Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 387/2010 Sb.Vyhláška o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-387
Čísloč. 387/2010 Sb.
NázevVyhláška o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)
AliasVyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-387" title="Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích">
Vyhláška č. 387/2010 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 387/2010 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-387]Vyhláška č. 387/2010 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 387/2010 Sb.Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 387/2010 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-387]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 387/2010 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-387 Vyhláška č. 387/2010 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 387/2010 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 387/2010 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 15. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-387


Zpět na předpis