Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 52/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb.

Částka 19/2010
Platnost od 25.02.2010
Účinnost od 01.03.2010
Zrušeno k 01.01.2013 (452/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

52

VYHLÁŠKA

ze dne 11. února 2010,

kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 větě první se zrušují slova „změně trasy plynovodu nebo“.

2. V § 3 odst. 1 větě první se zrušují slova „jiné závažné údaje, kterými jsou“.

3. V § 6 písm. b) se zrušují slova „nebo není-li územní energetická koncepce zpracována, k vyjádření místně nebo územně příslušného orgánu státní správy nebo samosprávy“.

4. Přílohy č. 1 až 7 k této vyhlášce znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

VZOR Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu přímého plynovodu
VZOR Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu přímého plynovodu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu podzemního zásobníku plynu
Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu podzemního zásobníku plynu

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami
Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa
Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o prodloužení státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení
Vzor Žádost o prodloužení státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o zrušení státní autorizace na výstavbu vybraného plynového zařízení
Vzor Žádost o zrušení státní autorizace na výstavbu vybraného plynového zařízení

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu zásobníku zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m3
Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu zásobníku zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m3
“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2010.


Ministr:

Ing. Tošovský v. r.

Přesunout nahoru