Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 325/2010 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 119/2010
Platnost od 29.11.2010
Účinnost od 15.12.2010
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

325

VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2010

o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně (dále jen „národní přírodní památka“) a její ochranné pásmo.

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Dolní Hořice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Dolní Hořice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

a) podzemní a povrchové krasové jevy vytvořené v hrubozrnných a dolomitických krystalických vápencích a nekrasových horninách moldanubika, zahrnující komplex Chýnovské jeskyně, včetně přirozených výplní jeskyní,

b) vzácné minerální formy, zejména fialová odrůda tremolitu hexagonit,

c) přírodní společenstva jeskyní, včetně vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména populace a biotop silně ohroženého druhu živočicha netopýra řasnatého (Myotis nattereri),

d) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem2) vyhlášena Evropsky významná lokalita Chýnovská jeskyně a které se nacházejí na území národní přírodní památky.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití3),

b) provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením4),

c) provozovat pro veřejnost zpřístupněné části Chýnovské jeskyně, včetně prodejních a jiných služeb s tím souvisejících,

d) provádět výzkum v jeskyních nebo výzkum přírodních jevů na povrchu, které s jeskyněmi souvisejí, jež nezpůsobí změnu či poškození národní přírodní památky,

e) vstupovat do veřejnosti nepřístupných jeskyní,

f) provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu, jež nezpůsobí změnu či poškození národní přírodní památky, nebo

g) vyznačovat cyklistické stezky nebo trasy pro pěší.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2010.


Ministr:

Mgr. Drobil v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 325/2010 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně

Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně

číslo bodusouřadnice-Y [m]souřadnice-X [m]pořadí bodu v obrazci
1723064,581119397,851
37722970,121119460,632
36722967,621119470,643
35723020,461119550,874
18723171,871119558,915
19723209,881119546,306
11723229,801119531,517
10723227,981119513,298
9723227,651119508,409
8723226,321119494,0010
6723224,521119473,5411
7723238,021119472,8612
39723235,751119442,8813
5723220,941119442,6514
4723128,701119441,2015
3723133,131119427,5016
2723110,061119421,7017

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 325/2010 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně

Geometrický obrazec č. 2 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně

číslo bodusouřadnice-Y [m]souřadnice-X [m]pořadí bodu v obrazci
123-33723280,481119471,181
7723238,021119472,862
6723224,521119473,543
8723226,321119494,004
9723227,651119508,405
10723227,981119513,296
11723229,801119531,517
19723209,881119546,308
18723171,871119558,919
35723020,461119550,8710
34723016,531119573,6611
33723013,301119597,9912
32723008,121119595,9313
31722998,171119598,1414
30722991,611119602,9215
29722983,861119602,1916
28722950,251119599,3517
27722919,081119617,0818
26722920,621119630,8719
25722979,371119639,0120
24723012,641119640,4521
23723048,801119633,5922
22723094,051119617,7323
21723128,391119611,0524
20723155,821119591,7125
17723187,301119578,5826
16723200,791119574,9427
15723226,811119576,8728
14723233,091119577,2029
13723262,781119561,1430
12723282,671119541,7231
123-43723287,111119542,3532

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 325/2010 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Příloha č. 150 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.

3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.

Přesunout nahoru