Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 56/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění

Částka 20/2010
Platnost od 26.02.2010
Účinnost od 26.02.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

56

VYHLÁŠKA

ze dne 23. února 2010,

kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění

Ministerstvo financí stanoví podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

V § 4 odst. 2 vyhlášky č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, se slova „koeficientu 0,8642“ nahrazují slovy „koeficientu 0,9241 pro výpočet za rok 2009 a 2010 a koeficientu 0,9524 pro výpočet za rok 2011 a následující roky“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Janota v. r.

Přesunout nahoru