Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 333/2010 Sb.Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 122/2010
Platnost od 01.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zrušeno k 01.01.2013 (470/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

333

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2010,

kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb., vyhlášky č. 14/2009 Sb. a vyhlášky č. 483/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se slovo „pravým“ nahrazuje slovem „levým“ a slovo „levým“ se nahrazuje slovem „pravým“.

2. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „včetně zvětšených kontur stejných písmen,“.

3. V § 4 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. f) a v § 5 odst. 5 se slova „rychlostní silnice“ nahrazují slovy „silnice pro motorová vozidla“.

4. V § 4 odst. 1 písmeno j) zní:

j) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem osobního vozidla, která na přední straně kupónu částečně překrývá opticky variabilní barvu,“.

5. V § 4 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „včetně zvětšených kontur stejných písmen,“.

6. V § 4 odst. 3 písmeno i) zní:

i) opticky variabilní holografická fólie s opakujícím se motivem osobního vozidla, která na přední straně částečně překrývá opticky variabilní barvu,“.

7. V § 4 odstavec 5 zní:

(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónu platného pro:

jeden rok barvy modrá a zelená,

jeden měsíc barvy růžová a zelená,

deset dnů barvy žlutozelená a zelená.“.

8. V § 5 odstavce 1 až 4 znějí:

(1) Piktogram vozidla symbolizující hmotnostní kategorii vozidla je umístěn na přední straně v pravé dolní části u kupónů pro jeden měsíc a deset dnů a v levé dolní části u kupónu pro jeden rok. Na zadní straně je piktogram umístěn v pravé dolní části u kupónu pro jeden rok a ve střední dolní části pro ostatní druhy kupónů. Piktogram je vysoký 3,2 mm a široký 8,5 mm.

(2) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je na obou stranách kupónu umístěn v levé střední části.

(3) Číslo označující rok platnosti je na přední straně kupónu umístěno v horní polovině pod rámečkem pro zápis registrační značky a na zadní straně v horní polovině kupónu. Číslice jsou vysoké 9 mm.

(4) Písmeno označující dobu platnosti je na přední straně kupónu umístěno v dolní pravé části a na zadní straně kupónu v levé dolní části. Písmeno R je vysoké 23 mm a písmena M a D jsou vysoká 22 mm. Kontura všech písmen je umístěna ve střední části obou stran kupónu, písmeno R je vysoké 32 mm a písmena M a D jsou vysoká 29 mm.“.

9. V § 5 odstavce 6 až 8 znějí:

(6) Opticky variabilní holografická fólie je na přední straně kupónu umístěna v jeho levé spodní části. Prvek je odlišný tvarem podle doby platnosti kupónu. Motiv tištěný opticky variabilní barvou je umístěn v levé spodní části přední strany a v pravé spodní části zadní strany kupónu. Motiv je na přední straně kupónu částečně zakryt holografickou fólií.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je na přední straně kupónu umístěn v jeho horní části. Rámeček je 5 mm vysoký a široký přes celou šířku kupónu. Písmena RZ jsou 2 mm vysoká a jsou umístěna přímo v rámečku vlevo.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné pořadové číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední straně kupónu ve střední části nad písmenem označujícím dobu platnosti. Série je umístěna vlevo od šestimístného pořadového čísla, které vykazuje červenou fluorescenci v UV záření.“.

10. V § 6 odstavce 2 až 8 znějí:

(2) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je umístěn v horní části vlevo od symbolů dopravních značek. Piktogram je vysoký 3,2 mm a široký 8,5 mm.

(3) Nápis vyjadřující údaj o největší povolené hmotnosti vozidla je vysoký 2 mm a je umístěn v horní části kupónu pod symboly dopravních značek.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno ve spodní části kupónu přes písmeno označující dobu platnosti. Číslice jsou vysoké 4 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno ve spodní části kupónu a je vysoké 14,5 mm. Kontury písmen jsou umístěny ve střední části kupónu, písmena jsou vysoká 29 mm.

(6) Symboly dopravních značek „dálnice“ a „silnice pro motorová vozidla“ jsou umístěny v pravé horní části nad údajem o největší povolené hmotnosti vozidla. Oba symboly dopravních značek jsou 5,5 mm vysoké a 4,5 mm široké.

(7) Opticky variabilní holografická fólie je umístěna v pravé spodní části a částečně překrývá motiv tištěný opticky variabilní barvou.

(8) Rámeček pro zápis registrační značky je vysoký 6 mm a široký 42 mm a je umístěn na papírové podložce zadní strany kupónu otočený o 90°. Vpravo od rámečku jsou písmena RZ vysoká 2 mm.“.

11. Příloha č. 1 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku

1. Kupón s platností na jeden rok
1. Kupón s platností na jeden rok

2. Kupón s platností na jeden měsíc
2. Kupón s platností na jeden měsíc

3. Kupón s platností na deset dnů
3. Kupón s platností na deset dnů
“.

12. Příloha č. 2 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku

(k § 20 odst. 1 zákona)

OznačeníÚsekDélka (km)
D1Praha, Chodov - Říkovice (exity 2-272)270,5
D1Lipník nad Bečvou - státní hranice (exit 298 až km 377)79,5
D2Brno, Chrlice - státní hranice (exit 3 až km 61) (v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka)57,8
D5Praha, Třebonice - státní hranice (exit 1 až km 151) (v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka)150,9
D8Praha, Březiněves - státní hranice (km -3,5 až km 92)95,6
D11Praha, Horní Počernice - Sedlice (exity 1-84)84,7
R1Modletice (D1/R1) - Praha, Řepy (exity 76-26)33,6
R4Jíloviště - Skalka (exity 8/9-41)31,6
R6Praha, Řepy-Nové Strašecí (exity 1-32)31,7
R7Praha, Ruzyně-letiště - Knovíz (exity 2-18)16,6
R10Praha, Satalice - Ohrazenice (exity 1-71)71,3
R35Liberec, Hodkovická - Ohrazenice (exity 26-44)17,5
R35Sedlice - Opatovice (exity 126-129)4,1
R35Mohelnice, jih - Křelov (exity 235-261)25,8
R35Olomouc, Topolany - Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296)33,0
R46Vyškov, východ - Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39)39,2
R48Bělotín - Bělotín, východ (exity 1-3)3,5
R48Frýdek-Místek - Žukov (km 47 až exit 70)19,4
R52Rajhrad - Pohořelice, jih (exity 10-26)16,9
R55Hulín - Otrokovice (exity 16-32)16,4
R56Ostrava, Hrabová - Frýdek-Místek (exity 39-51)12,2
R63Bystřany - Řehlovice (exity 1-7)7,0“.

13. Příloha č. 3 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá mýtnému

(K § 20 odst. 1 zákona)

OznačeníÚsekDélka (km)
D1Praha, Spořilov - Říkovice (exity 1-272)272,4
D1Lipník nad Bečvou - státní hranice (exit 298 až km 377)79,5
D2Brno, jih - státní hranice (exit 1 až km 61)61,0
D3Mezno - Čekanice (exity 62-76)14,2
D5Praha, Třebonice - státní hranice (exit 1 až km 151)150,9
D8Praha, Březiněves - státní hranice (km -3,5 až km 92)95,6
D11Praha, Horní Počernice - Sedlice (exity 1-84)84,7
R1Praha, Satalice - Praha, Běchovice3,3
R1Modletice (D1/R1) - Praha, Ruzyně-staré letiště (exity 76-28)35,4
R4Jíloviště - Skalka (exity 8/9-41)31,6
R4Radobytce - Nová Hospoda (exity 77-84)6,8
R6Praha, Řepy - Nové Strašecí (exity 1-32)31,7
R6Jenišov - Cheb, sever (exity 131-169)38,0
R7Praha, Ruzyně-letiště - Knovíz (exity 2-18)16,6
R7Bítozeves - Žiželice (exity 60-66)5,3
R10Praha, Satalice - Ohrazenice (exity 1-71)71,3
R35Liberec, Hodkovická - Ohrazenice (exity 26-44)17,5
R35Sedlice - Opatovice (exity 126-129)4,1
R35Mohelnice, jih - Křelov (exity 235-261)25,8
R35Olomouc, Topolany - Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296)33,0
R46Vyškov, východ - Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39)39,2
R48Bělotín - Bělotín, východ (exity 1-3)3,5
R48Frýdek-Místek - Žukov (km 47 až exit 70)19,4
R52Rajhrad - Pohořelice, jih (exity 10-26)16,9
R55Hulín - Otrokovice (exity 16-32)16,4
R56Ostrava, Hrabová - Frýdek-Místek (exity 39-51)12,2
R63Bystřany - Řehlovice (exity 1-7)7,0“.

14. Příloha č. 4 k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 527/2006 Sb.

Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému

(K § 20 odst. 1 zákona)

OznačeníÚsekDélka (km)
I/7Panenský Týnec - Smolnice (exity 37-41)2,5
I/11Hradec Králové, Kukleny - Hradec Králové, Plotiště nad Labem3,4
I/11Český Těšín, Svibice - Mosty u Jablunkova, státní hranice16,6
I/30Lhotka nad Labem - Ústí nad Labem, Vaňov14,4
I/33Plotiště nad Labem - Náchod, Branka23,5
I/35Křelov - Olomouc, Řepčín (okružní křižovatka)2,4
I/35Horní Chrastavá - Liberec, Hodkovická (exit 26)12,8
I/38Jihlava, Bedřichov - Jihlava, západ3,6
I/46Olomouc, Slavonín - Olomouc, centrum1,1
I/47Kroměříž, východ - Hulín3,6
I/47Přerov - Bělotín22,4
I/48Bělotín, východ - Frýdek-Místek40,0
I/52Modříce, sever - Rajhrad4,3
I/52Pohořelice, jih - Mikulov, státní hranice20,7
I/55Přerov, Horní Moštěnice - Hulín (I/47)11,4
I/58Skotnice - Krmelín13,2 “.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 s výjimkou čl. I bodu 11, který nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2010.


Ministr:

JUDr. Bárta v. r.

Přesunout nahoru