Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 50/2010 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 19/2010
Platnost od 25.02.2010
Účinnost od 01.07.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 2010

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

a) v Jihočeském kraji

1. Zemědělská usedlost čp. 3 v Krníně,

2. Zámek Vimperk,

3. Zemský hřebčinec v Písku;

b) v Jihomoravském kraji

1. Hotel Avion v Brně,

2. Klášter cisterciaček Porta coeli v Předklášteří,

3. Archeologické naleziště Dolní Věstonice - Pavlov,

4. Větrný mlýn v Kuželově;

c) v Karlovarském kraji

1. Císařské lázně v Karlových Varech,

2. Kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech,

3. Lázeňská kolonáda v Mariánských Lázních;

d) v Královéhradeckém kraji

1. Dům čp. 92 „Dřevěnka“ v Úpici,

2. Vodní elektrárna - přehrada Les Království v Bílé Třemešné;

e) v Libereckém kraji

1. Hospodářský dvůr zámku v Zákupech,

2. Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova;

f) v Moravskoslezském kraji

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny-dezinatura včetně strojního vybavení v areálu továrny Alois Larisch v Krnově;

g) v Olomouckém kraji

Vila Primavesi v Olomouci;

h) v Pardubickém kraji

1. Kostel sv. Bartoloměje v Kočí u Chrudimi,

2. Zámek s opevněním v Pardubicích,

3. Krematorium v Pardubicích,

4. Kostel sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů;

i) v Plzeňském kraji

1. Zámek Červené Poříčí,

2. Klášter premonstrátek v Chotěšově,

3. Vodní hamr Dobřív,

4. Jízdárna ve Světcích;

j) v hlavním městě Praze

1. Dům U Černé Matky Boží v Praze na Starém Městě,

2. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech,

3. Čistírna odpadních vod v Praze v Bubenči;

k) ve Středočeském kraji

Park a zámek v Průhonicích;

l) v Ústeckém kraji

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě;

m) v kraji Vysočina

1. Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě,

2. Klášter premonstrátů v Želivě;

n) ve Zlínském kraji

1. Hřbitov ve Střílkách,

2. Fojtství ve Velkých Karlovicích.

(2) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto movité kulturní památky:

a) v Jihočeském kraji

Závišův kříž z kláštera ve Vyšším Brodě;

b) v Jihomoravském kraji

Světelský oltář;

c) v Moravskoslezském kraji

Železniční motorový vůz M 290.001 - „Slovenská strela“;

d) v hlavním městě Praze

Zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila;

e) v kraji Vysočina

Přemyslovský krucifix z Jihlavy.

(3) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Názvy, čísla v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen „ústřední seznam“), charakteristiky a trvalé umístění národních kulturních památek podle odstavce 2 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(5) Národní památkový ústav vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 vždy do 2 vyhotovení kopií katastrální mapy a ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení 1 vyhotovení uloží do ústředního seznamu a 1 vyhotovení zašle krajskému úřadu, v jehož působnosti se národní kulturní památka podle odstavce 1 nachází.

(6) Pokud se v příloze č. 1 k tomuto nařízení uvádí v prostorových identifikačních znacích část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v kopiích katastrální mapy podle odstavce 5.

§ 2

Pro zabezpečení ochrany nemovitých národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se stanovuje tato podmínka: rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím byly poškozeny kulturní hodnoty národní kulturní památky.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.


Předseda vlády:

v z. PhDr. Kohout v. r.

místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Ministr kultury:

prof. Riedlbauch v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 50/2010 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace nemovitých národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

a) v Jihočeském kraji

1.
Název:Zemědělská usedlost čp. 3 v Krníně
Popis:areál venkovské usedlosti tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Český Krumlov
Obec:Chlumec
Katastrální území:Chlumec
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 4
Budova, číslo popisné:3
2.
Název:Zámek Vimperk
Popis:areál zámku tvořený budovami, jinými nemovitými objekty a jejich pozůstatky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Prachatice
Obec:Vimperk
Katastrální území:Vimperk
Pozemky, parcelní čísla:362, 363, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 381
Budova, číslo popisné:20
3.
Název:Zemský hřebčinec v Písku
Popis:areál hřebčince tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Písek
Obec:Písek
Katastrální území:Písek
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 1076, 1077, 1080, 4797, 6452, 7102
pozemkové parcely: 1500/1, 1500/2, 1500/3, 1501, 1502, 1503, 1504,2584
Budova, číslo popisné:479

b) v Jihomoravském kraji

1.
Název:Hotel Avion v Brně
Popis:budova hotelu na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Brno-město
Obec:Brno
Katastrální území:Město Brno
Pozemek, parcelní číslo:563
Budova, číslo popisné:150
2.
Název:Klášter cisterciaček Porta coeli v Předklášteří
Popis:areál kláštera tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Brno-venkov
Obec:Předklášteří
Katastrální území:Předklášteří
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 6, 7, 8/1, 8/2, 9
pozemkové parcely: 1, 2/1, 2/3, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 786
Budovy, čísla popisná:1001, 1002
3.
Název:Archeologické naleziště Dolní Věstonice - Pavlov
Popis:paleolitické archeologické naleziště na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku s výjimkou těch částí pozemku, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Břeclav
Obec:Pavlov
Katastrální území:Pavlov u Dolních Věstonic
Pozemek, parcelní číslo:5655
4.
Název:Větrný mlýn v Kuželově
Popis:budova větrného mlýna na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Hodonín
Obec:Kuželov
Katastrální území:Kuželov
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 109
Budova, číslo popisné:148

c) v Karlovarském kraji

1.
Název:Císařské lázně v Karlových Varech
Popis:lázeňská budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Karlovy Vary
Obec:Karlovy Vary
Katastrální území:Karlovy Vary
Pozemek, parcelní číslo:902
Budova, číslo popisné:306
2.
Název:Kostel sv. Máří Magdalény v Karlových Varech
Popis:areál kostela tvořený budovou a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Karlovy Vary
Obec:Karlovy Vary
Katastrální území:Karlovy Vary
Pozemky, parcelní čísla:1, 2
Budova, číslo popisné:1
3.
Název:Lázeňská kolonáda v Mariánských Lázních
Popis:lázeňské kolonáda na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Mariánské Lázně
Obec:Mariánské Lázně
Katastrální území:Mariánské Lázně
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 29

d) v Královéhradeckém kraji

1.
Název:Dům čp. 92 „Dřevěnka“ v Úpici
Popis:budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Trutnov
Obec:Úpice
Katastrální území:Úpice
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 115/1
Budova, číslo popisné:92
2.
Název:Vodní elektrárna - přehrada Les Království v Bílé Třemešné
Popis:areál přehrady a vodní elektrárny tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích nebo pod pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemků parcelní čísla 268, 1233, 1234, 1236, 1245, 1246, 1247/1, 1247/2, 1247/4, 1247/5 v katastrálním území Bílá Třemešná, pozemků parcelní čísla 59/4, 117 v katastrálním území Nový Nemojov, pozemků parcelní čísla 477/3, 477/6, 977/2, 977/3 v katastrálním území Verdek a budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Trutnov
Obec:Bílá Třemešná
Katastrální území:Bílá Třemešná
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 261, 262, 265, 266, 268
pozemkové parcely: 1216/3 (část), 1217 (část), 1233, 1234, 1235 (část), 1236, 1245, 1246, 1247/1, 1247/2, 1247/4, 1247/5
Budovy, čísla popisná:236, 282
Katastrální území:Nový Nemojov
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 27, 28, 29
pozemkové parcely: 59/4, 117
Katastrální území:Verdek
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 191, 192
pozemkové parcely: 477/3, 477/6, 977/2, 977/3

e) v Libereckém kraji

1.
Název:Hospodářský dvůr zámku v Zákupech
Popis:areál hospodářského dvora tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Česká Lípa
Obec:Zákupy
Katastrální území:Zákupy
Pozemky, parcelní čísla:262, 271, 978
Budova, číslo popisné:3
2.
Název:Dlaskův statek v Dolankách u Turnova
Popis:areál statku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 451
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Semily
Obec:Turnov
Katastrální území:Bukovina u Turnova
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 85
pozemkové parcely: 448, 451
Budova, číslo popisné:12

f) v Moravskoslezském kraji

Název:Budova bývalé prádelny s dílnou vzorkovny-dezinatura včetně strojního vybavení v areálu továrny Alois Larisch v Krnově
Popis:budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky a ucelený soubor 15 věcí movitého strojního vybavení vzorkovny-dezinatury (1. prstencový skácí stroj JOSEPHY, 2. prstencový skácí stroj JOSEPHY, 3. útkovací soukací stroj HACOBA, 4. dřevěné snovadlo - 2 ks, 5. vytloukací strojek pro karty na vazbu, 6. ruční žakárový stav „dvoustovka“, 5 korů / 1000 nití, 7. ruční žakárový stav „dvoustovka“, 6 korů / 1200 nití, 8. listový mechanický člunkový stav SCHWABE, 8-listový, 9. listový mechanický člunkový stav SCHWABE, 12-listový, 10. žakárový mechanický člunkový stav SCHWABE „čtyřstovka“, 5 korů / 2000 nití, 11. žakárový mechanický člunkový stav SCHWABE „čtyřstovka“, 8 korů / 3200 nití; 12. vytloukací strojek pro útkovou záměnu, 13. vytloukací strojek pro karty na vazbu, 14. stůl na sešívání karet pro útkovou záměnu, 15. stůl na sešívání karet), trvale uložený v uvedené budově
Prostorové identifikační znaky:
Nemovité:
Okres:Bruntál
Obec:Krnov
Katastrální území:Krnov - Horní Předměstí
Pozemek, parcelní číslo:13/1

g) v Olomouckém kraji

Název:Vila Primavesi v Olomouci
Popis:areál vily tvořený budovou a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Olomouc
Obec:Olomouc
Katastrální území:Olomouc-město
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 650
pozemková parcela: 232
Budova, číslo popisné:224

h) v Pardubickém kraji

1.
Název:Kostel sv. Bartoloměje v Kočí u Chrudimi
Popis:areál kostela tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Chrudim
Obec:Kočí
Katastrální území:Kočí
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 43
pozemková parcela: 75
2.
Název:Zámek s opevněním v Pardubicích
Popis:areál zámku s opevněním tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemků 393/1, 393/2, 426/2, 431, 447 a budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Pardubice
Obec:Pardubice
Katastrální území:Pardubice
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 1,2/1, 2/2, 3
pozemkové parcely: 393/1, 393/2, 426/2, 431, 436, 437, 439, 446, 447
Budovy, čísla popisná:1, 2, 3, 4
3.
Název:Krematorium v Pardubicích
Popis:budova krematoria na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Pardubice
Obec:Pardubice
Katastrální území:Pardubice
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 1884
pozemková parcela: 2396/1 (část)
Budova, číslo popisné:990
4.
Název:Kostel sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů
Popis:budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Svitavy
Obec:Polička
Katastrální území:Polička
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 19
Budova, číslo popisné:236

i) v Plzeňském kraji

1.
Název:Zámek Červené Poříčí
Popis:areál zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Klatovy
Obec:Červené Poříčí
Katastrální území:Červené Poříčí
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 1/1, 143
pozemkové parcely: 101/1, 101/2, 103
Budova, číslo popisné:1
2.
Název:Klášter premonstrátek v Chotěšově
Popis:areál kláštera tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Plzeň-jih
Obec:Chotěšov
Katastrální území:Chotěšov
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5, 6, 7, 151/1, 151/2
pozemkové parcely: 14, 16, 17, 92/1, 92/2, 92/4, 92/5, 742/2
Budovy, čísla popisná:1, 69, 166, 167, 168, 169
3.
Název:Vodní hamr Dobřív
Popis:areál hamru tvořený budovou a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Rokycany
Obec:Dobřív
Katastrální území:Dobřív
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 80
pozemkové parcely: 1401, 1516/1
4.
Název:Jízdárna ve Světcích
Popis:budova jízdárny na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Tachov
Obec:Tachov
Katastrální území:Tachov
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 3525

j) v hlavním městě Praze

1.
Název:Dům U Černé Matky Boží v Praze na Starém Městě
Popis:budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha
Obec:Praha
Katastrální území:Staré Město
Pozemek, parcelní číslo:565
Budova, číslo popisné:569
2.
Název:Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech
Popis:budova kostela na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha
Obec:Praha
Katastrální území:Vinohrady
Pozemky, parcelní čísla:2457, 2458
3.
Název:Čistírna odpadních vod v Praze v Bubenči
Popis:areál čistírny včetně technologického vybavení tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha
Obec:Praha
Katastrální území:Bubeneč
Pozemky, parcelní čísla:1719, 1720/1
Budova, číslo popisné:199

k) ve Středočeském kraji

Název:Park a zámek v Průhonicích
Popis:areál parku a zámku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Praha - západ
Obec:Průhonice
Katastrální území:Dobřejovice
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 494/2
Katastrální území:Zdiměřice u Prahy
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 15
pozemkové parcely: 334/2, 351/2, 361/2, 363/1, 363/2, 367/2, 373/1, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 377/5, 402/2, 402/4, 402/5
Katastrální území:Průhonice
Pozemky, parcelní čísla:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 724, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776/1, 776/2, 777, 778, 779, 780/1, 780/2, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 796, 880, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985/1, 985/2, 986, 987/1, 987/2, 988/1, 988/2, 988/3, 989/1, 989/2, 990, 991, 992, 993, 997, 998/1, 998/2, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1006/4, 1006/5, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1034/4, 1034/5, 1034/6, 1034/7, 1034/8, 1034/9, 1034/10, 1034/13, 1034/14, 1034/15, 1034/16, 1034/17, 1035/1, 1035/2, 1036/1, 1036/2, 1037 (část), 1042/1, 1042/2, 1043, 1044, 1045, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118,1119, 1120
Budovy, čísla popisná:1, 2, 31, 58, 64, 90, 792

l) v Ústeckém kraji

Název:Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Popis:budova kostela na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Most
Obec:Most
Katastrální území:Most I
Pozemek, parcelní číslo:162

m) v kraji Vysočina

1.
Název: Štaflová chalupa v Havlíčkově Brodě
Popis:budova na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně pozemku parcelní číslo 221, s výjimkou pozemku parcelní číslo 2259/22
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Havlíčkův Brod
Obec:Havlíčkův Brod
Katastrální území:Havlíčkův Brod
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 221
pozemková parcela: 2259/22
Budova, číslo popisné:2015
2.
Název:Klášter premonstrátů v Želivě
Popis:areál kláštera premonstrátů tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemků parcelní čísla 221, 222 a budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Pelhřimov
Obec:Želiv
Katastrální území:Želiv
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/8, 89/11, 89/12, 89/13, 89/14, 89/15, 89/16, 89/18, 89/19, 90, 91, 380, 381, 464
pozemkové parcely: 221, 222, 226, 230, 234, 235, 236, 238, 239, 241/1,241/2, 241/3,244,1390
Budovy, čísla popisná:1, 52, 55, 93, 115, 117, 118, 122, 213

n) ve Zlínském kraji

1.
Název:Hřbitov ve Střílkách
Popis:areál hřbitova tvořený budovou a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Kroměříž
Obec:Střílky
Katastrální území:Střílky
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 69
pozemková parcela: 208
2.
Název:Fojtství ve Velkých Karlovicích
Popis:areál fojtství tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Vsetín
Obec:Velké Karlovice
Katastrální území:Velké Karlovice
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 57
Budova, číslo popisné:23

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 50/2010 Sb.

Názvy, čísla v rejstříku ústředního seznamu, charakteristiky a trvalé umístění movitých národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

a) v Jihočeském kraji
Název:Závišův kříž z kláštera ve Vyšším Brodě
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:51236/33-4236
Charakteristika:zlatnická práce ze 2. čtvrtiny 13. století
Trvalé umístění:v klášteře cisterciáků ve Vyšším Brodě, obec a katastrální území Vyšší Brod, okres Český Krumlov
b) v Jihomoravském kraji
Název:Světelský oltář
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:27171/7-340
Charakteristika:dřevěný pozdněgotický oltář z doby po roce 1517
Trvalé umístění:v kostele sv. Barbory v Adamově, obec a katastrální území Adamov, okres Blansko
c) v Moravskoslezském kraji
Název:Železniční motorový vůz M 290.001 - „Slovenská strela“
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:89003/38-8264
Charakteristika:železniční motorový vůz vyrobený v roce 1936 v závodě koncernu Ringhoffer-Tatra s.s. v Kopřivnici
Trvalé umístění:ve sbírkách Regionálního muzea v Kopřivnici, o.p.s. - Technické muzeum Tatra, obec a katastrální území Kopřivnice, okres Nový Jičín
d) v hlavním městě Praze
Název:Zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:103342
Charakteristika:část iluminovaného rukopisu z 1. poloviny 14. století
Trvalé umístění:v historickém fondu Národní knihovny České republiky v Praze
e) v kraji Vysočina
Název:Přemyslovský krucifix z Jihlavy
Číslo v rejstříku ústředního seznamu:90013/37-26582
Charakteristika:dřevěná socha ukřižovaného Krista z 1. poloviny 14. století
Trvalé umístění:v kostele sv. Ignáce v Jihlavě, obec a katastrální území Jihlava, okres Jihlava
Přesunout nahoru