Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 336/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 123/2010
Platnost od 03.12.2010
Účinnost od 03.12.2010
Zrušeno k 24.11.2015 (295/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

336

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb. a vyhlášky č. 169/2010 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na novém řádku doplňuje věta „Směrnice Komise 2010/6/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o rtuť, volný gossypol, dusitany a Mowrah, Bassia, Madhuka.“.

2. V příloze č. 2 body 4, 5 a 9 včetně vysvětlivky znějí:

„Nežádoucí látkyProdukty ke krmeníMax. obsah v mg/kg (ppm) krmiva o vlhkosti 12 %
4. Rtuť16)Krmné suroviny
s výjimkou
0,1
- krmiv získaných z ryb nebo zpracováním ryb nebo jiných vodních živočichů0,5
- uhličitanu vápenatého0,3
Krmné (doplňkové a kompletní) směsi
s výjimkou
0,1
- minerálních krmiv0,2
- krmných směsí pro ryby0,2
- krmných směsí pro psy, kočky a kožešinová zvířata0,3
5. DusitanyKrmné suroviny
s výjimkou
15 (vyjádřeno jako NaNO2)
- rybí moučky30 (vyjádřeno jako NaNO2)
- siláže-
Kompletní krmiva
s výjimkou
15 (vyjádřeno jako NaNO2)
- kompletních krmiv pro psy a kočky s vlhkostí přesahující 20 %-
9. Gossypol volnýKrmné suroviny
s výjimkou
20
- bavlníkových semen5000
- bavlníkových pokrutin a bavlníkové moučky1200
Kompletní krmiva
s výjimkou
20
- kompletních krmiv pro dospělý skot500
- kompletních krmiv pro ovce (kromě jehňat) a kozy (kromě kůzlat)300
- kompletních krmiv pro drůbež (kromě nosnic) a telata100
- kompletních krmiv pro králíky, jehňata, kůzlata a prasata (kromě selat)60

16) Maximální obsahy se vztahují k celkové rtuti. Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení rtuti, přičemž extrakce se provádí vroucí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.“.

3. V příloze č. 2 se bod 32 zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Fuksa v. r.

Přesunout nahoru