů a) zubní pasty a) 5%   
/chlorates of alkali metals/*** b) ostatní použití b) 3%
7 Dichlormethan; methylenchlorid** /dichloromethane/*** 35 % (ve směsi s 1,1,1-trichlorethanem nesmí celková koncentrace překročit 35%) 0,2 % max. obsah nečistot  
8 N-substituované deriváty p-fenylendiaminu (1) a jejich soli, N-substituované deriváty o-fenylendiaminu(1), s výjimkou látek uvedených pod referenčním číslem 8a této přílohy, derivátů uvedených na jiném místě této přílohy a pod referenčními čísly 1309, 1311 a 1312 v příloze č. 2. Oxidační vlasová barviva a) pro obecné použitíb) pro profesionální použití 6% v přepočtu na volnou bázi  a) Obsahuje fenylendiaminy.

Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Nepoužívejte k barvení řas a obočí.
b) Jen pro profesionální použití. Obsahuje fenylendiaminy.

Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou. Používejte vhodné ochranné rukavice.
8a 1,4-fenylendiamin(1) a jeho soli, CAS 106-50-3 EINECS 203-404-7 p-phenylendiamine HCl CAS 624-18-0 EINECS 210-834-9 p-phenylendiamine sulfate CAS 16245-77-5 EINECS 240-357-1 Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích a) obecné použití b) profesionální použití  Po smíchání v oxidačních podmínkách nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2% v přepočtu na volnou bázi. a) Obsahuje fenylendiaminy.

Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Obsahuje fenylendiaminy.
Nepoužívejte k barvení řas a obočí.
Poměr mísení je uveden na obalu.
b) Jen pro profesionální použití.
Obsahuje fenylendiaminy.

Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování
černou hennou. Používejte vhodné ochranné rukavice.
Poměr mísení je uveden na obalu.
9 Methylfenylendiaminy, jejich N-substituované deriváty a jejich soli, s výjimkou látek uvedených pod referenčním číslem 9a této přílohy a látek pod referenčními čísly 364, 1310 a 1313 v příloze č. 2. Oxidační vlasová barviva a) pro obecné použití b) pro profesionální použití 10% v přepočtu na volnou bázi  a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou. Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy). Nepoužívejte k barvení řas a obočí.
b) Určeno pouze k profesionálnímu použití. Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou. Obsahuje fenylendiaminy (toluendiaminy). Používejte vhodné ochranné rukavice.
9a Toluen-2,5-diamin(1) a jeho soli CAS 95-70-5 EINECS 202-442-1 Toluene-2,5-diamine sulfate CAS 615-50-9 EINECS 210-431-8 Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích a) obecné použití b) profesionální použití  Po smíchání v oxidačních podmínkách nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 4% v přepočtu na volnou bázi. a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Obsahuje fenylendiaminy (toluendiamin). Nepoužívejte k barvení řas a obočí. Poměr mísení je uveden na obalu.
b)
Určeno pouze k profesionálním u použití. Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
Obsahuje fenylendiaminy (toluendiamin). Používejte vhodné ochranné rukavice. Poměr mísení je uveden na obalu.
11 2,2-methylenbis(4-chlorfenol** Dichlorophen*  0,5 %  Obsahuje dichlorofen
12 Peroxid vodíku a ostatní sloučeniny a směsi, které peroxid vodíku uvolňují, včetně peroxidu močoviny a peroxidu zinečnatého a) prostředky na vlasy 12 % H2O2 přítomného nebo uvolněného  a) Používejte vhodné ochranné rukavice
b) prostředky k péči o pokožku 4 % H2O2 přítomného nebo uvolněného a), b), c) Obsahuje peroxid vodíku. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
c) prostředky pro tvrzení nehtů 2 % H2O2 přítomného nebo uvolněného
d) prostředky pro hygienu úst 0,1 % H2O2 přítomného nebo uvolněného
13 Formaldehyde** /formaldehyde/*** Na tvrzení nehtů 5 % v přepočtu na formaldehyd  Obsahuje formaldehyd (2). Nehtovou kůžičku chraňte tukem nebo olejem.
14 Hydrochinon** (1) /hydroquinone/***(1) Systémy umělých nehtů 0,02% (ve směsi určené k použití) Pouze pro profesionální použití Jen pro profesionální použití. Zamezte styku s kůží. Čtěte pečlivě návod k použití.
15a Hydroxid sodný nebo draselný /potassium or sodium hydroxide/*** a) odstraňovače nehtové kůžičky a) 5 % váhové (3)  a) Obsahuje žíravinu. Zamezte styku s očima. Může způsobit oslepnutí. Uchovávejte mimo dosah dětí.
b) prostředky pro rovnání vlasů b)
1. 2 % váhově (3) b) 1. Obsahuje žíravinu. Zamezte styku s očima. Může způsobit oslepnutí. Uchovávejte mimo dosah dětí. 2. Jen pro profesionální použití. Zamezte styku s očima. Může způsobit oslepnutí.
1. pro obecné použití 2. 4,5 % váhově (3)
2. pro profesionální použití
c) k úpravě pH pro depilační prostředky c) až do pH 12,7
d) k úpravě pH jiných prostředků d) až do pH 11,0 c) Zamezte styku s očima. Uchovávejte mimo dosah dětí.
15b Hydroxid lithný LITHIUM HYDROXIDE ****/lithium hydroxide/*** a) pro rovnání vlasů a)   a) 1. Obsahuje žíravinu. Zamezte styku s očima. Může způsobit oslepnutí. Uchovávejte mimo dosah dětí. 2. Jen pro profesionální použití.Obsahuje žíravinu. Zamezte styku s očima. Může způsobit oslepnutí.
1. pro obecné použití 1. 2 % váhově (3)
2. pro profesionální použití 2. 4,5 % váhově (3)
b) k úpravě pH pro depilační prostředky
b) až do pH 12,7 b) Obsahuje žíravinu. Uchovávejte mimo dosah dětí.Zamezte styku s očima.
c) ostatní použití-jako regulátor pH (pouze do prostředků, které se oplachují) c) až do pH 11
15c Hydroxid vápenatý CALCIUM HYDROXIDE**** /calcium hydroxide/*** a) pro prostředky pro rovnání vlasů obsahující dvě složky: hydroxid vápenatý a sůl guanidinu a) 7 % váhově v přepočtu na hydroxid vápenatý  a) Obsahuje žíravinu. Zamezte styku s očima. Může způsobit oslepnutí. Uchovávejte mimo dosah dětí.
b) až do pH 12,7
b) k úpravě pH pro depilační prostředky
b) Obsahuje žíravinu. Uchovávejte mimo dosah dětí.Zamezte styku s očima.
c) ostatní použití (např. jako regulátor pH, pomocná látka) c) až do pH 11
16 1 - naftol** (CAS 90-15-3)/alfa-naphtol/*** and its salts 1-NAPHTOL**** Oxidační barvicí činidlo pro barvení vlasů 2,0 % V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0 %. Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů, - jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
17 Dusitan sodný /sodium nitrate/*** Inhibitor koroze 0,2 % Nepoužívejte spolu se sekundárními nebo terciárními aminy nebo jinými látkami tvořícími nitrosaminy.  
18 Nitromethan** /nitromethane/*** Inhibitor koroze 0,3 %    
21 Chinin a jeho soli /Quinine and its salts/*** a) šampony 0,5 % v přepočtu na chininovou bázi   
b) vlasové lotiony 0,2 % v přepočtu na chininovou bázi
22 Resorcinol** (1) /resorcinol/o(1) a) oxidační činidlo pro barvení vlasů 5%  a) 1. Obsahuje resorcinol . Vlasy po aplikaci dobře opláchněte. Nepoužívejte k barvení řas a obočí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
1. pro obecné použití
2. pro profesionální použití
b) vlasové lotiony a šampony 0,5 %
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
2. Jen pro profesionální použití. Obsahuje resorcinol. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a
poškozenou pokožku hlavy,
- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) Obsahuje resorcinol
23 a) Alkalické sulfidy /alkali sulphides/*** a) depilatoria 2 % v přepočtu na síru pH do 12,7  a), b) Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima.
b) sulfidy kovů alkalických zemin /alkaline earth sulphides/*** b) depilatoria 6 % v přepočtu na síru pH do 12,7
24 Soli zinku rozpustné ve vodě s výjimkou 4-hydroxybenzensulfonátu zinečnatého a pyrithionu zinečnatého**  1 % v přepočtu na Zn   
25 4-hydroxybenzensulfonát zinečnatý** /zinc 4-hydroxy-benzenesulphonate/*** deodoranty, antiperspiranty, adstringentní lotiony 6 % v přepočtu na bezvodou substanci  Zamezte styku s očima.
26 Monofluorofosforečnan amonný /amonium monofluorophosphate/*** Prostředky pro ústní hygienu 0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými touto přílohou nesmí celková koncentrace F překročit 0,15%  Obsahuje monofluorofosforečnan amonný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
27 Monofluorofosforečnan sodný /sodium monofluorophosphate/*** jako čl. 26 jako čl. 26   Obsahuje monofluorofosforečnan sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
28 Monofluorofosforečnan draselný /potassium monofluorophosphate/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje monofluorofosforečnan draselný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
29 Monofluorofosforečnan vápenatý /calcium monofluorophosphate/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje monofluorofosforečnan vápenatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu:
“Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
30 Fluorid vápenatý /calcium fluoride/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje fluorid vápenatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
31 Fluorid sodný /sodium fluoride/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje fluorid sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
32 Fluorid draselný /potassium fluoride/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje fluorid draselný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1- 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
33 Fluorid amonný /ammonium fluoride/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje fluorid amonný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
34 Fluorid hlinitý /aluminium fluoride/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje fluorid hlinitý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
35 Fluorid cínatý /stannous fluoride/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje fluorid cínatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
36 Hexadecylammonium-fluorid** /hexadecyl amonium fluoride/*** jako čl. 26 jako čl. 26   Obsahuje hexadecylamonium-fluorid. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
37 N-hexadecyl-N,N', N'-tris(2-hydroxyethyl)propan-1,3-diamin-bis(hydrogen-fluorid)** /3-(N-hexadecyl-N-2- hydroxyethylammonio)propylbi s(2-hydroxyethyl)amonium dihydrofluoride/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje N-hexadecyl-N,N', N'-tris [2-hydroxyethyl)propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid). Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
38 N-hexadecyl-N,N', N'-tris[(poly(oxyethylen]propan-1,3-diamin-bis(hydrogen-fluorid)** / N,N',N'-tris(poly-oxyethelene)-N-hexadecylpropylenediamine dihydrofluoride/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje N-hexadecyl-N,N', N'-tris [2-hydroxyethyl)propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid). Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
39 Oktadecenylamoniumfluorid** /octadecenylammonium fluoride/*** jako čl. 26 jako čl. 26   Obsahuje oktadecenylamoniumfluorid. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
40 Fluorokřemičitan sodný /sodium fluorosilicate/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje fluorokřemičitan sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
41 Fluorokřemičitan draselný /potassium fluorosilicate/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje fluorokřemičitan draselný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
42 Fluorokřemičitan amonný /amonný fluorosilicate/*** jako čl. 26 jako čl. 26  Obsahuje fluorokřemičitan amonný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
43 Fluorokřemičitan hořečnatý /magnesium fluorosilicate/*** jako čl. 26 jako čl. 26   Obsahuje fluorokřemičitan hořečnatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například: „Pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
44 1,3-bis(hydroxymethyl)-imidazolidin-2-thion** /1,3-bis(hydroxymethyl)imidazoline-2-thione/*** a) prostředky pro péči o vlasy b) prostředky pro péči o nehty a) do 2 % b) do 2 % a) zakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích) b) pH aplikační formy prostředku musí být nižší než 4 Obsahuje 1,3- bis(hydroxymethyl)- imidazolidin-2-thion
45 Benzyl alcohol** CAS 100-51-6 a) rozpouštědlo b) parfém/ aromatické kompozice/ jejich suroviny   b) Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 3 písm. g), pokud její koncentrace překračuje : - 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují - 0,01 % v prostředcích, které se oplachují  
46 6-methyl-2H-chromen-2-on**
6-metylkumarin /6-metylcoumarin/***
Prostředky pro ústní hygienu 0,003 %   
47 Nikomethanolhydrogen fluorid** /nicomethanol hydrofluoride/*** Prostředky pro ústní hygienu 0,15 % v přepočtu na F. Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými touto přílohou nesmí celková koncentrace F překročit 0,15%.  Obsahuje nikomethanolhydrogen-fluorid. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1- 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například Pouze pro použití u dospělých osob.), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
48 Dusičnan stříbrný /silver nitrate/*** Jen pro barvení řas a obočí 4 %  Obsahuje dusičnan stříbrný. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
49 Sulfid seleničitý /selenium disulphide/*** Šampony proti lupům 1 %  Obsahuje sulfid seleničitý. Zamezte styku s očima a poškozenou kůží.
50 Chloro(hydroxo)komplexy hliníku a zirkonu AlXZr(OH)yClZ a chloro(glycinato)hydroxo- komplexy hliníku a zirkonu** /Aluminium zirconiumchloride hydroxide complexes AlXZr(OH)yClZ and the aluminium zriconium chloride hydroxide glycine complexes/*** Antiperspiranty 20% v přepočtu na bezvodý komplex 5,4% v přepočtu na zirkon 1. poměr počtu atomů Al k atomům Zr musí být mezi 2 a 10 2. poměr počtu atomů (Al+Zr) k atomům Cl musí být mezi 0,9 a 2,1 3. zakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích). Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži.
51 Chinolin-8-ol** a bis(chinolin-8-ol)-sulfát** /Quinolin-8-ol and bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate/** Stabilizátor peroxidu vodíku ve vlasových prostředcích, které se oplachují. Stabilizátor peroxidu vodíku ve vlasových prostředcích, které se neoplachují 0,3% v přepočtu na bázi 0,03% v přepočtu na bázi   
52 Methanol** /methanol/*** Denaturační přísada pro ethanol a isopropylalkohol 5% v přepočtu na % ethanolu a isopropylalkoholu   
53 Kyselina etidronová a její soli, kyselina 1-hydroxyethan-1,1-diyldifosfonová a její soli** /etidronic acid and its salts (1-hydroxy- ethylidenediphosphonic acid and its salts/*** a) prostředky pro péči o vlasy b) mýdla a) 1,5 % vyjádřeno jako kyselina etidronová b) 0,2 % vyjádřeno jako kyselina etidronová   
54 1-fenoxypropan-2-ol** /1-phenoxy-propan-2-ol/*** Jen pro prostředky, které se oplachují Zakázáno v prostředcích pro ústní hygienu 2 % jako konzervační přísada viz. příloha č.6,část 1, položka č.43  
56 Fluorid hořečnatý /magnesium fluoride/*** Prostředky pro ústní hygienu | 0,15% v přepočtu na F ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými touto přílohou, celková koncentrace F nesmí překročit 0,15 %  Obsahuje fluorid hořečnatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například Pouze pro použití u dospělých osob.), je povinné následující označení na obalu: “Děti do 6 let včetně: Pro čištění zubů pod dohledem dospělého použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluorid přijímán z jiných zdrojů, konzultujte svého praktického lékaře nebo zubního lékaře.“
57 Chlorid strontnatý hexahydrát /stroncium chloride hexahydrate/*** a) zubní pasty b) šampony a prostředky k péči o obličej a) 3,5% v přepočtu na stroncium. Ve směsi s dalšími povolenými sloučeninami stroncia nesmí celkový obsah stroncia překročit 3,5%. b) 2,1% v přepočtu na stroncium. Ve směsi s dalšími povolenými sloučeninami stroncia, nesmí celkový obsah stroncia překročit 2,1%.  Obsahuje chlorid strontnatý. Časté použití dětmi se nedoporučuje.
58 Octan strontnatý hemihydrát** /strontium acetate hemihydate/*** Zubní pasty 3,5%o v přepočtu na stroncium. Ve směsi s dalšími povolenými sloučeninami stroncia nesmí celkový obsah stroncia překročit 3,5%.   Obsahuje octan strontnatý. Časté použití dětmi se nedoporučuje.
59 Talek (hydratovaný křemičitan hořečnatý) /talek hydrated magnesium silicite/*** a) pudry a zásypy určené pro děti do 3 let b) ostatní prostředky   a) Uchovávejte pudr z dosahu nosu a úst dětí.
60 dialkylamidy mastných kyselin a dialkanolamidy** /fatty acid dialkylamides and dialanolamides/***  Max. obsah sekundárních aminů: 0,5% Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem. Max. obsah sekundárních aminů: 5% (týká se surovin). Max. obsah nitrosaminů: 50 μg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.  
61 Monoalkylaminy, monoalkanolaminy a jejich soli** /monoalkylamines, monoalkanolamines and their salts/***  Max. obsah sekundárních aminů: 0,5% Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem. Minimální čistota: 99%. Max. obsah sekundárních aminů: 0,5% (týká se surovin). Max. obsah nitrosaminů: 50 μg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.  
62 Trialkylaminy, trialkanolaminy a jejich soli** /trialkanolamines and their salts/** a) prostředky, které se neoplachují b)ostatní prostředky a) 2,5% a), b) Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem. Minimální čistota: 99% Max. obsah sekundárních aminů : 5% (týká se surovin).Max. obsah nitrosaminů: 50 μg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.  
63 Hydroxid strontnatý /stroncium hydroxide/*** Regulátor pH v prostředcích k depilaci 3,5% v přepočtu na stroncium max. pH 12,7  Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima.
64 Peroxid strontnatý /stroncium peroxide/*** Jen do vlasových prostředků pro profesionální použití, které se oplachují 4,5% v přepočtu na stroncium v aplikační formě prostředku Všechny výrobky musí splňovat požadavky na uvolňování peroxidu vodíku Jen pro profesionální použití. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Používejte vhodné ochranné rukavice.
65 Alkyl (C8 - C18) (benzyl)dinethylamonium-chlorid, -bromid a sacharinát** (benzalkoniumchlorid, -bromid a sacharinát) /benzalkonium chloride, bromide and saccharinate/*** a)Prostředky k péči o vlasy (hlavu), které se oplachují b) ostatní výrobky a) 3% (jako benzalkonium chlorid) b) 0,1 % (jako benzalkoniumchlorid) a) ve finálních výrobcích koncentrace benzalkoniumchloridu, benzalkoniumbromidu a sacharinátu s alkylovým řetězcem C14 nebo kratším nesmí přesáhnout 0,1% (jako benzalkonium chlorid) a)Zamezte styku s očima. b) Zamezte styku s očima.
66 Polyakrylamidy•** /Polyacrylamides/*** a) Prostředky k péči o tělo, které se neoplachují b) Ostatní kosmetické prostředky a) Maximální zbytkový obsah akrylamidu 0,1 mg/kg b) Maximální zbytkový obsah akrylamidu 0,5 mg/kg   
67 2-benzylidenheptanal** (CAS 122-40-7) /Amyl cinnamal/***AMYL CINNAMAL****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3, písm. g), pokud její koncentrace překračuje: -0,001% v prostředcích, které se neoplachují - 0,01%o v prostředcích, které se oplachují  
69 3-fenylprop-2-en-1-ol** (CAS 104-54-1) /Cinnamyl alcohol/***CINNAMYL ALCOHOL****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3, písm. g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001% v prostředcích, které se neoplachují - 0,01%o v prostředcích, které se oplachují  
70 3,7-dimethylokta-2,6-dienal•(CAS 5392-40-5) /Citral/***CITRAL****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3, písm. g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001% v prostředcích, které se neoplachují - 0,01%o v prostředcích, které se oplachují  
71 2-methoxy-4-(propen-2-yl) fenol** (CAS 97-53-0) /Eugenol/***EUGENOL****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3, písm. g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001% v prostředcích, které se neoplachují - 0,01%) v prostředcích, které se oplachují  
72 3,7-dimethyl-7-hydoxyoktanal** (CAS 107-75-5) /Hydroxycitronellal/*** HYDROXYCITRONELLAL **** a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 1,0 % a) b)
Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001%) v prostředcích, které se neoplachují - 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
73 2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)fenol** (CAS 97-54-1) /Isoeugenol/***ISOEUGENOL**** a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,02% a) b)
Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001% v prostředcích, které se neoplachují- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují
 
74 3-fenyl-2-pentylprop-2-en-1-ol** (CAS 101-85-9) /Amylcin namyl alcohol/***AMYLCINNAMYL ALCOHOL ****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001%) v prostředcích, které se neoplachují - 0,01%) v prostředcích, které se oplachují  
75 Benzyl-salicylát** (CAS 118-58-1) /Benzyl salicylate/***
BENZYL SALICYLATE****
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001% v prostředcích, které se neoplachují - 0,01%) v prostředcích, které se oplachují  
76 3-fenylprop-2- nal** (CAS 104-55-2) /Cinnamal/*** CINNAMAL****    Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3, písm. g), pokud její koncentrace překračuje: - 0,001% v prostředcích, které se neoplachují- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují  
77 Kumarin** (CAS 91-64-5) /Coumarin/***COUMARIN****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují
 
78 (E)-3,7-dimethylokta-2,6-dien-1-ol** (CAS 106-24-1) /Geraniol/***GERANIOL****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
79 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyklohex-3-en-1- karbaldehyd** (CAS 31906-04-4) /Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarbox- aldehyde/***HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují
 
80 4-methoxy benzylalkohol** (CAS 105-13-5) /Anisyl alcohol/*** ANISE ALCOHOL****    Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují
 
81 Benzyl-(3-fenylpropenoát)** (CAS 103-41-3) /Benzyl cinnamate/***BENZYL CINNAMATE****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
82 3,7,11 -trimethyldodeka-2,6,10-trien-1-ol** (CAS 4602-84-0) /Farnesol/***FARNESOL ****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují
 
83 2-(4-terc-butylbenzyl) propanal** (CAS 80-54-6) /2-(4-tert-Butylbenzyl)pro-pionaldehyde/***BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
84 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol** (CAS 78-70-6) /Linalool/***LINALOOL****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují
 
85 Benzyl-benzoát** (CAS 120-51-4) /Benzyl benzoate/***BENZYL BENZOATE****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují
 
86 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol** (CAS 106-22-9) /Citronellol/***CITRONELLOL****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují
 
87 2-benzylidenoktanal** (CAS 101-86-0) /Hexyl cinnam-aldehyde/***HEXYL CINNAMAL****    Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují
 
88 d/-Limonene** (CAS 5989-27-5) /d-Limonene/***d-LIMONENE****   Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l(9)
 
89 Methyl-okt-2-ynoát** (CAS 111-12-6) /Methyl 2-octynoate/***METHYL 2-OCTYNOATE**** a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,01% použije-li se samostatně Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-non-2-ynoátem, neměla by celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01% (z čehož by methyl-non-ynoát neměl tvořit více než 0,002%) a) b) Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
90 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl cyklohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on** (CAS 127-51-5) /α-isomethyljonon/alpha-ISOMETHYL IONONE****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují
 
91 Výtažek z větvičníku slívového, Evernia prunastri (CAS 90028-68-5) /Oak moss extract/***EVERNIA PRUNASTRI****    Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují
 
92 Výtažek z terčovky otrubičnaté, Evernia furfuracea (CAS 90028-67-4) /Treemoss extract/***EVERNIA FURFURACEA****   Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 3 odst. 1 písmene g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%) v prostředcích, které se oplachují
 
93 2,4-Diaminopyrimidin-3-oxid** (CAS 74638-76-9) /2,4-Diaminopyrimidine-3 oxide/*** Prostředky pro péči o vlasy 1,5 %   
94 Dibenzoyl-peroxid** /Benzoyl peroxide/*** Systémy umělých nehtů 0,7%) (ve směsi určené k použití) Pouze pro profesionální použití Jen pro profesionální použití. Zamezte styku kůží. Čtěte pečlivě návod k použití.
95 Hydrochinon(methyl)ether** /Hydroquinone methylether/*** Systémy umělých nehtů 0,02%) (ve směsi určené k použití) Pouze pro profesionální použití Jen pro profesionální Zamezte styku s kůží. Čtěte pečlivě návod k použití
96 Mošusový xylol 5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6- trinitrobenzen** (CAS 81-15-2) /Musk xylene/*** MUSK XYLENE**** Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústní a) 1,0 % v parfémech b) 0,4 % v toaletních vodách c) 0,03 % v ostatních výrobcích    
97 Mošusový keton 1-(4-terc-butyl-2,6dimethyl- 3,5-dinitrofenyl)ethan-1-on** (CAS 81-14-1) /Musk ketone/***MUSK KETONE**** Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústní a) 1,4 % v parfémech b) 0,56 % v toaletních vodáchc) 0,042 % v ostatních výrobcích   
98 Kyselina salicylová (4) (CAS 69-72-7) a) vlasové prostředky, které se oplachují b) jiné prostředky a) 3,0% b) 2,0 % Nepoužívat v prostředcích pro děti do tří let, s výjimkou šamponů. Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku Nepoužívat pro děti do tří let.(5)
99 Anorganické siřičitany a hydrogensiřičitany (6) a) oxidační prostředky k barvení vlasů b) prostředky k rovnání vlasůc) samoopalovací prostředky na obličejd) jiné samoopalovací prostředky a) 0,67 % vyjádřeno jako volný SO2 b) 6,7 % vyjádřeno jako volný SO2c) 0,45 % vyjádřeno jako volný SO2d) 0,40 % vyjádřeno jako volný SO2 Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku.  
100 Triklokarban(7) (CAS 101-20-2) Prostředky, které se oplachují 1,5 % Kritéria čistoty: 3,3',4,4'-tetrachlorazobenzen < 1 ppm 3,3',4,4'- tetrachlorazoxybenzen < 1 ppm Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku.  
101 Pyrithion zinečnatý (8) (CAS 13463-41-7) Vlasové prostředky, které se neoplachují 0,1 % Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku.  
102 Glyoxal** CAS 107-22-2 EINECS 203-474-9 GLYOXAL****  100 mg/kg   
103 Abies Alba Cone Oil a Extract CAS 90028-76-5   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
104 Abies Alba Needle Oil a Extract CAS 90028-76-5   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
105 Abies Pectinata Needle Oil a Extract č. CAS 92128-34-2   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
106 Abies Sibirica Needle Oil a Extract CAS 91697-89-1   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
107 Abies Balsamea Needle Oil a Extract CAS 85085-34-3   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
108 Pinus Mugo Pumilio Leaf a Twig Oil a Extract CAS 90082-73-8   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
109 Pinus Mugo Leaf a Twig Oil a Extract CAS 90082-72-7   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
110 Pinus Sylvestris Leaf a Twig Oil a Extract CAS 84012-35-1   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
111 Pinus Nigra Leaf a Twig Oil a Extract CAS 90082-74-9   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
112 Pinus Palustris Leaf a Twig Oil a Extract CAS 97435-14-8   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
113 Pinus Pinaster Leaf a Twig Oil a Extract CAS 90082-75-0   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
114 Pinus Pumila Leaf a Twig Oil a Extract CAS 97676-05-6   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
115 Pinus Species Leaf a Twig Oil a Extract CAS 94266-48-5   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
116 Pinus Cembra Leaf a Twig Oil a Extract CAS 92202-04-5   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
117 Pinus Cembra Leaf a Twig Extract Acetylated CAS 94334-26-6   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
118 Picea Mariana Leaf Oil a Extract CAS 91722-19-9   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
119 Thuja Occidentalis Leaf Oil a Extract CAS 90131-58-1   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
120 Thuja Occidentalis Stem Oil CAS 90131-58-1   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
121 3-Carene CAS 13466-78-9 3,7,7- trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3- en** (isodipren)   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
122 Cedrus Atlantica Wood Oil a Extract CAS 92201-55-3   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
123 Cupressus Sempervirens Leaf Oil a Extract CAS 84696-07-1   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
124 Turpentine gum (Pinus spp.) CAS 9005-90-7   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
125 Turpentine Oil a rectified oil CAS 8006-64-2   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
126 Turpentine, steam distilled (Pinus spp.) CAS 8006-64-2   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
127 Terpene alcohols acetates CAS 69103-01-1   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
128 Terpene hydrocarbons CAS 68956-56-9   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
129 Terpenes a Terpenoids s výjimkou limonene (d-, l-, a dl-isomers) uvedených pod referenčními čísly 167 a 168 a 88 této přílohy č.3, části 1 CAS 65996-98-7   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
130 Terpenes a terpenoids CAS 68917-63-5  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
131 α-Terpinene
CAS 99-86-5 p-mentha-1,3-diene**
  Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
132 γ-Terpinene CAS 99-85-4 p-mentha-1,4-diene**   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
133 Terpinolene CAS 586-62-9 p-mentha-1,4(8)-dien**   Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l(9)  
134 Acetyl hexamethyl indan CAS 15323-35-0 1,1,2,3,3,6-(hexamethylindan-5-yl)methylketon**a) Prostředky, které se neoplachují b) Prostředky, které se oplachují a) 2 %   
135 Allyl butyrate CAS 2051-78-7 prop-2-en-1-yl-butanoát**   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
136 Allyl cinnamate CAS 1866-31-5 prop-2-en-1-yl-3-fenylprop-2- enoát**   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
137 Allyl cyclohexylacetate CAS 4728-82-9prop-2-en-1-yl-cyklohexanacetát**   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
138 Allyl cyclohexylpropionate CAS 2705-87-5prop-2-en-l-yl-cyklohexanpropanoát**   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
139Allyl heptanoate CAS 142-19-8prop-2-en-1-yl-heptanoát**   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
140 Allyl caproate CAS 123-68-2allyl-hexanoát**   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
141 Allyl isovalerate CAS 2835-39-4 prop-2-en-1-yl-3- methylbutanoát**   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
142 Allyl octanoate CAS 4230-97-1allyl-kaprylát **   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
143 Allyl phenoxyacetate CAS 7493-74-5prop-2-en-1-yl-fenoxyacetát**   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
144 Allyl phenylacetate CAS 1797-74-6prop-2-en-1-yl-fenylacetát**   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
145 Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate CAS 71500-37-3   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
146 Allyl cyclohexyloxyacetate CAS 68901-15-5   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
147 Allyl isoamyloxyacetate CAS 67634-00-8   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
148 Allyl 2-methylbutoxyacetate CAS 67634-01-9   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
149 Allyl nonanoate CAS 7493-72-3   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
150 Allyl propionate CAS 2408-20-0   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
151 Allyl trimethylhexanoate CAS 68132-80-9   Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %  
151bis Allyl phenethyl ether CAS 14289-65-7ES 238-212-2   Koncentrace volného allylalkoholu v etheru by měla být nižší než 0,1%.  
152 Allyl heptine carbonate CAS 73157-43-4 (allyl-okt-2-ynoát)**  0,002 % Tento materiál by se neměl používat v kombinaci s jakýmkoli jiným 2-alkynoickým esterem kyseliny, např. methyl okt-2-ynoátem  
153 Amylcyclopentenone CAS 25564-22-1 2-pentylcyklopent-2-en-1-on**  0,1 %   
154 Myroxylon balsamum var. pereirae extracts and distillates CAS 8007-00-9 peruánský balzám, absolutní a bezvodý (peruánský balzám)  0,4 %   
155 4-tert.-
ButyldihydrocinnamaldehydeCAS 18127-01-03-(4-terc-butylfenyl)propanal**
 0,6 %   
156 Cuminum Cyminum Fruit Oil a Extract CAS 84775-51-9 a) Prostředky, které se neoplachují b) Prostředky, které se oplachují a) 0,4 % kmínového oleje   
157 cis-Rose ketone-1(**) CAS 23726-94-5 (Z)-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on** (cis-α-damaskon) a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,02 %   
158 trans-Rose ketone-2(**) CAS 23726-91-2 (E)-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-2-en-1-on** (trans-β-damaskon) a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,02 %   
159 trans-Rose ketone-5(**) CAS 39872-57-6(E)-1-(2,4,4-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on** (isodamaskon)  0,02 %   
160 Rose ketone-4(10) CAS 23696-85-71-(2,6,6-trimethylcyklohexa- 1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-on** (damascenon) a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,02 %   
161 Rose ketone-3(10) CAS 57378-68-4
1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on** (δ-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky   b) 0,02 %   
162 cis-Rose ketone-2(10) CAS 23726-92-31-(2,6,6-Trimethylcyclohexen- 1-en-l-yl) but-2-en-l-on** (cis-β-damaskon) a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,02 %   
163 trans-Rose ketone-1(10) CAS 24720-09-01-(2,6,6-Trimethylcyclohexen- 2-en-l-yl) but-2-en-l-on** (trans-α-damaskon) a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,02 %   
164 Rose ketone-5(10) CAS 33673-71-11-(2,4,4-trimethylcyclohex-2- en-1-yl)but-2-en-l-on**  0,02 %   
165 trans-Rose ketone-3(10) CAS 71048-82-31-(2,6,6-trimethylcyklohex-3- en-1-yl)but-2-en-l-on** (trans-δ-damaskon) a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,02 %   
166 trans-2-hexenal CAS 6728-26-3 a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,002 %   
167 l-Limonene CAS 5989-54-8(S)-p-mentha-1,8-dien**   Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (9)  
168 dl-Limonene (racemický) CAS 138-86-3 1,8(9)-p-menthadien; p-mentha-1,8-dien** (dipenten)     Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (9)  
169 Perillaldehyde CAS 2111-75-3p-mentha-1,8-dien-7-al** a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky  
b) 0,1 %
  
170 Isobergamate CAS 68683-20-5menthadien-7-methyl-formát**  0,1 %   
171 Methoxydicyklopentadienkarbaldehyd CAS 86803-90-95-methoxyoktahydro-4,7-methano-1H-inden-2-karbaldehyd**  0,5 %   
172 3-methylnon-2-ennitril CAS 53153-66-5  0,2 %   
173 Methyl octine carbonate CAS 111-80-8methyl-non-2-ynoát** a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky   b) 0,002 % použije-li se samostatně. Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-okt-2-ynoátem, neměla by celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01 % (z čehož by methyl-non-2-ynoát neměl tvořit více než 0,002 %)    
174 Amylvinylcarbinyl acetate CAS 2442-10-6okt-1-en-3-yl-acetát a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,3 %   
175 Propylidenephthalide CAS 17369-59-43-propylidenftalid a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,01 %   
176 Isocyclogeraniol CAS 68527-77-52,4,6-trimethylcyklohex-3-en-1-methanol  0,5 %   
177 2-Hexylidene cyclopentanone CAS 17373-89-6 a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,06 %   
178 Methyl heptadienone CAS 1604-28-06-methylhepta-3,5-dien-2-on a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředky b) 0,002 %   
179 p-methylhydrocinnamic aldehyde CAS 5406-12-2kresylpropionaldehyd p- methyldihydrocinnamaldehyd**  0,2 %   
180 Liquidambar Orientalis Balsam Oil a Extract CAS 94891-27-7 (styrax)  0,6 %   
181 Liquidambar Styraciflua Balsam Oil a Extract CAS 8046-19-3 (styrax)   0,6 %    
182 Acetyl hexamethyl tetralin CAS 21145-77-7CAS 1506-02-11-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftyl)ethan-1-on(AHTN) Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústní a) Prostředky, které se neoplachují: 0,1 % kromě : vodně-alkoholických výrobků: 1 % parfémů: 2,5 % vonného krému: 0,5 % b) prostředky, které se oplachují: 0,2 %   
183 Commiphora Erythrea Engler var. glabrescens Engler Gum Extract a Oil CAS 93686-00-1  0,6 %   
184 Opopanax Chironium Resin CAS 93384-32-8  0,6 %   
185 Toluen CAS 108-88-3ES 203-625-9 Přípravky na nehty 25%  Uchovávejte mimo dosah dětí Pouze pro použití dospělými.
186 Diethylenglykol (DEG) 2,2-oxydiethanol** CAS 111-46-6 ES 203-872-2 Stopové množství v přísadách 0,1%   
187 Butoxydiglykol Diethylenglykolmonobutylether **(DEGBE)CAS 112-34-5ES 203-961-6 Rozpouštědlo v prostředcích k barvení vlasů 9,0% Nepoužívat v rozprašovačích aerosolů (sprejích)  
188 Butoxyethanol Ethylenglykol monobutylether** (EGBE) CAS 111-76-2 ES 203-905-0 Rozpouštědlo v oxidačních prostředcích k barvení vlasů Rozpouštědlo v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 4,0%_  2,0% Nepoužívat v rozprašovačích aerosolů (sprejích)  Nepoužívat v rozprašovačích aerosolů (sprejích)  
189 trinatrium-5-hydroxy-1-(4- sulfonatofenyl)-4-[(4- sulfonatofenyl)azo]pyrazol-3- karboxylát a hliníkové mořidlové barvivo (11) Acid Yellow 23 CAS 1934-21-0 EINECS 217-699-5 Acid Yellow 23 Aluminum lake CAS 12225-21-7EINECS 235-428-9CI 19140 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,5 %   
190 ethyl{4-[{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}( 2- sulfonatofenyl)methyliden]cykl ohexa-2,5-dien-l-yliden}(3- sulfonatobenzyl)amonium, vnitřní a disodná sůl a též amonné a hlinité soli(11) Acid Blue 9 CAS 3844-45-9 EINECS 223-339-8 Acid Blue 9 Ammonium salt CAS 2650-18-2 EINECS 220-168-0 Acid Yellow 9 Aluminum lake CAS 68921-42-6 EINECS 272-939-6 CI 42090 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,5 %    
191 dinatrium-6-hydroxy-5-[(2- methoxy-3-methyl-4- sulfonatofenyl)azo]naftalen-2- sulfonát(11) Curry Red CAS 25956-17-6 EINECS 247-368-0 CI 16035 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,4 %   
192 trinatrium-7-hydroxy-8-[(4- sulfonato-1-naftyl)azo]naftalen- 1,3-disulfonát a hliníkové mořidlové barvivo(11) Acid Red 18 CAS 2611-82-7 EINECS 220-036-2 Acid Red 18 Aluminum lake CAS 12227-64-4 EINECS 235-438-3 CI 16255 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,5 %   
193 hydrogen 3,6- bis(diethylamino)-9-(2,4- disulfonatofenyl)xanthylium, sodná sůl(11) Acid Red 52 CAS 3520-42-1 EINECS 222-529-8 CI 45100 a) Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů b) 0,6 % a) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 %. a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě. Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: - máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, - jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů, - jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou
194 dinatrium 5-amino-4-hydroxy- 3-(fenylazo)naftalen-2,7- disulfonát(11) Acid Red 33 CAS 3567-66-6 EINECS 222-656-9 CI 17200 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,5 %   
195 natrium 1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10- dihydro-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonát(11) Acid Blue 62 č. CAS 4368-56-3 EINECS 224-460-9 CI 62045 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,5 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.  
196 1 -[(2'-methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2'- hydroxyethyl)amino]benzen (11) HC Blue No 11 č. CAS 23920-15-2EINECS 459-980-7 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 2,0 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.  
197 1-chlor-2,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]-5-nitrobenzen (11) HC Yellow No 10 CAS 109023-83-8 EINECS 416-940-3 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,1 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.  
198 3-methylamino-4-nitrofenoxyethanol (11) 3-methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI) CAS 59820-63-2 EINECS 261-940-7 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 0,15 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.  
199 2,2'-[[4-[(2- hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenyl]imino]bisethanol (11) HC Blue No 2 CAS 33229-34-4 EINECS 251-410-3 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 2,8 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů. Může způsobit alergickou reakci
200 3-({4-[bis(2- hydroxyethyl)amino]-2- nitrofenyl}amino)propan-1-ol(11) HC Violet No 2 CAS 104226-19-9 EINECS 410-910-3 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 2,0 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů. Může způsobit alergickou reakci
201 fenol, 2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitro-(11) 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol CAS 131657-78-8 EINECS 411-440-1 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 3,0 % Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů. Může způsobit alergickou reakci
202 4,4'-(propan-1,3- diyldioxy)bisbenzen-1,3-diamin a tetrahydrochloridová sůl(11) 1,3-bis-(2,4- Diaminophenoxy)propane č. CAS 81892-72-0 EINECS 279-845-4 l,3-bis-(2,4- Diaminophenoxy)propane HCl CAS 74918-21-1 EINECS 278-022-7 a) Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů    b) 1,2 % jako volná báze (1,8% jako tetrahydrochloridová sůl) a) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,2 % v přepočtu na volnou bázi (1,8 % jako tetrahydrochloridová sůl). a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě. Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud: - máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy, - jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů, - jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
203 2,3-pyridindiamin, 6-methoxy-N2-methyl- a jeho dihydrochloridová sůl (11) 6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl CAS 90817-34-8 (HCl) CAS 83732-72-3 (2HCl) EINECS 280-622-9 (2HCl) a) Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů b) 0,68 % jako volná báze (1,0 % jako dihydrochloridová sůl) a) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,68 % v přepočtu na volnou bázi (1,0% jako dihydrochlorid). Pro a) a b): Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů. a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě. Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud:- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.b) Může způsobit alergickou reakci.
204 2,3-dihydro-1H-indol-5,6-diol a jeho hydrobromidová sůl(11) Dihydroxyindoline č. CAS 29539-03-5 Dihydroxyindoline HBr č. CAS 138937-28-7 EINECS 421-170-6 Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů 2,0 %  Může způsobit alergickou reakci
205 4-hydroxypropylamino-3-nitrofenol (11) 4-hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI) CAS 92952-81-3 EINECS 406-305-9 a) Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů b) Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů     b) 2,6 % a) Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,6 % v přepočtu na volnou bázi. Pro a) a b): Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů. a) Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě. Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. Nebarvěte si vlasy, pokud:- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,- jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.b) Může způsobit alergickou reakci.
206 Absolute extrakt z verbeny (Lippia citriodora Kunth.) CAS 8024-12-2  0,2%   
(1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřený s odkazem na maximální hladinu povolenou pro každou z nich nepřesáhne 1.
(2) Pouze jestliže koncentrace přesahuje 0,05 %.
(3) Množství hydroxidu sodného, draselného a lithného je vyjádřeno jako váha hydroxidu sodného. V případě směsí suma nesmí přesáhnout limity dané ve sloupci d.
(4) Jako konzervační přísada (příloha č. 6, část 1, látka pod referenčním číslem 3).
(5) Pouze pro kosmetické prostředky, které by mohly být použity pro děti ve věku do tří let a které zůstávají v delším styku s kůží.
(6) Jako konzervační přísada (příloha č. 6, část 1, látka pod referenčním číslem 9).
(7) Jako konzervační přísada (příloha č. 6, část 1, látka pod referenčním číslem 23).
(8) Jako konzervační přísada (příloha č. 6, část 1, látka pod referenčním číslem 8).
(9) Toto omezení se vztahuje na příslušnou látku a nikoliv na hotový kosmetický prostředek.
(10) Celkový součet těchto látek by neměl překročit limity stanovené ve sloupci d.
(11) Použití volné báze a solí této složky přípravků k barvení vlasů je povoleno, pokud není zakázáno podle přílohy č.2.
(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky “Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN“, WHO, Geneva, August 1975.
(**) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle “Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)“, Acamedia, Praha 2000.
(***) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu “The Cosmetics Directive 76/768/EEC“,, v platném znění.
(****) V této příloze je tímto způsobem označen název podle systému INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients).

Část 2

Seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením a dočasně, nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek, podmínky použití a datum, do kdy je použití povoleno

Ref. ČísloLátkaOmezeníPodmínky použití a varování, které musí být vytištěny na etiketěPovoleno do
 Oblast aplikace a/nebo použitíMaximální povolená koncentrace (hmotn. %) ve finálním výrobkuDalší omezení
Abcdefg
34-amino-3-Nitrophenol a jeho soli a)oxidační barvící činidla pro barvení vlasůa) 3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5%a) b) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 610-81-1)/4-amino-3-Nitrophenol and its salts/***b)přímá neoxidační barvící činidla pro barvení vlasůb) 3,0%
4-AMINO-3-NITROPHENOL****Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku
hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
4Naftalen-2,7-diol** (CAS 582-17-2) a jeho soliOxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 0,5 %Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.31.12. 2010
/2,7-Naphthalenediol and its salts/***
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
2,7-NAPHTHALENEDIOL* * * *- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
53-Aminofenol** Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0%Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.31.12.2010
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
(CAS 591-27-5) a jeho soli Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
/m-Aminophenol and its salts/***-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
m-AMINOPHENOL* * * *- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
62,6-Dihydroxy-3,4-dimethy lpyridin* * (CAS 84540-47-6) a jeho soliOxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0% Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.31.12.2010
/2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine and its salts/***
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
10N-(2-Hydroxyethyl)-4-methy 1-2-nitroanilin* * (CAS 100418-33-5) a jeho solia) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0%a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.31.12.2010
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 1,0 %
/Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine and its salts/***
HYDROXYETHYL-2-NITRO-p-TOLUIDINE* * * *
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
112-[(2-Hydroxyethyl) amino]-4,6-dinitrofenol**a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 3,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5 %a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31. 12. 2010
(CAS 99610-72-7) ajeho /2-Hydroxyethylpicramic acid and its salts/***
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 2,0 %
2-HYDROXYETHYLPICRAMIC ACID****Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
124-(Methylamino)fenol* * (CAS 150-75-4) a jeho soliPřímé neoxidační barvicí činidlo pro barvení vlasů3,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5% Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
/p-Methylaminophenol and its salts/***
p-METHYL-AMINOPHENOL ■
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
164-[ethyl(2-hydroxyethyl) amino]-l-[(2-hydroxy ethyl) amino]-2-nitrobenzen* *a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 1,5%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 0,75%a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 104516-93-0) a jeho solib) Přímá neoxidační barvicí činidla prob) 1,5%
/HC Blue No 12 and its salts/***barvení vlasůPřečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
HC BLUE NO. 12****Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
193-Amino-2,4-dichlorfenol* * (CAS 61693-43-4) a jeho soliOxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0% Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
/3-Amino-2,4-dichlorophenol and its salts/***
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
201 -Fenyl-3-methyl-2,5-dihy dropyrazol-5-on* *Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů0,5 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 0,25% Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 89-25-8) ajeho soli
/Phenyl methyl pyrazolone and its salts/***
PHENYL METHYL PYRAZOLONE****
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
215-[(2-Hydroxyethyl) amino]-o-kresol**Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0% Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 55302-96-0) ajeho soli
/2-Methyl-5-hydroxyethyl amino-phenol and its salts/o
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
2-METHYL-5-HYDROXYETHY AMINOPHENOL ■
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
223,4-Dihydro-2H-l,4-benzoxazin-6-ol* *Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0% Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 26021-57-8) ajeho soli /Hydroxybenzomorpholine and its salts/***
HYDROXYBENZOMORPHOLINE****Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
252,6-Dimethoxypyridin-3,5-diamin**Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů0,5 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 0,25 % Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 85679-78-3) ajeho soli
/2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine and its salts/***
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není
určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
261 -[(2-aminoethy l)amino]-4- (2-hydroxyethoxy)-2- nitrobenzen**Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0 % Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 85765-48-6) ajeho soli
/HC Orange No 2 and its salts/***
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
HC ORANGE NO. 2****
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
272-(4-amino-2-methyl-5-nitroanilino)ethan-1 -ol* *a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 0,5 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 0,25%a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12. 2010
(CAS 82576-75-8) ajeho soli
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 0,5 %
/HC Violet No 1 and its salts/***
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
HC VIOLET NO. 1****
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
292-(2-Methoxy-4-nitroanilino)ethan-1 -ol* *Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%31.12.2010
(CAS 66095-81-6) ajeho soli
/2-Hydroxy-ethylamino-5-nitro-anisole and its salts/***
2-HYDROXYETHYLAMINO-5-NITROANISOLE****
31HC Red No 13 (CAS 9415813-1) a jeho solia) Oxidační barvicí činidla barvení pro vlasůa) 2,5 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,25%a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
/HC Red No 13 and its salts/***
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 2,5 %
HC RED NO. 13****
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
32Naftalen-l,5-diol**Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikačníformě 0,5 % Barvy na vlasy mohou způsobittěžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 83-56-7) a jeho soli
/1,5-Naphthalenediol and its salts/***
1,5-NAPHTHALENEDIOL * * * *
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
33Hydroxypropylbis(N-hy droxy ethy lfeny 1-1,4-diamin)**Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5% Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 128729-30-6) ajeho soli
/Hydroxypropyl bis (N-hy droxy ethyl-p-phenylenediamine) and its salts/***Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
342-Aminofenol**Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0% Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 95-55-6) ajeho soli /o-Aminophenol and its salts/***
o-AMINOPHENOL* * * *
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
355-Amino-2-methy lfeno* *Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5% Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 2835-95-2) ajeho soli /4-Amino-2-hydroxytoluene and its salts/***
4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE* * * *
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
362-(2,4-Diaminofenoxy)ethan-l-ol**Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů4,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 2,0 % Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 66422-95-5) ajeho soli
12,4-Diaminophenoxy ethanol and its salts/***
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
372-Methylbenzen-l,3-diol**Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0% Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není31.12.2010
(CAS 608-25-3) a jeho soli
/2-Methylresorcionol and its salts/***
2-METH YLRESORCINOL* * * *
určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou
384-Amino-3-methylfenol**Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5 % Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 2835-99-6) ajeho soli /4-Amino-m-cresol and its salts/***
4-AMINO-m-CRESOL* * * *
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
392-(3-Amino-4-methoxy anilino)ethan-1 -ol* *Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5 % Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 83763-47-7) ajeho soli
/2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole and its salts/***
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINO-ANISOLE****
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
442-[(l ,3-Benzodioxol-5-yl) amino] ethan- l-ol** Přímá neoxidační barvící činidla pro barvení vlasů3,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5% Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 81329-90-0) a jeho soli
/Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline and its salts/***
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
HYDROXYETHYL-3 4-METHYLENEDIOXY-ANILINE****
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
48 4-[(2-Hy droxy ethyl)amino]-3-nitrofenol**a) Oxidační barvicí činidla barvení pro vlasůa) 6,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 3,0 %a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 65235-31-6) a jeho soli
/3-Nitro-p-hydroxy-ethylaminophenol and its salts/***b) Přímá neoxidační barvicí činidla prob) 6,0 %
barvení vlasůPřečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
3-NITRO-p-HYDROXYETHYLAMIMO-PHENOL****
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
49l-[2-(4-Nitroanilino) ethy l]močovina* *a) Oxidační barvicí činidla barvení pro vlasůa) 0,5%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 0,25%a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 27080-42-8) a její soli
/4-Nitrophenyl aminoethyl urea and its salts/***b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 0,5%
4-NITROPHENYL-AMINOETH YLUREA* * * *
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
501 -amino-5-chlor-4-[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-nitro-benzen a l,4-bis[(2,3-ydroxypropyl) amino] -2-chl or- 5 -nitrobenzen a l,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-chlor-5-nitrobenzen* *a) Oxidační barvicí činidla barvení pro vlasůa) 2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě l,0%oa) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb)l,0%
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
(CAS 95576-98-9 + 95576-92-4) a soli
/HC Red No 10 + HC Red No 11 and its salts/***
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
HC RED NO. 10 + HC RED NO. 11****
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
552-Chlor-6-(ethylamino)-4-nitrofenol**a) Oxidační barvicí činidla barvení pro vlasůa) 3,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5 %a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 131657-78-8) ajeho soli
/2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol and its salts/***b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 3,0 %
2-CHLORO-6-LAMINO-4-NITROPHENOL* * * *
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
56 2-Amino-6-chlor-4-nitrofenol**a) Oxidační barvicí činidla barvení pro vlasůa) 2,0 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0% a) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.31.12.2010
(CAS 6358-09-4) a jeho soli
/2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol and its salts/***b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů b) 2,0 %
2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL****
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není
určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.
b) Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi.
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let.
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
- máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a poškozenou pokožku hlavy,
-jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů,
- jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování černou hennou.

(**) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle "Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Academia, Praha 2000.

(***) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu "The Cosmetics Directive 76/768/EEC", v platném znění.

(****) V této příloze je tímto způsobem označen název podle systému INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients).


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům uvedeným ve sloupci „f“ referenčních čísel 26 až 43, 47 a 56 přílohy č. 3 části 1, se posuzují podle dosavadních právních předpisů do 14. října 2010.

2. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům uvedeným ve sloupci „b“ referenčního čísla 8 a 9 přílohy č. 3 části 1, požadavkům referenčních čísel 8a a 9a přílohy č. 3 části 1a požadavkům uvedeným ve sloupcích „d“ a „f“ referenčního čísla 14 přílohy č. 3 části 1, se posuzují podle dosavadních právních předpisů do 14. července 2010.

3. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům uvedeným ve sloupci „f“ referenčních čísel 8, 8a, 9, 9a, 16, 22, 193, 202, 203 a 205 přílohy č. 3 části 1, ve sloupci „f“ referenčních čísel 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 a 56 přílohy č. 3 části 2 se posuzují při uvedení na trh nebo při dovozu podle dosavadních právních předpisů do 31. října 2011, při distribuci, prodeji nebo nabízení spotřebiteli se posuzují podle dosavadních právních předpisů do 31. října 2012.

4. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům uvedeným v bodě 2 a sloupci „b“ referenčního čísla 130 přílohy č. 3 části 1 a dále požadavkům položek č. 151bis a 206 přílohy č. 3 části 1, se posuzují při uvedení na trh nebo při dovozu podle dosavadních právních předpisů do 14. února 2011, při distribuci, prodeji nebo nabízení spotřebiteli se posuzují podle dosavadních právních předpisů do 14. srpna 2011.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010.


Ministryně:

Jurásková v. r.

Přesunout nahoru