Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 344/2010 Sb.Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití

Částka 126/2010
Platnost od 07.12.2010
Účinnost od 07.12.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

344

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. prosince 2010

o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití

Vláda nařizuje podle § 7 odst. 4, § 14 odst. 9 a § 24 písm. a) zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění zákona č. 343/2010 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

a) formulář žádosti o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží a technologie dvojího použití podle § 7 odst. 4 zákona uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b) formulář žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití podle § 7 odst. 4 zákona uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení a

c) formulář žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží dvojího použití podle § 14 odst. 9 zákona uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 595/2004 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití, se zrušuje.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Kocourek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 344/2010 Sb.

Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití
(zákon č. 594/2004 Sb.)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 344/2010 Sb.

Žádost o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití
(zákon č. 594/2004 Sb.)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 344/2010 Sb.

Žádost o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží dvojího použití
(zákon č. 594/2004 Sb.)

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

Přesunout nahoru