Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 391/2010 Sb.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 140/2010
Platnost od 27.12.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

391

SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 30. listopadu 2010

o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.

V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.


Příloha

Aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Poř. čísloNázev výzkumné organizaceIdentifikační číslo výzkumné organizaceSídlo výzkumné organizaceDatum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemíDoba platnosti schválení výzkumné organizace pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, počítaná ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení
1Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.67985815Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov23. března 20085 let
2Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.68081707Královopolská 135, 612 65 Brno22. března 20085 let
3Biologické centrum AV ČR, v. v. i.60077344Branišovská 31, 370 05 České Budějovice22. března 20085 let
4Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.86652036Vídeňská 1083, 142 20 Praha 422. března 20085 let
5Botanický ústav AV ČR, v. v. i67985939Zámek 1, 252 43 Průhonice22. března 20085 let
6Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.44994575Líšeňská 33a, 636 00 Brno8. srpna 20085 let
7Česká zemědělská univerzita v Praze60460709Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol26. července 20085 let
8České vysoké učení technické v Praze68407700Zikova 4, 166 36 Praha 622. března 20085 let
9Ekologické služby s.r.o.26733544Areál ČOV, 268 01 Hořovice22. února 20105 let
10Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.68378076Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 110. prosince 20085 let
11Evropský polytechnický institut, s.r.o.63468352Osvobození 699, 686 04 Kunovice30. dubna 20085 let
12Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.67985955Jilská 361/1, 110 01 Praha 125. dubna 20085 let
13Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.68378271Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 822. března 20085 let
14Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.67985823Vídeňská 1083, 142 20 Praha 422. března 20085 let
15Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.67985530Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 41. listopadu 20085 let
16Geologický ústav AV ČR, v. v. i.67985831Rozvojová 269, 165 00 Praha 6-Lysolaje7. března 20095 let
17Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích60076658Branišovská 31, 370 05 České Budějovice22. března 20085 let
18Masarykova univerzita00216224Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno22. března 20085 let
19Matematický ústav AV ČR, v. v. i.67985840Žitná 25, 115 67 Praha 122. března 20085 let
20Mendelova univerzita v Brně62156489Zemědělská 1, 613 00 Brno22. března 20085 let
21Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.61388971Vídeňská 1083,142 20 Praha 43. dubna 20085 let
22Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.67985998Politických vězňů 7, 111 21 Praha 13. dubna 20085 let
23Psychiatrické centrum Praha00023752Ústavní 91, 181 03 Praha 8-Bohnice20. srpna 20085 let
24Slezská universita v Opavě47813059Na Rybníčku 1, 746 01 Opava7. června 20085 let
25Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.68378017Valentinská 1, 110 00 Praha 118.dubna 20085 let
26Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.68378025Jilská 1, 110 00 Praha 123. března 20085 let
27Technická univerzita v Liberci46747885Studentská 2, 461 17 Liberec23 března 20085 let
28Univerzita Hradec Králové62690094Rokitanského 62, 200 03 Hradec Králové23. dubna 20085 let
29Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem44555601Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem14. června 20085 let
30Univerzita Karlova v Praze00216208Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 122. března 20085 let
31Univerzita Palackého v Olomouci61989592Křížkovského 8, 771 47 Olomouc19. dubna 20085 let
32Univerzita Pardubice00216275Studentská 95, 532 10 Pardubice22. března 20085 let
33Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně70883521Mostní 5139, 760 01 Zlín22. března 20085 let
34Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.68081715Veveří 97, 602 00 Brno15. června 20085 let
35Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.61388980Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 Husinec Řež6. dubna 20085 let
36Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.68081766Květná 8, Brno22. března 20085 let
37Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.68378033Husova 4, 110 00 Praha 17. března 20095 let
38Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.61389030Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 -Lysolaje22. března 20085 let
39Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.68378041Vídeňská 1083, 142 20 Praha 430. července 20085 let
40Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.67985882Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8-Kobylisy22. března 20085 let
41Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.61388955Dolejškova 3, 182 23 Praha 822. března 20085 let
42Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.68378289Boční II 1401/1a, 141 31 Praha 422. března 20085 let
43Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.68081723Žižkova 22, 616 62 Brno23. března 20085 let
44Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.61389021Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 822. března 20085 let
45Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.67985858Rozvojová 135, 165 02 Praha 622. března 20085 let
46Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.67985807Pod Vodárenskou Věží 2, 182 07 Praha 824. prosince 20085 let
47Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.61389005Husinec-Řež č.p. 130, 250 68 Husinec Řež22. března 20085 let
48Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.61389013Heyrovského náměstí 2, 162 06 Praha 6 - Břevnov27. března 20085 let
49Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.68378050Vídeňská 1083, 142 20 Praha 422. března 20085 let
50Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.61388963Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 622. března 20085 let
51Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.68378068Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 125. dubna 20085 let
52Ustav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.67985874Pod Paťankou 30, 166 12 Praha 623. března 20085 let
53Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.68378092Letenská 4, 118 51 Praha 122. března 20085 let
54Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.68081731Královopolská 147, 612 64 Brno6. dubna 20085 let
55Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.67985891V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 821. června 20085 let
56Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.67179843Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice22. března 20085 let
57Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.67985556Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 822. března 20085 let
53Ustav termomechaniky AV ČR, v. v. i.61388998Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 86. dubna 20085 let
59Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.67985904Rumburská 89, 277 21 Liběchov6. září 20085 let
60Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava61989100tř. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba24. dubna 20085 let
61Vysoká škola chemicko-technologická v Praze60461373Technická 5, 166 28 Praha 626. března 20085 let
62Vysoké učení technické v Brně216305Antonínská 548/1, 601 90 Brno7. června 20085 let
63Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.00027014Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves9. července 20085 let
64Západočeská univerzita v Plzni49777513Univerzitní 8, 306 14 Plzeň25. dubna 20085 let
Přesunout nahoru