Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 434/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

Částka 151/2010
Platnost od 31.12.2010
Účinnost od 31.12.2010
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

434

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 23b:


Čl. I

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), se mění takto:

1. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce, Výkaz majetku a závazků za dílčí konsolidační celek státu, Výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu, Výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační celek státu, Přílohu účetního výkazu za dílčí konsolidační celek státu a Pomocný konsolidační přehled za dílčí konsolidační celek státu předávají vybrané účetní jednotky poprvé za účetní období roku 2012, a to ve stavu k 31. prosinci roku 2012.“.

2. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů

Číslo výkazuNázev účetního záznamuČetnost předávání účetního záznamu
1Rozvahačtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9.
- mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku
2Výkaz zisku a ztrátyčtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9.
- mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku
3Přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitáluročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku
4Přílohačtvrtletně - ve stavu k 31.3., 30.6., 30.9.- mezitímní účetní závěrka, a to 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9.
- mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku
5Pomocný konsolidační přehled k účetní závěrceročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 3. následujícího roku
6Výkaz majetku a závazků za dílčí konsolidační celek státuročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 30. 4. následujícího roku
7Výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státuročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 30. 4. následujícího roku
8Výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační celek státuročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 30. 4. následujícího roku
9Příloha účetního výkazu za dílčí konsolidační celek státuročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 30. 4. následujícího roku
10Pomocný konsolidační přehled za dílčí konsolidační celek státuročně, tj. ve stavu k31. 12.,a to do 30.4. následujícího roku“.

Čl. II

Společná a přechodná ustanovení

1. Vybrané účetní jednotky ode dne účinnosti této vyhlášky nepoužijí ustanovení § 44 odst. 4 vyhlášky č. 383/2009 Sb.

2. Vybrané účetní jednotky uvedené v § 5 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb. nesestavují a nepředávají do centrálního systému účetních informací státu operativní účetní záznamy ve stavu k 31. prosinci 2010.

3. Vybrané účetní jednotky postupují podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, poprvé při předávání konsolidačních účetních záznamů číslo 1 až 4 ve stavu ke dni 31. prosince 2010.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru