Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 361/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

Částka 131/2010
Platnost od 15.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

361

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2010,

kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Základní kmeny, které jsou součástí základních oborů lékařů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, jsou anesteziologický, dermatovenerologický, gynekologicko-porodnický, hygienický, chirurgický, interní, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický, patologický, pediatrický, psychiatrický, radiologický, urologický a základní kmen všeobecné praktické lékařství. Délka vzdělávání v základním kmeni činí 24 měsíců.“.

2. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

ZÁKLADNÍ OBORY, OZNAČENÍ ODBORNOSTI LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE A FARMACEUTA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ A MINIMÁLNÍ DÉLKA SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Část I. LÉKAŘI

BodZákladní oborOznačení odbornostiMinimální délka specializačního vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeniZákladní kmen
1.alergologie a klinická imunologiealergolog a klinický imunolog4interní nebo pediatrický
2.anesteziologie a intenzivní medicínaanesteziolog4anesteziologický
3.cévní chirurgiecévní chirurg5chirurgický
4.dermatovenerologiedermatovenerolog3dermatovenerologický
5.dětská chirurgiedětský chirurg5chirurgický
6.dětské lékařstvídětský lékař4pediatrický
7.diabetologie a endokrinologiediabetolog a endokrinolog5interní nebo pediatrický
8.gastroenterologiegastroenterolog4interní nebo chirurgický
9.geriatriegeriatr4interní nebo všeobecné praktické lékařství
10.gynekologie a porodnictvígynekolog a porodník4gynekologicko-porodnický
11.hematologie a transfúzní lékařstvíhematolog3interní nebo pediatrický
12.hygiena a epidemiologiehygienik a epidemiolog4hygienický
13.chirurgiechirurg5chirurgický
14.infekční lékařstvíinfekcionista4interní nebo pediatrický
15.kardiochirurgiekardiochirurg5chirurgický
16.kardiologiekardiolog4interní
17.klinická biochemieklinický biochemik4interní nebo pediatrický
18.klinická onkologieklinický onkolog4interní nebo pediatrický
19.lékařská genetikalékařský genetik4interní nebo pediatrický nebo gynekologicko-porodnický
20.lékařská mikrobiologielékařský mikrobiolog4interní
21.nefrologienefrolog4interní
22.neurochirurgieneurochirurg5chirurgický
23.neurologieneurolog4neurologický
24.nukleární medicínalékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně4interní nebo radiologický
25.oftalmologieoftalmolog3oftalmologický
26.ortopedieortoped5ortopedický
27.otorinolaryngologieotorinolaryngolog3otorinolaryngologický
28.patologiepatolog4patologický
29.plastická chirurgieplastický chirurg5chirurgický
30.pneumologie a ftizeologiepneumolog4interní
31.praktické lékařství pro děti a dorostpraktický lékař pro děti a dorost4pediatrický
32.psychiatriepsychiatr4psychiatrický
33.radiační onkologieradiační onkolog4interní
34.radiologie a zobrazovací metodyradiolog4radiologický
35.rehabilitační a fyzikální medicínarehabilitační lékař3interní nebo chirurgický nebo pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický
36.revmatologierevmatolog4interní
37.soudní lékařstvísoudní lékař5patologický
38.traumatologietraumatolog5chirurgický
39.urologieurolog5urologický
40.vnitřní lékařstvíinternista5interní
41.všeobecné praktické lékařstvípraktický lékař3interní nebo všeobecné praktické lékařství

Část II. ZUBNÍ LÉKAŘI

BodZákladní oborOznačení odbornostiMinimální délka specializačního vzdělávání (v letech)
1.orální a maxilofaciální chirurgieorální a maxilofaciální chirurg5
2.ortodoncieortodontista3
3.klinická stomatologieklinický stomatolog4

Část III. FARMACEUTI

BodZákladní oborOznačení odbornostiMinimální délka specializačního vzdělávání (v letech)
1.farmaceutická technologiefarmaceutický technolog3
2.klinická farmacieklinický farmaceut4
3.laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictvífarmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví3
4.radiofarmakaradiofarmaceut3
5.veřejné lékárenstvíveřejný lékárník3
6.farmaceutická kontrolafarmaceut pro kontrolu léčiv3
7.nemocniční lékárenstvínemocniční lékárník4

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

NÁSTAVBOVÉ OBORY LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ, OZNAČENÍ ODBORNOSTI A MINIMÁLNÍ DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ V NICH

Část 1. LÉKAŘI

BodNástavbový oborOznačení odbornostiMinimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru (v letech)
1.algeziologiealgeziolog1
2.angiologieangiolog2
3.dětská a dorostová psychiatriedětský a dorostový psychiatr1
4.dětská dermatovenerologiedětský dermatovenerolog1
5.dětská gastroenterologie a hepatologiedětský gastroenterolog a hepatolog1
6.dětská kardiologiedětský kardiolog2
7.dětská nefrologiedětský nefrolog1
8.dětská neurologiedětský neurolog2
9.dětská onkologie a hematologiedětský onkolog a hematolog2
10.dětská otorinolaryngologiedětský otorinolaryngolog1
11.dětská pneumologiedětský pneumolog1
12.dětská radiologiedětský radiolog2
13.dětská revmatologiedětský revmatolog2
14.dětská urologiedětský urolog2
15.dorostové lékařstvídorostový lékař2
16.epidemiologieepidemiolog2
17.foniatriefoniatr2
18.gerontopsychiatriegerontopsychiatr1
19.hrudní chirurgiehrudní chirurg2
20.hygiena dětí a dorostuhygienik dětí a dorostu1
21.hygiena obecná a komunálníhygienik obecný a komunální1
22.hygiena výživy a předmětů běžného užíváníhygienik výživy a předmětů běžného užívání1
23.hyperbarická a letecká medicínalékař se zvláštní odbornou způsobilostí v hyperbarické a letecké medicíně1
24.intenzívní medicínaintenzivista2
25.intervenční radiologieintervenční radiolog2
26.klinická farmakologieklinický farmakolog2
27.klinická osteologieklinický osteolog1
28.klinická výživa a intenzivní metabolická péčenutricionista1
29.koloproktologiekoloproktolog2
30.korektivní dermatologiekorektivní dermatolog1
31.maxilofaciální chirurgiemaxilofaciální chirurg3
32.medicína dlouhodobé péčelékař se zvláštní odbornou způsobilostí v medicíně dlouhodobé péče1
33.návykové nemocilékař se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech2
34.neonatologieneonatolog1
35.neuroradiologieneuroradiolog2
36.onkogynekologieonkogynekolog2
37.onkochirurgieonkochirurg2
38.paliativní medicínalékař se zvláštní odbornou způsobilostí v paliativní medicíně1
39.perinatologie a fetomaternální medicínalékař se zvláštní odbornou způsobilostí v perinatologii a fetomaternální medicíně2
40.popáleninová medicínalékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíně2
41.posudkové lékařstvíposudkový lékař2
42.pracovní lékařstvípracovní lékař2
43.reprodukční medicínalékař se zvláštní odbornou způsobilostí v reprodukční medicíně1
44.sexuologiesexuolog2
45.tělovýchovné lékařstvítělovýchovný lékař1
46.urgentní medicínaurgentní lékař2
47.urogynekologieurogynekolog1

Část II. FARMACEUTI

BodNástavbový oborOznačení odbornostiMinimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru (v letech)
1.onkologická farmacieonkologický farmaceut1
2.nutriční podporanutriční farmaceut1
3.adiktologická péče v lékárnělékárník se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru adiktologické péče v lékárně1
4.farmaceutická péče o geriatrické pacientylékárník se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru farmaceutické péče o geriatrické pacienty1
5.farmakoekonomikafarmakoekonom1

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

PŘEVEDENÍ SPECIALIZACÍ PODLE DOSAVADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA ZÁKLADNÍ A NÁSTAVBOBÉ OBORY A NA ZÁKLADNÍ KMENY

Část 1. LÉKAŘI

A. Základní obory

BodZákladní obor/ základní kmen podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.Základní obor/ základní kmen podle vyhlášky č. 185/2009 Sb. ve znění účinném do nabytí účinnosti vyhlášky č. 361/2010 Sb.Obor specializace podle vyhlášky č. 233/2008 Sb.Obor specializace podle zákona č. 95/2004Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.Obor specializace podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.
Získaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná specializace
1.alergologie a klinická imunologiealergologie a klinická imunologiealergologie a klinická imunologiealergologie a klinická imunologielékařská imunologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
2.anesteziologie a intenzivní medicínaanesteziologie a intenzivní medicínaanesteziologie a resuscitaceanesteziologie a resuscitaceanesteziologie a resuscitace
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (anesteziologický)základní kmen (anesteziologický)--specializace I. stupně
3.cévní chirurgiecévní chirurgiecévní chirurgiecévní chirurgiecévní chirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
4.dermatovenerologiedermatovenerologiedermatovenerologiedermatovenerologiedermatovenerologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (dermatovenerologic ký)základní kmen (interní)--specializace I. stupně
5.dětská chirurgiedětská chirurgiedětská chirurgiedětská chirurgiedětská chirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
6.dětské lékařstvídětské lékařstvídětské lékařstvídětské lékařstvípediatrie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (pediatrický)základní kmen (pediatrický)--specializace I. Stupně
7.-8.--diabetologiediabetologiediabetologie
--endokrinologieendokrinologieendokrinologie
--specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbové specializace
diabetologie a endokrinologiediabetologie a endokrinologie---
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost---
9.gastroenterologiegastroenterologiegastroenterologiegastroenterologiegastroenterologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
10.geriatriegeriatriegeriatriegeriatriegeriatrie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
11.gynekologie a porodnictvígynekologie a porodnictvígynekologie a porodnictvígynekologie a porodnictvígynekologie a porodnictví
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (gynekologicko-porodnický)základní kmen (gynekologicko-porodnický)--specializace I. stupně
12.hematologie a transfúzní lékařstvíhematologie a transfúzní lékařstvíhematologie a transfúzní lékařstvíhematologie a tranfúzní lékařstvíhematologie a transfúzní služba
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
13.hygiena a epidemiologiehygiena a epidemiologiehygiena a epidemiologiehygiena a epidemiologiehygiena a epidemiologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
základní kmen (hygienický)základní kmen (hygienický)--specializace I. stupně
14.chirurgiechirurgiechirurgiechirurgiechirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (chirurgický)základní kmen (chirurgický)--specializace I. stupně
15.infekční lékařstvíinfekční lékařstvíinfekční lékařstvíinfekční lékařstvípřenosné nemoci
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
16.kardiochirurgiekardiochirurgiekardiochirurgiekardiochirurgiekardiochirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
17.kardiologiekardiologiekardiologiekardiologiekardiologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
18.klinická biochemieklinická biochemieklinická biochemieklinická biochemieklinická biochemie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (interní)základní kmen (interní)--specializace I. stupně
19.klinická onkologieklinická onkologieklinická onkologieklinická onkologieklinická onkologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
20.lékařská genetikalékařská genetikalékařská genetikalékařská genetikalékařská genetika
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
21.lékařská mikrobiologielékařská mikrobiologielékařská mikrobiologielékařská mikrobiologielékařská mikrobiologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (interní)základní kmen (interní)--specializace I. stupně
22.nefrologienefrologienefrologienefrologienefrologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
23.neurochirurgieneurochirurgieneurochirurgieneurochirurgieneurochirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
24.neurologieneurologieneurologieneurologieneurologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (neurologický)základní kmen (interní)--specializace I. stupně
25.nukleární medicínanukleární medicínanukleární medicínanukleární medicínanukleární medicína
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
26.oftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologieoftalmologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (oftalmologický)základní kmen (chirurgický)--specializace I. stupně
27.ortopedieortopedieortopedieortopedieortopedie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (ortopedický)základní kmen (chirurgický)--specializace I. stupně
28.otorinolaryngologieotorinolaryngologieotorinolaryngologieotorinolaryngologieotorinolaryngologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (otorinolaryngologický)základní kmen (chirurgický)--specializace 1. stupně
29.patologiepatologiepatologická anatomiepatologická anatomiepatologická anatomie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (patologický)základní kmen (patologický)--specializace I. stupně
30.plastická chirurgieplastická chirurgieplastická chirurgieplastická chirurgieplastická chirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
31.pneumologie a ftizeologiepneumologie a ftizeologiepneumologie a ftizeologietuberkulóza a respirační nemocituberkulóza a respirační nemoci
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
32.praktické lékařství pro děti a dorostpraktické lékařství pro děti a dorostpraktické lékařství pro děti a dorostpraktické lékařství pro děti a dorost-
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
33.psychiatriepsychiatriepsychiatriepsychiatriepsychiatrie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (psychiatrický)základní kmen (psychiatrický)--specializace I. stupně
34.radiační onkologieradiační onkologieradiační onkologieradiační onkologieradioterapie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (interní)základní kmen (interní)--specializace I. stupně
35.radiologie a zobrazovací metodyradiologie a zobrazovací metodyradiologie a zobrazovací metodyradiologie a zobrazovací metodyradiodiagnostika
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (radiologický)základní kmen (radiologický)--specializace I. stupně
36.rehabilitační a fyzikální medicínarehabilitační a fyzikální medicínarehabilitační a fyzikální medicínarehabilitační a fyzikální medicínafyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
37.revmatologierevmatologierevmatologierevmatologierevmatologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
38.soudní lékařství-soudní lékařstvísoudní lékařstvísoudní lékařství
specializovaná způsobilost-specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
39.traumatologietraumatologietraumatologieúrazová chirurgie (traumatologie)traumatologie pohybového ústrojí
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
40.urologieurologieurologieurologieurologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (urologický)základní kmen (chirurgický)--specializace I. stupně
41.vnitřní lékařstvívnitřní lékařstvívnitřní lékařstvívnitřní lékařstvíinterní lékařství
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
základní kmen (interní)základní kmen (interní)--specializace I. stupně
42.všeobecné praktické lékařstvívšeobecné praktické lékařstvívšeobecné praktické lékařstvípraktické lékařství pro dospělévšeobecné lékařství
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace I. stupně
43.--veřejné zdravotnictvíveřejné zdravotnictví/sociální lékařství a organizace zdravotnictví/ veřejné zdravotnictví
--specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostatestace
44.praktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařstvípraktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařstvípraktické lékařství pro děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařstvírodinné lékařství-
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-

B. Nástavbové obory

BodNástavbový obor podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.Nástavbový obor podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti vyhlášky č. 361/2010 Sb.Obor specializace podle vyhlášky č. 233/2008 Sb.Obor specializace podle zákona č. 95/2004Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.Obor specializace podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.
Získaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná specializace
1.angiologieangiologieangiologieangiologie-
zvláštní odborná způsobilost v angiologiizvláštní odborná způsobilost v angiologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
2.foniatriefoniatrieaudiologie a foniatrieaudiologie a foniatriefoniatrie
audiologie
zvláštní odborná způsobilost ve foniatriizvláštní odborná způsobilost ve foniatriispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
3.dětská a dorostová psychiatriedětská a dorostová psychiatriedětská a dorostová psychiatriedětská a dorostová psychiatriedětská psychiatrie
zvláštní odborná způsobilost v dětské a dorostové psychiatriizvláštní odborná způsobilost v dětské a dorostové psychiatriispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
4.dětská dermatovenerologiedětská dermatovenerologiedětská dermatovenerologiedětská dermatovenerologiedětská dermatovenerologie
zvláštní odborná způsobilost v dětské dermatovenerologiizvláštní odborná způsobilost v dětské dermatovenerologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
5.dětská gastroenterologie a hepatologiedětská gastroenterologie a hepatologiedětská gastroenterologie a hepatologiedětská gastroenterologie a hepatologie-
zvláštní odborná způsobilost v dětské gastroenterologii a hepatologiizvláštní odborná způsobilost v dětské gastroenterologii a hepatologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
6.--dětská gynekologiedětská gynekologiedětská gynekologie
--specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
7.dětská kardiologiedětská kardiologiedětská kardiologiedětská kardiologiedětská kardiologie
zvláštní odborná způsobilost v dětské kardiologiizvláštní odborná způsobilost v dětské kardiologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
8.dětská nefrologiedětská nefrologiedětská nefrologiedětská nefrologie-
zvláštní odborná způsobilost v dětské nefrologiizvláštní odborná způsobilost v dětské nefrologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
9.dětská neurologiedětská neurologiedětská neurologiedětská neurologiedětská neurologie
zvláštní odborná způsobilost v dětské neurologiizvláštní odborná způsobilost v dětské neurologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
10.dětská onkologie a hematologiedětská onkologie a hematologiedětská onkologie a hematologiedětská onkologie a hematoonkologie-
zvláštní odborná způsobilost v dětské onkologii a hematologiizvláštní odborná způsobilost v dětské onkologii a hematologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
11.dětská otorinolaryngologiedětská otorinolaryngologiedětská otorinolaryngologiedětská otorinolaryngologiedětská otorinolaryngologie
zvláštní odborná způsobilost v dětské otorinolaryngologiizvláštní odborná způsobilost v dětské otorinolaryngologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
12.dětská pneumologiedětská pneumologiedětská pneumologiedětská pneumologie-
zvláštní odborná způsobilost v dětské pneumologiizvláštní odborná způsobilost v dětské pneumologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
13.dětská radiologiedětská radiologiedětská radiologiedětská radiologie-
zvláštní odborná způsobilost v dětské radiologiizvláštní odborná způsobilost v dětské radiologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
14.dětská revmatologiedětská revmatologiedětská revmatologiedětská revmatologie-
zvláštní odborná způsobilost v dětské revmatologiizvláštní odborná způsobilost v dětské revmatologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
15.dětská urologiedětská urologiedětská urologiedětská urologiedětská urologie
zvláštní odborná způsobilost v dětské urologiizvláštní odborná způsobilost v dětské urologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
16.dorostové lékařstvídorostové lékařstvídorostové lékařstvídorostové lékařstvídorostové lékařství
zvláštní odborná způsobilost v dorostovém lékařstvízvláštní odborná způsobilost v dorostovém lékařstvíspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
17.epidemiologieepidemiologieepidemiologieepidemiologieepidemiologie
zvláštní odborná způsobilost v epidemiologiizvláštní odborná způsobilost v epidemiologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
18.gerontopsychiatriegerontopsychiatriegerontopsychiatriegerontopsychiatriegerontopsychiatrie
zvláštní odborná způsobilost v gerontopsychiatriizvláštní odborná způsobilost v gerontopsychiatriispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
19.hradní chirurgiehradní chirurgiehradní chirurgiehradní chirurgieplicní chirurgie
zvláštní odborná způsobilost v hradní chirurgiizvláštní odborná způsobilost v hradní chirurgiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
20.hygiena dětí a dorostuhygiena dětí a dorostuhygiena dětí a dorostuhygiena dětí a dorostuhygiena dětí a dorostu
zvláštní odborná způsobilost v hygieně dětí a dorostuzvláštní odborná způsobilost v hygieně dětí a dorostuspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
21.hygiena obecná a komunálníhygiena obecná a komunálníhygiena obecná a komunálníhygiena obecná a komunálníhygiena všeobecná a komunální
zvláštní odborná způsobilost v hygieně obecné a komunálnízvláštní odborná způsobilost v hygieně obecné a komunálníspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
22.hygiena výživy a předmětů běžného užíváníhygiena výživy a předmětů běžného užíváníhygiena výživy a předmětů běžného užíváníhygiena výživyhygiena výživy a předmětů běžného užívání
zvláštní odborná způsobilost v hygieně výživy a předmětů běžného užívánízvláštní odborná způsobilost v hygieně výživy a předmětů běžného užíváníspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
23.hyperbarická a letecká medicínahyperbarická a letecká medicínahyperbarická medicína a oxygenoterapiehyperbarická medicína a oxygenoterapie-
zvláštní odborná způsobilost v hyperbarické a letecké medicínězvláštní odborná způsobilost v hyperbarické a letecké medicíněspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
24.intenzivní medicínaintenzivní medicínaintenzivní medicínaintenzivní medicína-
zvláštní odborná způsobilost v intenzivní medicínězvláštní odborná způsobilost v intenzivní medicíněspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
25.intervenční radiologieintervenční radiologieintervenční radiologieintervenční radiologie-
zvláštní odborná způsobilost v intervenční radiologiizvláštní odborná způsobilost v intervenční radiologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
26.klinická farmakologieklinická farmakologieklinická farmakologieklinická farmakologieklinická farmakologie
zvláštní odborná způsobilost v klinické farmakologiizvláštní odborná způsobilost v klinické farmakologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
27.korektivní dermatologiekorektivní dermatologiekorektivní dermatologiekorektivní dermatologiekorektivní dermatologie
zvláštní odborná způsobilost v korektivní dermatologiizvláštní odborná způsobilost v korektivní dermatologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
28.maxilofaciální chirurgiemaxilofaciální chirurgiemaxilofaciální chirurgiemaxilofaciální chirurgiestomatologická chirurgie
zvláštní odborná způsobilost v maxilofaciální chirurgiizvláštní odborná způsobilost v maxilofaciální chirurgiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
29.návykové nemocinávykové nemocinávykové nemocinávykové nemociléčení alkoholizmu a jiných toxikomanií
zvláštní odborná způsobilost v návykových nemocechzvláštní odborná způsobilost v návykových nemocechspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
30.neonatologieneonatologieneonatologieneonatologieneonatologie
zvláštní odborná způsobilost v neonatologiizvláštní odborná způsobilost v neonatologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
31.neuroradiologieneuroradiologieneuroradiologieneuroradiologie-
zvláštní odborná způsobilost v neuroradiologiizvláštní odborná způsobilost v neuroradiologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
32. 33.paliativní medicínapaliativní medicína a léčba bolestipaliativní medicína a léčba bolestipaliativní medicína a léčba bolesti-
zvláštní odborná způsobilost v paliativní medicíně
algeziologiezvláštní odborná způsobilost v paliativní medicíně a léčbě bolestispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
zvláštní odborná způsobilost v algeziologii
34.popáleninová medicínapopáleninová medicínapopáleninová medicínapopáleninová medicína-
zvláštní odborná způsobilost v popáleninové medicínězvláštní odborná způsobilost v popáleninové medicíněspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
35.posudkové lékařstvíposudkové lékařstvíposudkovélékařství posudkové lékařstvíposudkové lékařství
zvláštní odborná způsobilost v posudkovém lékařstvízvláštní odborná způsobilost v posudkovém lékařstvíspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
36.pracovní lékařstvípracovní lékařstvípracovní lékařstvípracovní lékařstvíhygiena práce a nemocí z povolání
zvláštní odborná způsobilost v pracovním lékařstvízvláštní odborná způsobilost v pracovním lékařstvíspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
37.reprodukční medicínareprodukční medicínareprodukční medicínareprodukční medicína-
zvláštní odborná způsobilost v reprodukční medicínězvláštní odborná způsobilost v reprodukční medicíněspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-
38.sexuologiesexuologiesexuologiesexuologiesexuologie
zvláštní odborná způsobilost v sexuologiizvláštní odborná způsobilost v sexuologiispecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbováspecializace
39.-soudní lékařstvísoudní lékařstvísoudní lékařstvísoudní lékařství
-zvláštní odborná způsobilost v soudním lékařstvíspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbováspecializace
40.tělovýchovné lékařstvítělovýchovné lékařstvítělovýchovné lékařstvítělovýchovné lékařstvítělovýchovné lékařství
zvláštní odborná způsobilost v tělovýchovném lékařstvízvláštní odborná způsobilost v tělovýchovném lékařstvíspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
41.urgentní medicínaurgentní medicínaurgentní medicínaurgentní medicína-
zvláštní odborná způsobilost v urgentní medicínězvláštní odborná způsobilost v urgentní medicíněspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilost-

Část II. ZUBNÍ LÉKAŘI

BodZákladní oborObor specializace podle - vyhlášky č. 233/2008 Sb.Oboru specializace podle -zákona č. 95/2004Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.Obor specializace podle - vyhlášky č. 77/1981 Sb.
Získaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná specializace
1.ortodoncieortodoncieortodonciečelistní ortopedie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
2.---dětská stomatologie
nástavbová specializace
3.---parodontologie
nástavbová specializace
4.---stomatologická protetika
nástavbová specializace
5.orální a maxilofaciální chirurgieorální a maxilofaciální chirurgieorální a maxilofaciální chirurgiestomatologická chirurgie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
6.klinická stomatologie---
specializovaná způsobilost---

Část III. FARMACEUTI

BodZákladní oborObor specializace podle vyhlášky č. 233/2008 Sb.Obor specializace podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.Obor specializace podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.
Získaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná způsobilostZískaná specializace
1.farmaceutická technologiefarmaceutická technologiefarmaceutická technologiefarmaceutická technologie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace I. a II. stupně
2.klinická farmacieklinická farmacieklinická farmacieklinická farmacie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace I. stupně
3.veřejné lékárenstvíveřejné lékárenstvíveřejné lékárenstvílékárenství
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace I. stupně
4.nemocniční lékárenstvínemocniční lékárenstvínemocniční lékárenstvílékárenství/klinická farmacie
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializace II. stupně
5.laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví/ klinická farmacielaboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotníctví/klinická farmacielaboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví/klinická farmaciebiochemická a toxikologická analytika
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
6.radiofarmaka/farmaceutická technologie/klinická farmacieradiofarmaka/farmaceutická technologie/klinická farmacieradiofarmaka/farmaceutická technologie/klinická farmacieradioaktivní přípravky
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
7.klinická farmacie/laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictvíklinická farmacie/laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictvíklinická farmacie/laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictvíbiologické a mikrobiologické kontrolní metody
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
8.klinická farmacie/veřejné lékárenstvíklinická farmacie/veřejné lékárenstvíklinická farmacie/veřejné lékárenstvífarmakologie a toxikologie léčiv
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
9.farmaceutická technologie/veřejné lékárenstvífarmaceutická technologie/veřejné lékárenstvífarmaceutická technologie/veřejné lékárenstvíléčivé rostliny
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
10.farmaceutická technologiefarmaceutická technologiefarmaceutická technologieorganopreparáty a mikrobiologické a imunologické přípravky
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
11.farmaceutická technologiefarmaceutická technologiefarmaceutická technologietechnologie lékových forem
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
12.farmaceutická technologiefarmaceutická technologiefarmaceutická technologietechnologie přírodních a syntetických léčiv
specializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostspecializovaná způsobilostnástavbová specializace
13.farmaceutická kontrola--farmaceutická analytika
specializovaná způsobilost--specializace I. a II. stupně“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazeni ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do oborů specializačního vzdělávání nebo základních kmenů anebo nástavbových oborů podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Úspěšné absolvování společného základu specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví1) se považuje za absolvování základního kmene příslušného specializačního oboru2); absolvování společného základu

a) interního se považuje za absolvování základního kmene interního,

b) chirurgického se považuje za absolvování základního kmene chirurgického,

c) pediatrického se považuje za absolvování základního kmene pediatrického,

d) patologického se považuje za absolvování základního kmene patologického,

e) radiologického se považuje za absolvování základního kmene radiologického,

f) hygienického se považuje za absolvování základního kmene hygienického,

g) neurochirurgického se považuje za absolvování základního kmene chirurgického.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.

2) § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.

Přesunout nahoru